تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

معایب:
کاهش میزان تولید
کاهش تولید شرکت‌های ورشکسته
تأثیر ناشناخته به روابط اجتماعی انسانها
4ـ4ـ روشهای پرداخت در تجارت الکترونیکی
امروزه روشهای بسیار زیادی برای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد که شرح همه آن‌ها به صورت خلاصه در این پایان نامه نمی‌گنجد. از این رو فقط سه مورد پر کاربرد مورد بحث قرار می‌گیرد. این موارد عبارتند از: 1ـ چک الکترنیکی، 2ـ کارتهای اعتباری، 3ـ پول الکترونیکی.
4ـ4ـ1ـ چکهای الکترونیکی
چکهای الکترونیکی صرفاً نسخهای از چکهای کاغذی در دنیای واقعی هستند. این چکها دقیقاً بر اساس اصول یکسان مانند چکهای کاغذی حمل می‌کنند؛ اما می‌توان هزینه‌ها را تا حدودی کاهش داد؛ زیرا برای نوشتن، ذخیره، بازیابی و پست کردن آن‌ها هیچگونه کاغذی مصرف نمی‌شود. امضای دستی هم با امضای دیجیتالی بر روی چک الکترونیکی تعویض می‌شود. این امر هویت صاحب چک را مشخص می‌کند.
4ـ4ـ2ـ کارت اعتباری
امروزه معمولترین روش پرداخت از اینترنت کارت اعتباری می‌باشد. دلیل این امر آشنایی مردم و پذیرش کارت اعتباری برای خریدهای معمولی در زندگی روزمره است. سایتهای تجارت الکترونیکی معمولاً خریدار را ملزم می‌کنند تا یک فرم الکترونیکی را پر کنند که این فرم نام، شماره کارت اعتباری و تاریخ انقضاء کارت را مشخص میکند و برخی مواقع موارد ضد تقلب اضافی را از قبیل کد پستی و آدرس منزل خریدار را شامل می‌گردد مرورگر کاربر و سرویس دهنده پرداخت تاجر با هم کار می‌کنند تا اینکه برای هر معامله کلید‌های جدید رمز کردن را ایجاد کرده و تغییر دهند. انواع تقلبهای احتمالی که در مورد آن‌ها از اینترنت استفاده می‌شود، همان مواردی است که در فروشهای جزئی یا فروش تلفنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پردازش کارتهای اعتباری
بخش‌های زیادی درگیر پردازش پرداخت کارت اعتباری می‌باشند. قسمتهایی شامل مشتریان که کارت اعتباری دارند و بانک صادر کننده کارت (ssuer) به مشتریان، بازرگانان و بانک کارگزار بازرگان که برای بازرگانان بر روی کارتهای اعتباری پردازش می‌کند. مشتری برای دریافت کارت اعتباری از بانک درخواست می‌کند تا یکی از عضوهای کارت با مشتری در هر مکان تجاری می‌تواند از کارت صادر شده به عنوان ابزار پرداخت استفاده کند. شمارهی کارت‌های اعتباری منحصر به فرد است بانک کارگزار بازرگان پرداختهای مشتریان را که حاصل از خرید از طریق کارت اعتباری است به حساب بازرگان ثبت نام کرده، هزینه خدمات را مطالبه می‌کند.
ابتدا مشتری اطلاعات کارت خود را از طریق اینترنت به بازرگان می‌دهد. بازرگان از طریق بانک کارگزار خود تقاضای انتقال وجه از کارت مشتری به حساب خود می‌کند. بانک کارگزار بازرگان از طریق بانک صادر کنندهی کارت ابتدا صحت اطلاعات کارت موجود اعتبار کافی را بررسی می‌کند و در صورت درستی پرداخت انجام می‌شود و تأیید آن به بازرگان فرستاده می‌شود.
4ـ4ـ3ـ پول الکترونیکی
پول الکترونیکی یکی از مکانیسم‌های پرداخت الکترونیکی است که برای معاملات بی نام مورد استفاده قرار می‌گیرد و موجب گسترش تجارت الکترونیک گردیده است. هیچ گونه ابزار پرداخت مادی از قبیل پول کاغذی و سکه در مکانیسم پول الکترونیکی دخالتی ندارد. هنگام که گرایش به سمت کارت اعتباری به عنوان مکانیسم پرداخت افزایش یافت و سیستم‌های پرداخت اینترنتی مورد قبول جوامع واقع شد پول الکترونیکی یکی دیگر از انواع پرداخت الکترونیکی برای معاملات الکترونیکی طراحی شد. امروزه در بسیاری موارد پول الکترونیکی در تجارت الکترونیک جایگزین پول نقد شده است.
مکانیسم دیگر پرداخت از قبیل کارتهای هوشمند و حتی چکهای الکترونیکی می‌توانند به عنوان اشکالی از پول الکترونیکی طبقه بندی گردنند.
بانک Mark Twain در ایالات متحده از جمله بانکهایی بود که آغاز به صدور پول الکترونیکی نمود.
این نوع مکانیسم پرداخت مشتمل بر خرید اعتبارات از بانک با ارزش معین است که برای تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از تجار و مصرف کنندگان به دلیل اینکه ضرر و زیان در این نوع مکانیسم پرداخت کاهش یافته است پول الکترونیکی را جهت پرداخت وجه در معاملات خود انتخاب می‌نمایند. اشخاصی که توانایی دستیابی به کارت اعتباری را به جهت عدم داشتن اعتبار کافی را نداشته باشند می‌توانند از پول الکترونیکی استفاده کنند. هنگامیکه فردی با پول کاغذی کالایی را خریداری می‌نماید معمولاً تاجر در باب هویت وی سؤالی نمی‌نماید (حتی اگر فردی کالاهایی از قبیل الکل، تنباکو، اسلحه و… خریداری نماید) گرایش به سمت معاملات پول الکترونیکی بی نام اینترنتی در آمریکا نسبت به اروپا ناچیز است؛ البته شایان ذکر است که اروپائیان نخستین مصرف کنندگانی بودند که از این نوع معاملات استفاده نمودند. در اروپا اکثر مصرف کنندگان به این نوع روش پرداخت در معاملات اینترنتی گرایش دارند.
صحت و سُقم پول الکترونیکی باید مورد تأیید قرار گیرد در این صورت باید سیستم تأیید کنندهای موجود باشد که اقدام به این عمل نماید همانند پول کاغذی که دارای شماره سریال است. هنگامیکه شخصی کالایی را خریداری می‌نماید و پول الکترونیکی را از حساب شخصی خود در بانکی که دارای حساب است برداشت می‌نماید.اینکه پرداخت برای یک کالای دیجیتالی باشد تفاوتی نمی‌کند/ پرداخت جزء اصلی هر تجارت است، در واقع انجام هیچ معامله ای بدون پرداخت کامل نیست.
میتوان پرداخت را منبع تغذیه تجارت نامید. پرداخت فوری و مطمئن در تجارت الکترونیکی از جمله موارد اصلی می‌باشد.
روشهای پرداخت
2006(%درصد)
2010(%درصد)