مقاله با موضوع بهره بردار و رفع مشکل

دانلود پایان نامه

مقدار مواد جامد شناوری که توسط آشغالگیرها خارج می گردد، بستگی به فاصله میله ها از یکدیگر دارد. در آشغالگیرهای دهانه تنگ که فاصله میله ها از یکدیگر در حدود 2 سانتیمتر می باشد، مقدار موادیکه می توان خارج ساخت، بالغ بر20 درصد کل مواد جامد شناور ورودی است، در حالیکه اگر فاصله میله ها از یکدیگر به 5 سانتیمتر برسد، این مقدار به 2 درصد کاهش می یابد. به طورکلی در آشغالگیر های دهانه تنگ مقدار مواد شناوری که جمع آوری و خارج می شود در هر روز به ازاء هر هزار نفر در حدود 7 الی30 لیتر می باشد، که80 تا 85 درصد آن آب و20 تا 15 درصد آن مواد جامد خشک است.
2-4-4- دفع آشغال
برای دفع مواد شناور جمع آوری شده سه روش وجود دارد: الف) دفن کردن ب) سوزاندن ج) ریز و خرد کردن مواد و برگرداندن آن ها در جریان فاضلاب ورودی.


در آمریکا طریقه سوزاندن مواد با توجه به وجود کوره های زباله سوزی در شهر ها بیشتر متداول می باشد. در کشور هایی که امکانات سوزاندن آشغال وجود نداشته و احداث چنین کوره ای به صرفه نباشد، طریقه دفن مواد مناسب ترین روش است. در انگلستان با توجه به تراکم شهرها و کم بودن کوره های زباله سوزی، روش ریزکردن مواد جمع آوری شده و برگرداندن آن به جریان تصفیه بیشتر معمول است. در ایران صلاح در آن است، که دفع آشغال، به طریق دفن کردن آن عملی شود. زیرا کوره های زباله سوزی برای شهرها احداث نشده است و تعبیه چنین واحدی در شرایط فعلی به هیچ وجه مقرون به صرفه و به صلاح نیست(خلدانی،1356).
2-5- آشغال خردکن ها
آشغال خردکن وسیله ایست که برای انجام مقاصد زیر در ابتدای تصفیه خانه و بعد از آشغالگیر میله ای دهانه فراخ نصب می کنند: الف) رفع مشکلات ناشی از دفع مواد شناور جمع آوری شده ب) حفظ وضع ظاهری تصفیه خانه در محل آشغالگیر ج) جلوگیری از ایجاد بو و رشد و نمو مگس در محل آشغالگیر.
در بعضی موارد به جای آشغال خردکن از آشغالگیرهای خودکار دهانه تنگ، که مجهز به ادوات ریزکننده هستند، استفاده می شود.
2-5-1- انواع آشغال خردکن و طرز کار با آنها
دو روش برای خرد کردن مواد جامد شناور و غیر شناور وجود دارد. یکی آنکه دستگاه به طور مرتب و در تمام مدت شبانه روز کار میکند. دوم آنکه به طور متناوب و بر حسب مقدار آشغال ورودی، به کار افتاده و مواد را خرد میکند. نوع اول که در اکثر کشور های اروپایی و آمریکایی معمول است، از یک استوانه دوار با شیارهای افقی و یک تیغه بران ثابت تشکیل شده است. در اثر دوران استوانه و جریان فاضلاب به داخل آن مواد روی بدن استوانه جمع شده و توسط تیغه بران خرد می شوند و از لای شیارها عبور کرده و به واحدهای بعدی تصفیه خانه انتقال داده می شوند. دهانه شیارها در آشغال خردکن های مختلف در حدود 4 تا 9 میلیمتر می باشد شکلهای(2-6)و(2-7). نوع دوم که در آلمان ساخته می شود، از میله های نیم دایره ای شکل و یک آشغال روب و دستگاه خرد کننده تشکیل شده است. مواد شناور که به تدریج روی میله ها جمع می شود، سبب بالا آمدن سطح فاضلاب در بالادست و ایجاد اختلاف ارتفاعی در دو سمت میله ها می گردد. هرگاه این اختلاف از حد معینی بیشتر شد، آشغالروب به کار افتاده و مواد را به سمت دستگاه خردکننده که جنب کانال اصلی است، هدایت می کند(خلدانی،1356). شکل های (2-8) و(2-9).

شکل2-6: آشغال خرد کن قبل از نصب) (www. nabetech.com

شکل2-7: آشغال خردکن در حین بهره برداری(www.water.me.vccs.edu)

شکل2-8: آشغال خردکن در حین بهره برداری(نوع آلمانی)، (www.waterandwastewater.com)

شکل 2-9: آشغال خردکن(نوع آلمانی) قبل از بهره برداری) (www.enviroaer.com
2-6- حوض های دانه گیر
2-6-1- تعریف دانه
تمام مواد جامد دانه ای، اعم از شن، ماسه، نرمه خاک، خاکستر و مواد ریز معدنی دیگر و هسته میوه جات و دانه های نباتی و بالاخره هر نوع مواد دانه ای اعم از معدنی و یا آلی، در مبحث فاضلاب “دانه” اطلاق می شود. به شرط آنکه دارای صفات زیر باشد:
الف) در جریان تصفیه تجزیه و فاسد نشود.
ب) سرعت ته نشینی آن بیش از سرعت ته نشینی مواد جامد فاسد شدنی از جنس آلی باشد.
2-6-2- اهداف احداث حوض های دانه گیری
– حفاظت وسایل مکانیکی در مقابل سایش
– کاهش در گرفتگی لوله ها که در اثر ته نشینی مواد دانه ای، به ویژه در تغییر جهت جریان حادث می گردد.
– سهولت در تمیز کردن حوض های ته نشینی(Sedimentation Tank) و مخازن هاضم.