پژوهش (پایان نامه) : بررسی تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران -فروش فایل

دانلود پایان نامه

هوش هیجانی ترکیب متعاملی از توانایی­های هیجانی و اجتماعی است که رفتار هوشمندانه را تحت تاثیر قرار می‌دهد(برینر، 2012). هوش هیجانی فرایندی ادراکی بوده و افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند، به داشتن حالت عاطفی بالا، خلاقیت و پیش گامی در امور گرایش دارند و بنابراین رفتارهای کارآفرینانه را آسان می‌کنند(زامپتاکیس و همکاران، 2012).

چهار مولفه در نظر گرفته شده برای هوش هیجانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از1= کاملاً مخالف تا 5= کاملاً موافق) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از:

خوداگاهی: توانایی افراد در شناخت احساسات خود و تاثیر این احساسات بر دیگران است. شایستگی‌ها و مهارت‌های هیجانی که زیربنای این بُعد هستند شامل خودارزیابی و اعتماد به نفس میباشد.

دیگرآگاهی: نوعی مهارت مردمی محسوب می‌شود. افراد دارای توانایی اینچنین با ملاحظه و فکر، احساسات کارکنان را همراه با سایر عوامل در تصمیم گیری­ها درنظر می­گیرند(لاننبرگ، 2012).

استفاده از احساسات: نیروی محرکه و سائق ضروری برای کسب موفقیت و نیل به اهداف و نیز مواجهه با چالش‌ها و ناکامی‌ها (دلویس و هیگز، 2011).

مدیریت عواطف: تعادل هیجانی را خودمدیریتی می­نامند. گاهی از خودمدیریتی به معنای کنترل احساسات، عواطف و تکانش­ها یاد می­کنند. خودمدیریتی یک قابلیت زیربنایی است که در کنترل رفتارهای هیجانی نقش مهمی دارد(جوردن و تروث، 2011).

1-7-2)  رابطه رهبر- عضو

نظریه تبادل رهبر – عضو اظهار می­کند که روابط تبادل اقتصادی که کارمندان در محیط کار ایجاد می‌کنند،کوتاه مدت است و بر تبادل منابع عینی و قابل استفاده متمرکز می­باشد، هم­چنین کارمندان روابط تبادل اجتماعی را با سازمان شکل می­دهند که این روابط طولانی مدت است و منابعی را دربر می­گیرد که کم­تر قابل لمس و بیش­تر عاطفی اجتماعی است (وانگ و همکاران، 2012). پنج مولفه در نظر گرفته شده برای رابطه رهبر- عضو که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از بسیار کم تا بسیار زیاد) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از:

  • رضایت از عملکرد
  • شناخت نیازها و توانایی­ها
  • کمک
  • اعتماد و اطمینان
  • توافق دوجانبه (لی و همکاران، 2014)

1-7-3) خلاقیت 

خلاقیت عبارت است از نگاهی متفاوت به پدیده­هایی که سایر مردم نیز آن­ها را می­نگرند به عبارتی خلاقیت تلاش برای ایجاد یک تغییر هدفدار در توان اجتماعی و اقتصادی سازمان (داسی و لنون، 2011).

پنج مولفه در نظر گرفته شده برای خلاقیت که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای(از 1= کاملاً مخالف تا  5= کاملاً موافقم) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده است عبارتند از:

  • ارائه و پیشنهاد راه­های جدید
  • ارائه و پیشنهاد ایده­های جدید
  • ارائه راه­حل­های خلاقانه
  • ریسک پذیری
  • ترویج روش­ها و اندیشه­های جدید

1-8) قلمرو تحقیق

 

1-8-1) قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر از نظر موضوعی در حوزه  مدیریت رفتار سازمانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

1-8-2) قلمرو زمانی: مدت زمان صرف شده برای تحقیق حاضر از دی ماه 1393 الی مرداد 1394 (به مدت7 ماه)  است.

1-8-3) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، اداره کل حمل و نقل و پایانه­های استان گیلان است.

 

 

متن کامل :

پایان نامه ارشد بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان