– قسمت 2

ریب سایش ۶۰ به معنی بی کیفیت بودن نیس. این محصول از امکانات راحت و مواد معمولی واسه ساخت استفاده کرده. استفاده از مواد خاص، شکل آجا، تعداد آجا، پراکندگی آجا و نتایج آزمون آزمایشگاهی هرکدام به میزان مشخصی به این عدد اضافه می کنن. نکته ی مهم اینه که ضریب سایش با واحدهای ۲۰ تایی افزایش پیدا می کنه.


  • 2

دیدگاهتان را بنویسید