بررسی سهم آگهی های مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامه های کشور (جام جم، همشهری، کیهان، ایران، اطلاعات و شرق)- قسمت ۸

دسته‌بندی نشده

۱) ایجاد روابط با مطبوعات[۳۹]
تهیه اطلاعات ارزنده و ارائه آن به رسانههای خبری جهت جلب توجه مردم به یک شخص، کالا یا خدمت.
۲) آگاهی نسبت به محصول[۴۰]
ارسال پیامهای خاص برای کالاهای خاص.
۳) امور عمومی و اعمال نفوذ[۴۱]
ایجاد رابطه با قانونگذاران و مقامهای دولتی جهت اعمال نفوذ بر آنها برای تصویب قوانین و مقررات.
۴) رابطه با سرمایهگذاران
ایجاد رابطه با سهامداران و سایر افراد جامعه مالی
۵) گسترش یا توسعه
ایجاد روابط عمومی با افراد خیرخواه و اعضای سازمانهای غیرانتفاعی جهت کسب حمایتهای مالی و بهرهمند شدن از کمکهای داوطلبانه.
۶) مشاوره[۴۲]
رایزنی با مدیریت درباره مسایل عمومی و جایگاه و تصویر ذهنی شرکت.
۷) ارتباطات جمعی[۴۳]
فراهم کردن ارتباط داخلی و خارجی برای شناساندن بهتر شرکت یا مؤسسه.
چنانچه به وظایف بالا که برای روابط عمومی عنوان شد دقت بیشتر میکنیم متوجه میشویم که برای انجام این وظایف و توسعه روابط گفته شده شرکت هزینهای سنگین را متحمل نمیشود. این در حالی است که در حوزه تبلیغات شرکت متحمل هزینههای بسیار گزافی میشود. از این روست که متخصصان بازاریابی تبلیغات را پرهزینه و در مقایسه با آن روابط عمومی را بیهزینه میدانند. البته ذکر بیهزینه بودن روابط عمومی اندکی اغراقآمیز به نظر میرسد و علت این اغراق که اغراقی نسبتاً منطقی نیز هست از آن حیث است که نسبت به هزینه بسیار بالایی که بر روی سایر عناصر ترویج میشود هزینهای که صرف روابط عمومی میشود عمدتاً ناچیز است و روابط عمومی اغلب با ایجاد روابط فردی و دوستانه اطلاعرسانی میکند. همانطور که گفته شد، روابط عمومی میتواند با هزینه بسیار کمتری (در مقایسه با تبلیغات) بر آگاهیهای مردم بیفزاید و آثار مثبت بیشتری نیز دارد. شرکتی که از روابط عمومی استفاده میکند اغلب مبلغی بابت استفاده از فضا یا زمان در رسانهها پرداخت نمیکند بلکه مبلغی به کارکنان میپردازد تا خبرنامههایی را تهیه و پخش کند و بر رویدادها نظارت نمایند. اگر شرکت بتواند داستان جالبی خلق کند، آنگاه رسانههای گوناگون به سراغ شرکت میروند. این کار میتواند اثری همانند یک آگهی بازرگانی داشته باشد که باید میلیونها دلار برای آن هزینه کرد، روابط عمومی در مقایسه با تبلیغات از درجه اعتبار بیشتری در ذهن مشتری یا مخاطب برخوردار است، اما با وجود این همه تواناییهای بالقوه اغلب واحد روابط عمومی را «فرزندخوانده بازاریابی»[۴۴] مینامند.
(۱) این اصطلاح اولین بار توسط مریمس[۴۵] به کار گرفته شده است.
زیرا عملکرد این واحد در راستای عملیات بازاریابی بسیار محدود و نوع فعالیت آن پراکنده بوده است. بازاریان غالباً استفاده چندانی از روابط عمومی نمیکنند یا اگر هم بکنند آن را زیاد جدی نمیگیرند. با این وجود استفاده معقول و حساب شده از یک برنامه روابط عمومی همگام با سایر ارکان ترکیب عناصر پیشبردی میتواند بسیار مؤثر افتد و توأم با صرفجوییهای اقتصادی باشد.
جدول ۳-۲ به طور خلاصه انواع مختلف روشهای ترویج را با هم مقایسه مینماید. همانطور که ملاحظه خواهید نمود از حیث متغیرها و عوامل مختلف این ابزار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتهاند.
جدول ۳-۲: مقایسه ویژگیهای عناصر آمیخته بازاریابی (روستا، ۱۳۷۸، ۲۶)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشبرد فروش فروشندگی شخصی تبلیغات روابط عمومی
شکل ارتباط غیرمستقیم و غیرشخصی[۴۶] مستقیم و رودررو[۴۷] مستقیم و غیرشخصی[۴۸] غیرمستقیم و غیرشخصی
میزان کنترل بر فرآیند ارتباطات متوسط بالا پائین متوسط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *