پژوهش(پایان نامه) : رابطه‌ رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات

دانلود پایان نامه

سرمایه فرهنگی در راستای تقویت سازمان :

می توان سرمایه فرهنگی را مجموعه ای از روابط ، معلومات ، اطلاعات و امتیازات فرض کرد که فرد برای حفظ کردن یا بدست آوردن یک موقعیت اجتماعی از آن استفاده می کند . سرمایه فرهنگی شکلی از سرمایه های کیفی است که بصورت عینی به چشم نمی آید. از این رو می توان سرمایه فرهنگی را گونه ای از اقسام سرمایه اجتماعی دانست. در پژوهشی که بر اساس فرضیه عدم امثال آن می تواند به تساوی سرمایه فرهنگی انجام گرفته است ، چنین نتیجه گیری می شود که نابرابری فرهنگی فقط با رفتار و اعمال فرهنگی که برای افراد و گروه ها مقدور است ، مشخص می شود تئاتر و اپرا رفتن ، مجله و روزنامه خواندن ، سینما رفتن ، دوربین عکاسی داشتن و عنوان نشانه ها و امکانات سرمایه فرهنگی به شمار آید امکاناتی که بطور یکسان در دسترس همه نیست. (Albrecht , 2003:8)

2-2-5-4.ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی :

فرهنگ سازمانی عبارت است از الگوی عمومی رفتارها ، باورها ، تلقی های مشترک و جمعی ارزشهایی که اکثر اعضاء سازمان در آن سهیم اند. فرهنگ سازمانی ضابطه هایی است که به افراد سازمان می گوید چه چیز ارزش است و چه چیز ارزش نیست. ناگفته پیداست که در مطالعه فرهنگ سازمانی همچون دیگر زمینه های علوم انسانی نمی توان روش واحدی را توصیه و تجویز نمود، جهت بررسی  فرهنگ سازمانی در سازمان ها شیوه های متعددی وجود دارد که با توجه به امکانات و شرایط ، محدوده ی زمانی ، وسعت بررسی ، سازمان مورد نظر ممکن است یک یا چند شیوه مناسب باشد (کاوسی و همکاران ، 1389 :133) .

 

 

2-2-5-5. تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده :

سازمان یادگیرنده نیازهای محیطی را تشخیص می دهد و ابزار هماهنگی خود با آنها را فراهم می سازد و خود را به محل یادگیری تبدیل می نماید و یادگیری را جهت می دهد. زیرا در محیط متلاطم و پیچیده با تغییرات پرشتاب و متغیرهای نوظهور ، تنها می توانند به موفقیت برسند که با تصمیم شایسته فعالیت های خود را رهبری نمایند و تصمیم مقتضی بدون وجود دانش میسر نمی باشد ، بنابراین، دانش مزیت رقابتی آینده داری می باشد (کاوسی وهمکاران ،  1389 :129).

دانلود پایان نامه ارشد (متن کامل) :

بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

مقاله (چکیده) :

بررسی رابطه‌ رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات در بیمارستان‌های استان گیلان

امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که راز و رمز بقای سازمان ها و گروه ها ، توانایی آنها در کسب دانش و اطلاعات مورد نیاز می باشد و سازمان های زیادی یافت می شوند که علیرغم اینکه از تواناییهای بالقوه ارزشمند برخوردار می باشند اما در رویارویی با تغییرات محیطی دچار آشفتگی می شوند و نظم موجود بین عوامل مختلف آنها بهم می خورد و سیستم ، کارآمدی خود را از دست می دهد، زیرا در کسب دانش و آگاهی لازم برای مواجهه با این شرایط شکست خورده اند و ساز و کار لازم جهت دریافت دانش را نداشته اند (choo,2005:81).

2ـ2 ـ 6. هوش سازمانی و یادگیری :

برای درک هوش سازمانی واهمیت آن در محیط کسب و کار ، باید دو جنبه را در نظر گرفت. جنبه ی غربی که به وسیله ی پیتر سنج و گریس آرگریس در ایلاات متحده امریکا تعیین شده است و جنبه ی شرقی آن به روش فکری ژاپنی توسط نوناکا و هیروتاکا تغییر یافته است. طبق نظریه ی پیتر سنج ، برای اینکه سازمانی تعلیم داده شود ، اعضای آن باید مدلهای تشریحی و فکری جدید را ایجاد کنند و در دیدگاه هدف مشترک سهیم شوند. دیدگاه پیتر سنج در مورد یادگیری سازمانی ، در خصوص گروهی از افرادی که به طور مستمر توانایی خود را در جهت ایجاد نتایجی تقویت می کنند که خود علاقه مندند و ثابت شده است (Lefter et al ,2008: 40).

یادگیری سازمانی  یکی از مولفه های بحرانی در هوش سازمانی است که توانایی حل مسائل و مشکلات آن سازمان می باشد. به این ترتیب یادگیری سازمانی منبعی راهبردی محسوب می گردد که در تمام سطوح سازمانی ظاهر می شود. یادگیری در سطح کلی سازمان یا سطح کلان سازمانی بیانگر هسته ی یادگیری سازمانی است. با توجه به اینکه این یادگیری یر سطح یادگیری فردی و گروهی بنا شده است، آنچه برای این یادگیری عامل اساسی است که همراه با آن ساختارهای سازمانی لازم نیز باید فراهم گردند (ملک زاده ، 1389: 33).

یادگیری می تواند از طریق آموزش دادن  صورت گیرد، اما موثرترین راه یادگیری انجام دادن خود عمل است. آموزش فاقد فوریت لازم برای حل مسئله در موقعیت های واقعی است و ممکن است برای امور آتی مناسب نباشد. اما زمانی که سازمان درگیر حل یک مسئله ی سخت است، شکی وجود ندارد که مطالب مهم باید یاد گرفته شوند و در حافظه ی متحد ذخیره شوند. ( Halal ,1998 : 24)