دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

تکه ای از متن پایان نامه :

قدما، آسمان نیز همچون آس از جنس سنگ و مدور می باشد، و حول محور خود می‌گردد. (برای توضیحات بیشتر و شتاخت طبقات آسمان رک. pāyag)

ریشه شناسی: هند و ایرانی آغازین: *Haćman- «آسمان، سنگ» (لوبوتسکی، 2009: 16)؛ سانسکریت: áśman- «سنگ، آسمان»(کنت، 1953: 173)؛ اوستایی: asan-, asman- «آسمان، سنگ» (بارتولومه، 1904: 207؛ نیبرگ، 1974: 32)؛ فارسی باستان: asman- (کنت، 1953: 173؛ نیبرگ، 1974: 32)؛ فارسی میانه: Ā̆smān (مکنزی، 1373: 43؛ بهار، 1345: 33-34)؛ asmān (دوبلوا، 2006: 124)؛ فارسی میانه ترفانی و پهلوی اشکانی ترفانی: asmān (بویس، 1977: 15)؛ فارسی میانه کتیبه ای: asmān (ژینیو، 1972: 17)؛ فارسی میانه اشکانی مانوی: [ˀsmˀn] (نیبرگ، 1974: 32)؛ پازند: Āsmą (نیبرگ، 1974: 32)؛  فارسی نو: آسمان؛ سریانی: [šmyˀ] (دوبلوا، 2006: 124)؛ معادل انگلیسی: Sky ؛ عربی: سماء.

ترکیبات:

bālist ī ā̌smān «بالست آسمان، اوج آسمان، سمت الرأس».

  • §§

Asnyanąm [ˀsnynˀm | Av. asniianąm]

(تقسیمات روز)

* اسنیه‌نام به معنی «پنج‌گاهِ روز، پنج‌گاهی»؛ ایزدان موکل بر پنج گاه روز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضیحات: بنا بر فرگرد 3، بند 24 (بهار، 1378: 50؛ پاکزاد، 2005: 51) و فرگرد 25، بند 9 از بندهشن (بهار، 1378: 105؛ پاکزاد، 2005: 286) و همچنین اوستا (رایشلت، 1911: 166، 285)، شبانه روز از دیدگاه مذهبی به پنج بخش (=گاه) تقسیم می‌گردد و هر بخش آن متعلق به ایزدی مینوی بنام Asnya می‌باشد و دارای نیایشی (=گاه) ویژه می‌باشد: 1) [Av. Hāuuanaii-] هاون گاه یا بامداد (صبح): از طلوع آفتاب تا ظهر؛ 2) [Av. Rapiϑwina-] رپبهوین گاه یا نیمروز (ظهر): از ظهر تا بعدالظهر؛ 3) [Av. Uzaiieirina-] اوزیرین گاه یا ایواره (عصر): از بعدالظهر تا غروب آفتاب؛ 4) [Av. Aiwi.srūϑrima-] ایوی سروسریم گاه یا اَپادیابان (= شامگاه): از* اَبَرَگ. خانه نهم ماه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضیحات و ریشه شناسی: (رک. Abarag).

  • §§

Awesar [Paz. avesar | *ˀp̄ysl]

(منازل قمر)

* اَویسر، به معنی «سرِ گوسفند»: خانه پنجم ماه. از 23 درجه و 20 دقیقه از برج گاو تا 6 درجه و 40 دقیقه از برج دوپیکر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسامد و خوانش: این واژه در بندهشن فقط یکبار آمده (2: 2) و املای آن در تمام نسخه ها به صورت پازند ثبت شده می باشد: در TD1, TD2, DH (azesar)؛ در K20 (avesar)؛ در K20b (avsr)؛ در M51 (avesr) آمده می باشد (پاکزاد، 2005: 35، پ34). به نظر بهار (1345: 400) این واژه در اصل پهلوی اش *azesar [*ˀcsl] بوده می باشد. او در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران (1375: 58) نیز همین نظر را تکرار کرده و اضافه می‌کند، با در نظر داشتن اینکه نام این منزل قمر در هندی Mâṛga-śíras به معنی «سرِ بُز» بوده و [AZ] در هزوارش به معنی «بز» می باشد، تلفظ اصلی این منزل Buz-ī-sar می‌باشد. او در توجیه کسرۀ مابین، این ترکیب را اضافه مقلوب محسوب می‌کند. انکلساریا (1956: 31) نیز آنرا به صورت Azê-sar می‌خواند. هنینگ (1942: 245) نیز بدون اینکه وارد جزئیات گردد، همین نظر را دارد و Azēsar را به معنی «سرِ بُز» و مطابق با منزل قمری هندی Mṛga-śiras برابر با (λ́ Orionis) می‌داند. اما، به نظر او، خوانش Abesar به

 واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌