بازی و مسائل روحی و روانی

بازی و مسائل روحی و روانی باید به خاطر سپرد که بازی کودک را در تبدیل شخصیت یاری می کند و در پیشبرد او به جانب کمال عاملی بسیار موثر و دلیلی برای تکامل و رشد عضلانی کودک است . از طرف دیگر... متن کامل

آثار و پیامدهای رفق و مدارا

آثار و پیامدهای رفق و مدارا – دستیابی فرد به خواسته‌هایش از دیگران حضرت امام صادق(ع) ضمن تاکید بر مدارا کردن با مردم می فرماید: من کان رفیقاً فی امره نال ما یرید من الناس: کسی که در... متن کامل

وابستگی‌های اخلاق به دین

وابستگی‌های اخلاق به دین 1.تعریف مفاهیم اخلاقی پیروان نظریه امر الهی، بر این باورند که مفاهیم اخلاقی را تنها در صورتی می‌توان تعریف کرد که آنها را به امر و نهی الهی ارجاع دهیم. از... متن کامل