دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :  نمونه و توضیحی بیش از آن چیز که از خود واژه برمی‌آید، ارائه نمی‌کند. جالب... متن کامل

دانلود پایانامه ارشد با عنوان : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :   (بویس، 1977: 27)؛ پازند: brād (نیبرگ، 1974: 49)؛ فارسی نو: برادران؛ انگلیسی: Fratres... متن کامل

پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :   Bašn  (منازل قمر) * بشن، به معنی «قامت»: خانه ششم ماه. از 6 درجه و 40 دقیقه تا 20... متن کامل

پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :   کیوان در برج ترازو؛ 5) بهرام در برج بز؛ 6و7) ناهید و تیر در برج ماهی؛ 8)... متن کامل

پایانامه ارشد با موضوع : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :  معنی «افسر» نیز به همان اندازه محتمل می باشد. بهزادی (1368: 5) و پاکزاد (2005: 35)، نام... متن کامل

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : قدما، آسمان نیز همچون آس از جنس سنگ و مدور می باشد، و حول محور خود می‌گردد.... متن کامل

دانلود پایانامه ارشد : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :  شناختی رک. anagr ī rōšn): هند و ایرانی آغازین: *(H)agra- «نوک، سر، آغاز» (لوبوتسکی،... متن کامل