دانلود : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

تکه ای از متن پایان نامه :

«آخرِ …» می‌خواند؛ او معتقد می باشد نام اصلی این منزل قمری افتاده می باشد. هنینگ (1942: 243) آنرا abdum به معنی «آخر» گرفته می باشد و بهار (1375: 59) نیز همین نظر را دارد. معنای این واژه به وضوح «آخر» می باشد که به پهلوی abdom می‌گردد. دلیل این انتخاب این می باشد که درازای صورت اسد، سه منزل قمری دهم، یازدهم و دوازدهم را گرفته می باشد. از آنجا که منزل قبل از Abdom ، Mayān به معنی «وسطی، میانی» نام دارد، طبیعی می باشد که منزل بعدی «آخری» نامیده گردد. از طرفی منزلی که سر و پنجه های اسد را در خود دارد، Naxw (پاکزاد، 2005: 35) نام دارد که به وضوح قسمت نخستین از واژۀ Naxust [nhw-st’] و به معنی «اولی» می باشد.

توضیحات: نام دوازدهمین منزل قمر در بندهشن، Abdom نام دارد که در نجوم سنتی معروف به «صَرفَه» می باشد. نام این منزل قمری برگرفته از نام ستارۀ شاخص این منزل یعنی ستارۀ 27م از اسد (β اسد) بنام «ذَنَبُ الاَسَد» می باشد (بیرونی، 1352: 104؛ بهار، 1375: 59). نام لاتین این ستاره Denebola به معنی «ذَنَب = دُمب» می باشد و تازیان آنرا ستاره ای بر نری اسد نیز محسوب می‌کنند و به همین دلیل آن را قُنب الاسد یعنی «کیسۀ نرۀ شیر» هم نامیده‌اند (بیرونی، 1352: 104). در نجوم هندی، این منزل برابر Úttara-phalgunī می باشد (مونیرویلیامز، 1960: 178).

ریشه شناسی: هند و ایرانی آغازین: این واژه مرکب می باشد از: صفت *Hapa- «پس» + پسوند صفت عالی ساز *-tama «-ترین» (لوبوتسکی، 2009: 12، 10). نیبرگ (1974: 37)، این واژه را وام گرفته از آرامی مقدس [ˀppᵉṯom] می‌داند؛ سانسکریت: صفت ápa- (مایرهوفر، 1992: 82؛ مونیرویلیامز، 1960: 47)+ پسوند -tama «-ترین» (مونیرویلیامز، 1960: 438)؛ اوستایی: *apatəma- : متشکل از صفت apa- (مایرهوفر، 1992: 82) + پسوند -təma (جکسون، 1892: 231-232)؛ فارسی باستان: *apatama- : متشکل از apa- در ترکیب apataram (کنت، 1953: 170) + -tama در ترکیب fratama- (کنت، 1953: 197)؛ فارسی میانه: abdom «آخر، آخرین» (مکنزی، 1373: 29)؛ avdom (بهار، 1345: 25، 400؛ بهار، 1375: 59؛ نیبرگ، 1974: 37)؛ abdom (بهزادی، 1368: 5)؛ abdum (هنینگ، 1942: 243)؛ avdem «آخر» (یوستی، 1868: 127)؛ فارسی میانه ترفانی: abdom (بویس، 1977: 5)؛ فارسی میانه مانوی: [ˀbdwm], [pd], گرفته می باشد: هند و ایرانی آغازین: *abʰra- «ابر» (لوبوتسکی، 2009: 3)؛ سانسکریت: abhrá- «ابر: آب-بر»؛ گاهی با املای abbhrá- نوشته می‌گردد و مرکب از ab- «آب» + ماده اسمی bhrá- «برنده» (مونیرویلیامز، 1960: 79؛ مایرهوفر، 1992: 94)؛ اوستایی: aβra- «باران؛ ابر باران‌آور» (بارتولومه، 1904: 99)؛ فارسی میانه: abr [ˀbl, ˀp̄l] (مکنزی، 1373: 31؛ بهار، 1345: 19)؛ avr (نیبرگ، 1974: 39)؛ فارسی میانه اشکانی: [bybrˀn] «ابرها» (لوبوتسکی، 2009: 3)؛ فارسی میانه ترفانی: [ˀβr] (دورکین-مایسترارنست، 2004: 16)؛ پازند: awar (نیبرگ، 1974: 39)؛ فارسی نو: ابر؛ انگلیسی: vapor «بخار»؛ معادل انگلیسی: cloud در cloud-station «ابرپایه» (انکلساریا، 1956: 39).

  • §§

āb-sardag [ˀp̄ sltk’, MYA sltk’]

(تنجیم: طبایع ستارگان)

* آب-سرده: آب-سرشت، آب طبع، آبی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌