لینک های برگزیده

استودیو تخصصی کروماکی فوکوس در سال ۱۳۹۸ تاسیس شده است و ابعاد کروماکی این استودیو ۳۰ مترمکعب می باشد ، استودیو دارای عایق صوتی است و آکوستیک است و انعکاس صدا به هیچ وجه بر نخواهد... متن کامل

منابع مقاله با موضوع پیشرفت تحصیلی

در دانشجویان دانشگاهای تهران موضوع را بررسی کرده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نگرش مذهبی وسلامت وسلامت روان همبستگی معنی داری را نشان دادند. ضمن اینکه بر اساس آزمون تی مستقل... متن کامل

منابع مقاله با موضوع پیشرفت تحصیلی

ه دنبال آن ابزارهای سنجش، موسوم به آزمون های هوش برای اندازه گیری توانائی های ذهنی افراد ساخته شد و تلاش شد تا رابطه ی هوش با مواردی همچون پیشرفت تحصیلی و موفقیت در زندگی حرفه ای و... متن کامل

منابع مقاله با موضوع کودکان کم توان ذهنی-پایان نامه آماده

زندگی، مادران گروه دوم بهتر بودند. از مشکلاتی که در میان مادران کودکان کم توان ذهنی شیوع دارد، افسردگی است. تحقیقات نشان داده اند که حدود 30 تا 35 درصد مادران این کودکان نمرات بالایی... متن کامل

منبع مقاله با موضوع اختلال استرس پس از سانحه

علایم اختلال استرس پس از سانحه تائید می گردد.فرضیه دوم :روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم شکایات جسمانی مؤثر است.نمودار 4-3، کارایی نسبی درمان حساسیت... متن کامل

منابع مقاله با موضوع ویژگی های فردی

قرار گیرد، گزینش نیروی انسانی خلاق، سالم، و فعـال که فارغ از هر دغـدغه دیگـری جـز تعلیم و تربیت باشند، می باشد. چرا که سلامت جسمانی و روانی، انگیزه و پشتکار معلم تأثیر بسزایی بر... متن کامل