تحقیق درمورد ابزارهای اندازه گیری و راهبردهای یادگیری

سبک یادگیری یک رفتار عادتی و متمایز برای کسب دانش، مهارتها یا نگرشها از طریق مطالعه یا تجربه میباشد و یا به عنوان شیوهای است که فراگیران در یادگیری مطالب درسی خود به سایر شیوهها ترجیح میدهند. سبک‌های یادگیری برخلاف هوش و استعداد که توانایی هستند، توانایی به حساب نمیآیند و به این که یادگیرنده،…

دانلود پایان نامه عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی و رویکردهای یادگیری

چکیدههدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رویکردهای مطالعه با هیجانهای تحصیلی مربوط به یادگیری در دانشآموزان میباشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392بوده، رویکردهای مطالعه به وسیله “پرسشنامه رویکردهای مطالعه” (ASI)و هیجان های تحصیلی مربوط به یادگیری به وسیله “پرسشنامه هیجانهای تحصیلی”(AEQ)مورد…

مقاله با موضوع استفاده از تلفن همراه و گوشی تلفن همراه

شکل 2-1- عوامل مؤثر بر موفقیت تبلیغات موبایل (Dickinger & Haghirian 2004)در این مدل عوامل محتوای پیام، زمان ارسال، امکان شخصی سازی پیام ها و کنترل مشتری، دادن اجازه و حفظ حریم خصوصی از عوامل موفقیت پیام تبلیغاتی شناخته شده است. که محتوای پیام خود شامل زیرشاخص‌هایی مثل مختصر بودن، سرگرم کننده بودن، تناسب با…

مقاله با موضوع ارتباط با مشتری و تبلیغات پیامکی

این تحقیق به دنبال پیدا کردن راهی برای تبلیغات با پیام کوتاه است. به طوری که شرایط زیر حاصل شود: ایجاد پایگاه داده‌ای از مخاطبان و حوزه های علاقه مندی آنهاشخصی سازی پیام ها برای هر مخاطب با توجه به لیست علاقه مندی‌هاکسب اجازه از مشتری در تمامی مراحل تبلیغاتعدم ایجاد نارضایتی در مخاطبان با…

پایان نامه درگیری والدین در امور تحصیلی و شیوه های فرزند پروری

نتایج تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی بین درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دختران مشخص کرد که بین این دو متغیر رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و همانند پسرانپیشرفت تحصیلی و افزایش عملکرد آن ها شده است. جهت تبیین این یافته می توان بیان کرد که والدینی که به امور تحصیلی دختران…

دانلود مقاله ایجاد وفاداری در مشتریان و صرفه جویی در هزینه ها

گریفین (1997) وفاداری و چرخه خرید را با معرفی و ارائه حلقه تکرارخرید مجدد مطرح کرده است. او شرح میدهد که این فرآیند به عنوان اساسیترین نگرش برای وفاداری، دلیلی ارائه میدهد که اصولا وفاداری بدون تکرار خرید وجود ندارد. اهرنبرگ (1988) بیان میکند که وفاداری و تغییر دادن برند تصمیم خرید را تحت تاثیر…

دانلود پایان نامه درمورد ارزش های فرهنگی و انسجام اجتماعی

دومین تفاوت مهم میان هنر جوامع پیچیده و جوامع کوچک، ریشه در تمایز سطوح مختلف اجتماعی دارد. همزمان با آغاز توسعه جوامع، بدنبال انقلاب نوسنگی، وظایف افراد تخصصی تر گردید و برخی از افراد از جستجو و جمع آوری روزانه غذا آزاد شدند. متعاقب رشد جوامع متمدن، شاهد ظهور صاحب نظرانی تمام وقت چون فلاسفه،…

پایان نامه درمورد سازمان بهداشت جهانی و کودکان پیش دبستانی

بازنگری،موجب کامل شدن برنامه ریزی وفرآیند انجام کار می شود.کودکان با نگاهی به گذشته می توانند ارتباط میان مسئله با برنامه وراه حل های آزموده شده را دریابند.یادآوری گذشته،به بچه ها کمک می کنداز تجربه های خود نکته هایی بیاموزندوبعدها در زمان برنامه ریزی برای یک فعالیت ،این تجربه ها را به یاد داشته باشند(آقاجانی،1390).2-11…

جرایم خشونت آمیز و مناطق روستایی

برکوویتز در سطح انسانی، پرخاش‌گری ابزاری را از پرخاش‌گری برانگیخته بازشناخته و پرخاش‌گری را به منزله رفتاری تلقّی کرده است که به هدف وارد کردن آسیب به شخصی یا شیئی صورت می‌پذیرد و ممکن است آشکار‌ (در سطح جسمانی و کلامی) یا ناآشکار‌ (در سطح فکر) باشد‌ (بشیری، 1379). فراوانی پرخاش‌گریرفتارهای پرخاشگرانه و خشونت‏بار در…

مقاله قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی مدنی

1-2 : توافقاین واژه ضد ( تخالف ) است،به معنی،باهم متفق شدن، با یکدیگرموافق ومتحد شدن، موافقت وسازگاری کردن میباشد.(عمید،1363ج630:1)1-2-1 : توافق در فقهمهایات یا مهایأه با همزه و بدون آن در لغت به معنی توافق و موافقت است، چنان‌که گفته می‌شود: «تهایؤوا علی کذا» یعنی توافق و اجتماع کردند. «والمهایأه الامر المتهایؤ علیه» یعنی کاری که بر آن موافقت و سازش و آمادگی نمایند.(ابن منظور،189:1419) و در اصطلاح و غرض قسمت منافع مال…