پایان نامه ارشد رایگان درباره مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مدل مفهومی، تحلیل عامل

پذیری اجتماعی ۴۹ ۲ – ۱ – ۵ – الف . بیانیه های اخلاقی ۵۰ ۲ – ۱ – ۵ – ب . عملکرد مالی ۵۲ ۲ – ۱ – ۶ . نتایج و عواقب بالقوه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ۵۲ ۲ – ۱ – ۶ – الف . وفاداری مصرف کننده ۵۳…

منابع پایان نامه ارشد درمورد رئالیسم انتقادی، استاد راهنما، کارشناسی ارشد، نمایشنامه

وزارت علوم تحقیقات و فناو ۱-۱- بیان مسئله فلاسفه اولین کسانی بودند که بین رئالیسم اروپایی و رئالیسم انتقادی فرق گذاشتند. اصطلاح رئالیسم انتقادی را برای اولین بار لوکاچ برای قلمرو وسیع تر ی از ادبیات پیشنهاد کرد. منظور او از مفهوم رئالیسم انتقادی تحلیل آثار رمان نویسان و نمایشنامه نویسانی مانند(نیکلای گوگول،بالزاک،زولا…)بود.و ارجاع زیبایی…

پایان نامه با کلید واژگان برنامه آموزشی، سطح مهارت، پیش آزمون، تغییر رفتار

است به ترتیب شامل گامهای زیر می‌باشد: مراجعه به خلاصه‌ای از وظایف و کارهای برجسته‌ای که در یک زمان نسبتاً طولانی در مورد افراد ثبت گردیده است. مراجعه به خلاصه‌ای از ارزشیابی‌هایی که در زمان نسبتاً طولانی در مورد افراد انجام و ثبت گردیده است.(دیفیلیپس۱۹۶۰،نقل از رمضانی‌، ۷۷) ۲-۲۱-۲-۳- الگوی ارزشیابی کرک پاتریک یک چارچوب…

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، اولویت بندی

میانگین رتب? ۷۵/۲، اولویت دوم به ایجاد آزادی عمل بیشتر برای دانش آموزان در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بوسیله روش های تدریس معلم با میانگین رتبه ۵۰/۲، اولویت سوم معنی داری به سازگاری روش های تدریس معلم با علایق (خواسته ها و ادراکات) دانش آموزان با میانگین رتبه ۴۳/۲ و در نهایت اولویت چهارم…

تحقیق با موضوع سود تقسیمی، قیمت سهام، ارزش دفتری، بورس اوراق بهادار

نسبت به آنها عکس العمل مناسب نشان می دهند. ساربان‏ها (۱۳۸۲) در تحقیق خود به بررسی اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکت ها پرداخت. بدین منظور وی، همبستگی سود تقسیمی و بازده مورد توقع و سپس همبستگی بازده مورد انتظار و قیمت سهام را مورد آزمون قرار داد. در این تحقیق از اطلاعات تاریخی…

پایان نامه رایگان با موضوع رگرسیون، معنی داری، تحلیل داده، داده های تابلویی

اطلاعات موجود در کارگزاری های بورس و مطالعه صورت‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‏های ۱۳۹۰- ۱۳۸۶ و بانک‏های اطلاعاتی و سایت مطالعات اسلامی بورس اوراق بهادار تهران به آدرس www.RDIS.ir استخراج و در ستون‏های Excel تجمیع می شود. در نهایت پس از محاسبه متغیرها برای آزمون، تحلیل و…

منابع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، مجازات اسلامی، قانون مجازات، کتاب مقدس

المحتاج، ج ۸، ص ۴۵۱. ۲۶.الجمل، همان؛ القلیوبی و عمیره، همان. ۲۷. الحجاوی، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج ۴، ص ۱۹۹؛ البهوتى، الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص ۶۴۶؛ البهوتى، دقائق أولی النهى، ج ۳، ص ۲۹۱؛ البَعلی، کشف المخدرات والریاض المزهرات، ج ۲، ص ۷۱۸. ۲۸. العثیمین، الشرح الممتع على زاد…

پایان نامه با کلید واژگان برنامه آموزشی، نیازهای آموزشی، ارزشیابی آموزشی، دسته بندی

اشاره دارد.(مورتن،۲۰۰۱) ۲-۲۱- رویکردهای گوناگون ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش زمانی می‌توان به اثربخش بودن دوره‌های آموزشی اطمینان پیدا کرد که نتایج به دست آمده در راستای تحقق اهداف سازمان باشد. بنابراین برای جهت‌دار کردن آموزش، تعیین میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی در نیل به اهداف سازمان‌، ضرورتی مهم و اساسی می‌باشد. به این منظور رویکرد‌ها و…

تحقیق با موضوع مدیریت سود، بورس اوراق بهادار، تقسیم سود، قلام تعهدی

(۱۳۸۵) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود بررسی نقش ترازنامه در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد تحقیق قرار داد. در این پژوهش تعداد ۱۲۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۳-۱۳۸۰ مورد آزمون قرار گرفته است. در این پژوهش…

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه درسی، دانش آموزان، اولویت بندی

رتبه متوسط ۵۰/۴، پنجم تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با زندگی واقعی دانش‌آموزان با میانگین رتب? ۴۱/۴، ششم تناسب محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با فرهنگ جامعه (آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی) با رتبه متوسط ۱۶/۴، و هفتم تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی در سطح جامعه جهانی…