دانلود پایانامه ارشد با عنوان : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

تکه ای از متن پایان نامه :

 

(بویس، 1977: 27)؛ پازند: brād (نیبرگ، 1974: 49)؛ فارسی نو: برادران؛ انگلیسی: Fratres – Brethren (مکنزی، 1964: 526؛ اسنودگراس، 1997: 9-10)؛ معادل عربی: بیت الاخوه (بهار، 1375: 105).

  • §§

Bunza [Paz. bunza, bunda]

(منازل قمر)

* بُنزه: خانه بیست و چهارم ماه. از 6 درجه و 40 دقیقه دلو تا 20 درجه همان برج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسامد و خوانش: این واژه در بندهشن (2: 2) یک بار آمده می باشد و املای آن در نسخ مختلف به صورت پازند می باشد: در TD1 (bundi)؛ در TD2 و DH (bunza)؛ در K20 و M51 (bunda)؛ در K20b (baṇda)، (پاکزاد، 2005: 36پ53). اکثر پژوهشگران بندهشن در مورد معنا و ریشه شناسی این منزل قمر سخنی نگفته‌اند. هنینگ (1942) در مقاله خود پیرامون نجوم در بندهشن، حتی اسم این منزل را هم ذکر نکرده می باشد. بهار (1345: 403) آغاز آنرا Bunaz خوانده؛ اما، نهایتاً در کتاب پژوهشی در اساطیر (بهار، 1375: 61)، تلفظ آنرا Bunza می‌نویسد. بهزادی (1368: 5-6) نیز همین تلفظ را ثبت می‌کند. انکلساریا (1956: 31) و یوستی (1868: 127) آنرا Bunda خوانده‌اند. تنها محققی که در کشف معنای آن کوشش کرده می باشد، یوستی (1868: 127) می باشد که آنرا به معنی «بند، ریسمان» محسوب می‌کند.

توضیحات: این منزل قمر که در بندهشن به صورت پازند Bunza آمده می باشد، برابر می باشد با منزل هندی «Śatá-bhiṣaj» (بهار، 1375: 61). نام این منزل در عربی برگرفته از ستاره شاخص این منزل بنام «سَعد الاخبیه» می باشد که در نجوم مدرن به آن «Sadachbia» می‌گویند. بهار (1375: 61) این منزل را برابر با «سعدالسعود» محسوب می‌کند که حاوی ستارگان دوم و سوم واقع بر منکب چپ دلو (ξ و β دلو) می‌باشد.

  • §§

 واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌