پایان نامه ارشد رایگان درباره مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مدل مفهومی، تحلیل عامل

پذیری اجتماعی ۴۹ ۲ – ۱ – ۵ – الف . بیانیه های اخلاقی ۵۰ ۲ – ۱ – ۵ – ب . عملکرد مالی ۵۲ ۲ – ۱ – ۶ . نتایج و عواقب بالقوه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ۵۲ ۲ – ۱ – ۶ – الف . ... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد رئالیسم انتقادی، استاد راهنما، کارشناسی ارشد، نمایشنامه

وزارت علوم تحقیقات و فناو ۱-۱- بیان مسئله فلاسفه اولین کسانی بودند که بین رئالیسم اروپایی و رئالیسم انتقادی فرق گذاشتند. اصطلاح رئالیسم انتقادی را برای اولین بار لوکاچ برای قلمرو... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان برنامه آموزشی، سطح مهارت، پیش آزمون، تغییر رفتار

است به ترتیب شامل گامهای زیر می‌باشد: مراجعه به خلاصه‌ای از وظایف و کارهای برجسته‌ای که در یک زمان نسبتاً طولانی در مورد افراد ثبت گردیده است. مراجعه به خلاصه‌ای از... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، دانش آموز، دانش آموزان، اولویت بندی

میانگین رتب? ۷۵/۲، اولویت دوم به ایجاد آزادی عمل بیشتر برای دانش آموزان در یادگیری مفاهیم درس مهارتهای زندگی بوسیله روش های تدریس معلم با میانگین رتبه ۵۰/۲، اولویت سوم معنی داری به... متن کامل

تحقیق با موضوع سود تقسیمی، قیمت سهام، ارزش دفتری، بورس اوراق بهادار

نسبت به آنها عکس العمل مناسب نشان می دهند. ساربان‏ها (۱۳۸۲) در تحقیق خود به بررسی اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکت ها پرداخت. بدین منظور وی، همبستگی سود تقسیمی و بازده مورد توقع و... متن کامل

پایان نامه رایگان با موضوع رگرسیون، معنی داری، تحلیل داده، داده های تابلویی

اطلاعات موجود در کارگزاری های بورس و مطالعه صورت‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‏های ۱۳۹۰- ۱۳۸۶ و بانک‏های اطلاعاتی و سایت مطالعات اسلامی بورس... متن کامل

منابع پایان نامه با موضوع حقوق جزا، مجازات اسلامی، قانون مجازات، کتاب مقدس

المحتاج، ج ۸، ص ۴۵۱. ۲۶.الجمل، همان؛ القلیوبی و عمیره، همان. ۲۷. الحجاوی، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج ۴، ص ۱۹۹؛ البهوتى، الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص ۶۴۶؛ البهوتى،... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان برنامه آموزشی، نیازهای آموزشی، ارزشیابی آموزشی، دسته بندی

اشاره دارد.(مورتن،۲۰۰۱) ۲-۲۱- رویکردهای گوناگون ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش زمانی می‌توان به اثربخش بودن دوره‌های آموزشی اطمینان پیدا کرد که نتایج به دست آمده در راستای تحقق... متن کامل

تحقیق با موضوع مدیریت سود، بورس اوراق بهادار، تقسیم سود، قلام تعهدی

(۱۳۸۵) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود بررسی نقش ترازنامه در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد تحقیق قرار داد. در این پژوهش تعداد ۱۲۶... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه درسی، دانش آموزان، اولویت بندی

رتبه متوسط ۵۰/۴، پنجم تناسب محتوای برنامه آموزش مهارتهای زندگی با زندگی واقعی دانش‌آموزان با میانگین رتب? ۴۱/۴، ششم تناسب محتوای برنامه درسی مهارتهای زندگی با فرهنگ جامعه (آداب و... متن کامل