پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

تکه ای از متن پایان نامه :

 

کیوان در برج ترازو؛ 5) بهرام در برج بز؛ 6و7) ناهید و تیر در برج ماهی؛ 8) سرگوزهر در دوپیکر؛ 9) دم گوزهر در نیمسب. در بندهشن درجه های شرف سیارات ذکر نشده می باشد. مطابق بیرونی (1352: 398) شرف سیارات از نظر ایرانیان به قرار زیر می باشد: شرف آفتاب در درجه 19 حمل می باشد و شرف قمر در درجه 3 ثور و شرف مشتری در درجه 15 سرطان و زهره در درجه 27 حوت و عطارد در درجه 15 سنبله و مریخ در درجه 28 جدی و زحل در درجه 21 میزان و رأس در درجه 3 جوزا، ذنب در درجه 3 قوس. همانگونه که مشاهده می‌گردد، داده های التفهیم با داده های بندهشن تنها در موقعیت سیاره تیر اختلاف دارند. در نسخه های مختلف بیشتر کتابهای نجومی نیز این اختلاف دیده می‌گردد؛ بدین معنی که بعضی نسخه ها تیر را در سنبله قرار می‌دهند و بعضی نسخه های دیگر از همان کتاب، تیر را در ماهی قرار می‌دهند.

دهم، خانه شاهان (Kings)، اعمال (Deeds) و افتخارات (Honors) می باشد که معادل آنها در لاتین به ترتیب عبارتند از: Regnum ، Actus و Honores (مکنزی، 1964: 526؛ اسنودگراس، 1997: 9-10). در بندهشن، از آنجا که بحث اوتاد در تشریح زایچه کیهان مطرح شده می باشد و در این زایچه برج سرطان، در وتد طالع (وتد اول) واقع می باشد، برج بره نیز در میخ میان آسمان (وتد وسط السماء) قرار دارد. (برای توضیحات بیشتر رک. Mēx)

ریشه شناسی: این واژه مرکب می باشد از اسم baɣ + پسوند نسبت -ān : هند و ایرانی آغازین: از ریشه *bhag-, *bhaǰ- «بخشیدن» (لوبوتسکی، 2009: 23)؛ سانسکریت: bhága-, bhāgá- «بخشنده» (مایرهوفر، 1996: 241)؛ اوستایی: baga-, baɣa- (رایشلت، 1911: 242)؛ فارسی باستان: bāga- «بغ، خدا» (کنت، 1953: 199)؛ فارسی میانه: Baγān (بهار، 1345: 109؛ بهار، 1375: 106)؛ جمع bag [bg, bk’] «بغ، خدا» (نیبرگ، 1974: 42)؛ جمع bay (مکنزی، 1971: 18)؛ فارسی میانه ترفانی: [bˀˀn, bˀn] «خدایان» جمع [by] «بغ» (نیبرگ، 1974: 42؛ مکنزی، 1971: 18)؛ فارسی میانه اشکانی ترفانی: [bgˀn] «خدایان» جمع [bg]؛ [ALḤA] «اله، خدا» (نیبرگ، 1974: 42)؛ فارسی میانه کتیبه ای: [bgy] (نیبرگ، 1974: 42)؛ پازند: byąn «بغان، خدایان»، یکبار بجای vehąn آمده می باشد (نیبرگ، 1974: 42)؛ فارسی نو: بغان «خدایان»؛ معادل انگلیسی: regnum ؛ career ؛ (اسنودگراس، 1997: 9-10)؛ معادل عربی: بیت السلطان (بهار، 1375: 105).

  • §§

bām [bˀm | Av. bāma- | M bˀm]

(تقسیمات روز)

* بام: بامداد، طلوع آفتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توضیحات: واژۀ bām در پهلوی اساساً به معنی «پیدایی تنِ خورشید» بوده و به اولین بخش از روز یا «هاون گاه» اشاره دارد (رک. bām ī ōš). متضاد این واژه در فارسی میانه و پهلوی اشکانی šām [šˀm] «شامگاه، غروب» می باشد (دورکین-مایسترارنست، 2004: 315). (رک. bāmdād )

ریشه شناسی: ایرانی آغازین: *baH- «درخشیدن» (چئونگ، 2007: 1)؛ سانسکریت: از ریشه bhā- (مایرهوفر، 1996: 259)؛ اوستایی: در ترکیب Vīspō.bāma- «شکوه مطلق» (نیبرگ، 1974: 2004: 103)؛ فارسی میانه ترفانی: [bˀmdˀd] bāmdād (نیبرگ، 1974: 43؛ بویس، 1977: 26)؛ فارسی میانه اشکانی: bāmδād (بویس، 1977: 26؛ دورکین-مایسترارنست، 2004: 103)؛ پازند: Bāmdāḏ (نیبرگ، 1974: 43)؛ bāmδād (هوبشمان، 1895: 24)؛ فارسی نو: بامداد؛ معادل عربی: صباح.

ترکیبات:

bāmdād gāh [bˀmdˀt’ gˀs] «بامدادگاه» (بهار، 1345: 98).

  • §§

 واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌