دانلود پایان نامه ارشد منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد

«ماده 150- کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد – مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت)

ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب متهم از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده ۲۶۰ آن؛ از نوآوری های اساسی ب.آ.د.ک.جدید می باشد.براین اساس، ماده... متن کامل

دانلود پایان نامه : جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی – حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

حقوق دفاعی بسته به اینکه زیر کدام معنای حق بگنجند،لوازم و آثار مخصوص و منحصر به فردی برای متهم،نظام قضائی،پلیس و دولت(به‌معنای اعم کلمه)خواهد داشت.به‌عنوان مثال،اگر حقوق دفاعی... متن کامل

دانلود پایان نامه صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان-صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392

صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان صلاحیتی که قانون گذار برای رسیدگی به برخی جرایم از حیث نوع و اهمیت آن برعهده مرجع خاصی قرار داده است و مصادیق آن در تبصره 2 ماده 249 آ.د.ک بیان شده است رأی... متن کامل

دانلود پایان نامه ارشد دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی -صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک سال 1392 -متن کامل

دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی اصل « محاکمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم » یک تئوری قدیمی است . این اصل با توجه به جهات عملی و مفیدی که دارد در بسیاری از قوانین آئین دادرسی... متن کامل