دانلود مقاله آیه شریفه و داستان

دانلود پایان نامه

« وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِن کَانَ کَبُرَ عَلَیْکُم مَّقَامِی وَتَذْکِیرِی بِآیَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَکَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَکُمْ وَشُرَکَاءکُمْ ثُمَّ لاَ یَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْکُمْ غُمَّهً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَیَّ وَلاَ تُنظِرُونِ
و خبر نوح را بر آنان بخوان آنگاه که به قوم خود گفت:« اى قوم من اگر ماندن من [در میان شما] و اندرز دادن من به آیات خدا بر شما گران آمده است [بدانید که من] بر خدا توکل کرده‏ام پس [در] کارتان با شریکان خود همداستان شوید تا کارتان بر شما ملتبس ننماید سپس در باره من تصمیم بگیرید و مهلتم ندهید»
در کلام خداوند متعال که فرموده ثُمَّ اقْضُواْ إِلَیَّ سپس به کار من پایان دهید استعاره مکنیه مطرح است یعنی تنفیذ کنید آن کار را و ادا کنید برای من آن کار را در واقع آن امر وکار محذوف را تشبیه نموده به دَین سپس مشبهٌ به را حذف نموده و چیزی را از خصوصیات مشبهٌ به را اخذ کرده که عبارتست از قضا. وقتی گفته میشود قضی فلانٌ دَیناً یعنی فلانی دِینِ ( بدهی ) خودش را ادا کرده. (الدرویش ،2009،ج 3 : 362)
استعاره ی آیه ی 71 ازسوره ی یونس :
– استعاره مکنیّه در « اقضوا » .
ارکان استعاره در آیه شریفه عبارتند از:
– مستعار : لفظ « اقضوا ».
– مستعارٌله : « اقضوا » به معنی تصمیم گرفتن .
– مستعارٌمنه : « أدّوا» به معنی ادا کردن .
– جامع یا وجه شبه : کار را تنفیذ کردن ادا کردن .
شرح استعاره ی آیه به اعتبار گوناگون:
3 – 12 – 1 . به اعتبار ذکر طرفین ( مصرّحه ، مکنیّه ) :
درآیه شریفه « اقضوا » به معنی تصمیم گرفتن به « أدّوا » به معنی ادا کردن تشبیه شده که مستعارٌمنه « أدّوا » در آیه به صراحت ذکرنشده اما مستعارٌله « اقضوا » به صراحت ذکرشده ، به همین خاطر بدان استعاره مکنیّه یا بالکنایه گویند .
3 -12 – 2 . به اعتبار واقع درماده ی طرفین ( تحقیقیّه ، تخییلیّه ) :
دراین آیه مستعارٌمنه به صراحت ذکر نشده بلکه از لوازم آن « اقضوا » به معنی تصمیم گرفتن به طور کنایی ذکر شده . در حقیقت بدین معنی نیست که « اقضوا » باشد بلکه درخیال مانند ادا کردن تشبیه شده که است به همین خاطر بدان استعاره ی تخییلیّه گویند.
3 – 12 – 3 . به اعتبار لفظ مستعار ( اصلیّه ، تبعییّه ) :
لفظ مستعار در این آیه « اقضوا » است و به اعتبار این که « اقضوا » فعل است به همین خاطر بدان استعاره ی تیعییّه گویند.
3 – 12 – 4 . استعاره به اعتبار ملائمات ( مطلقه ، مرّشحه ، مجرّده ) :
« ولاتنظرون » ، از ملائمات مستعارٌمنه « أدّوا » یعنی اداکردن می باشد می تواند به همین خاطر بدان استعاره ی مرشّحه گویند.