زمینه‌های فناوری اطلاعات، مزایای فناوری اطلاعات، استفاده از اینترنت

دانلود پایان نامه

امروزه در دنیایی زندگی می‌کنیم که فناوری اطلاعات برآن حاکم بوده و لزوم سرعت دادن به کارها این وضع را ایجاد و ایجاب کرده است. اقتصاد، سیاست، دانش، هنر، پژوهش و به طور کلی مجموعه آنچه با کار روزمره مردم ارتباط دارد پیوند ناگسستنی با فناوری اطلاعات پیدا کرده است. کشورهای توسعه یافته سال هاست ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات را درک کرده و برای پیشبرد امور خود به آن توسل جسته و نتایج مطلوب هم بدست آورده اند. در این کشورها اینترنت وسیله تسهیل ارتباطات و سرعت عمل و بی نیاز شدن از رفت و آمدهای درون شهری و حتی پروازهای بین قاره ای می‌باشد. در ایران با وجود گسترش نسبی استفاده از اینترنت در سال‌های اخیر، آن طور که شایسته و بایسته موضوع است به دلایل فنی و اقتصادی عمومیت پیدا نکرده است( مدیری و همکاران، 1390: 24-25 ).
امروزه ملاک برتری و پیشرفت کشورها صنایع سنگین نیست بلکه ملاک و معیار اساسی در ارزیابی و پیشتاز بودن کشورها میزان استفاده و گسترش صنعت IT می‌باشد. از مهم ترین مزایای صنعت IT نیاز کمتر به سرمایه های کلان به نسبت صنایع سنگین می‌باشد و نیز سودی چند برابر را در بر دارد که باعث ایجاد بهره وری و کارایی یک دولت می‌شود. نمود این امر را می‌توان در بحث‌هایی همچون دولت الکترونیک و شهر الکترونیک دید( مدیری و همکاران، 1390: 24-25 ).
فناوری اطلاعات در هر فعالیت قابل تصوری کاربرد دارد، از جمع آوری مالیات ها تا اداره بانک‌ها، از استخراج نفت تا سیستم‌های کارایی انرژی، از مدیریت اسناد تا مسائل پیچیده علمی دانشگاهی و نیازهای آموزشی فنی، از چاپ و نشر تا حمل و نقل، از تجارت تا مدیریت زیست محیطی و بالاخره از سرگرمی‌ها گرفته تا ارتباطات دور و نزدیک و زمینه وسیع دیگری مثل برنامه‌ریزی اقتصاد کلان، تصمیم‌گیری اطلاعات استفاده و بهره گرفت (مهدوی، 1379).
2-1-6- هدف از استفاده از فناوری اطلاعات:
تأکید بر استفاده از کامپیوتر، به عنوان عامل اصلی برای پشتیبانی از فرآیند تصمیم‌گیری مدیریت از طریق تأمین اطلاعات لازم می‌باشد. این اطلاعات ممکن است به صورت پردازش متن، گزارش، صوت و تصویر و علائم دیگری باشد. استفاده از فناوری اطلاعات باعث می‌شود که برنامه‌ریزی، سازماندهی، کنترل، محافظت و تشکیل منابع اطلاعات سازمان شامل اطلاعات دریافتی از خارج و داخل سازمان به طور صحیح انجام پذیرد (قلمبر دزفولی 1391: 27).
2-1-7- محدودیت های فناوری اطلاعات:
فناوری اطلاعات به سرعت تغییر می‌کند و تقاضا برای آن بسیار زیاد است.
این تغییرات سریع موجب وابستگی کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی خواهد شد.
درک تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد مشکل و پیچیده است.
توسعه آن پیچیده و مشکل است.
عدم وجود زیر ساخت های مناسب و محدودیت در ایجاد آنها.
عدم قطعیت راه حل های ارائه شده در جهان از نقطه نظر عملکرد و امنیت و حفاظت.
عدم تخصص گرایی اصولی و گرایش به چند تخصصی بدلیل عدم درک صحیح فناوری اطلاعات در جامعه. (دزفولی، 1391: 28).
2-1-8- زمینه‌های فناوری اطلاعات:
امروزه معنای فناوری اطلاعات بسیار وسیع شده است و بسیاری از جنبه‌های محاسباتی و فناوری را در بر می‌گیرد و نسبت به قبل شناخت این اصطلاح آسان‌تر شده است. چتر فناوری اطلاعات تقریبا «بزرگ است و بسیاری از زمینه ها را پوشش می‌دهد. متخصصین فناوری اطلاعات وظایف متنوعی دارند، تعدادی از زمینه‌های فعالیت متخصصین فناوری اطلاعات می‌تواند موارد زیر باشد:
مدیریت اطلاعات
پیاده سازی شبکه‌های رایانه‌ای
مهندسی رایانه
طراحی سیستم پایگاه داده
مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی
سیستم‌های اطلاعات مدیریت
مدیریت سیستم‌ها
ITشامل استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم افزارهای رایانه‌ای برای تبدیل کردن، ذخیره کردن، حمایت کردن، پردازش کردن، انتقال دادن و بازیافت اطلاعات است. زمانی که رایانه و فناوری اطلاعات با هم ترکیب شوند نتیجه فناوری اطلاعات یا «info tech» است که یک واژه و تعریف کمی از هر گونه فناوری است که به تولید، تغییر، ذخیره، برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات اطلاق می‌شود. (مدیری و همکاران، 1390 : 25).
2-1-9- مزایای فناوری اطلاعات:
فناوری اطلاعات دارای توانایی ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات و موجب افزایش توانایی افراد به سازمان برای ارتباطات آسانتر، دقیقتر و کم هزینه تر می‌شود.