دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی، صندوقهای سرمایه گذاری مشترک، معیارهای ارزیابی عملکرد

این گروه از شرکت ها، شرکتهایی هستند که در چندین فعالیت تجاری یا صنایع مختلف فعالیت دارند. از ویژگیهای اصلی اینگونه شرکت ها این است که نمی توانند به یک صنعت مجزا طبقه بندی شوند و یک... متن کامل

تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی، طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی، شرکتهای سرمایه گذاری

2-5-4- نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعاتیک نقش بالقوه دیگر برای سهامداران نهادی بزرگ فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به عبارت... متن کامل

دلایل منطقی برای حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی، تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی، سهامداران نهادی به عنوان ناظر

با توجه به تفاوتهای موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، در اقتصادهای مالکیت غیر متمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده) متفاوت می باشد. نقش مناسب... متن کامل

مالکیت سهامداران نهادی، شرکتهای سرمایه گذاری، تئوری ساختار مالکیت

هیئت مدیره باید مراقب مسائل مطرح شده از سوی ذینفعان شرکت باشد و برای برخورد فعال با آنها، آمادگی لازم را کسب کند؛ با توجه به اهمیت روزافزون موضوع آموزش، اعضای هیئت مدیره باید در... متن کامل

نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی، حاکمیت شرکتی در ایران، مسئولیت اجتماعی شرکت

* تفاوت دیگر این است که واحد بررسی و تحلیل در تئوری نمایندگی، کارگزار فردی و در تئوری هزینه معاملات معامله می باشد. با این همه، هر دو تئوری به یک مشکل می پردازند؛ چگونه مدیر را متقاعد... متن کامل

الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار، بررسی حاکمیت شرکتی در ایران، بورس اوراق بهادار تهران

بازارهای مالی در حد پایین پیشرفتگی با فرصت کم برای تنوعتمایل کم به مشارکت سرمایه گذاران بیرونی به کنترل شرکتکنترل توسط طرف های ذینفع (بانک ها، شرکتهای مرتبط و کارکنان)2-2-9- مدل های... متن کامل

عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی، اصول حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام، اصول حاکمیت شرکتی

نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی. نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت. الزامی کردن حسابرسی مستقل. فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد... متن کامل

حاکمیت شرکتی درون سازمانی، حاکمیت شرکتی برون سازمانی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی

4 . گسترش سرمایه گذاری نهادی5 . اصلاح ساختار هیئت مدیره (تفکیک وظایف هیئت مدیره غیرموظف، موظف و مدیرعامل)6 . استقرار سیستمهای حسابداری و کنترلهای داخلی کارآمد شامل ایجاد و کمیته... متن کامل