بررسی عناصر حماسی در اشعار قاآنی- قسمت ۲۳۶

دسته‌بندی نشده

گرنسیم لطف اودرکام اژدر بگذرد

 

 

 

 

دردهان اژدهانوش روان گرددلعاب

 

 

(۶۰/۱)
نیز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هریکی رابندگان باصولت اسفندیار هریکی را بردگان با دولت افراسیاب

 

(۶۰/۱۷)
فصل چهارم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۴-۱- نتیجه گیری و پیشنهاد
آن چه در این پایان نامه مورد نقد و بررسی قرار گرفت بیان عناصر حماسی در اشعار قاآنی شیرازی از شاعران دوره قاجار بود. آن گونه که ملاحظه می گردد قاآنی در بیان اشعار خویش از عناصر حماسی از قبیل شخصیت های حماسی و اساطیری و دینی، ابزارهای جنگی، واژگانی که خاص ادبیات حماسی است و موجودات اساطیری و حماسی بهره برده است در حوزه شخصیت ها،‌آن چه بیشتر جلب توجه می نماید، آن است که از شخصیت های حماسی و اساطیری اعم از شاهان و پهلوانان بیشتر استفاده گردیده است مانند فریدون، رستم، ضحاک و غیره و هم چنین از شخصیت های تاریخی از قبیل: اردشیر بابکان، اسکندر مقدونی، و غیره نیز در اشعار قاآنی به کار برده است. ابزارهای جنگی که قاآنی از آن ها استفاده کرده است، مربوط به متون حماسی کهن نیز خنجر، تیر، تیغ، شمشیر و … است و هم ابزارهایی که در متون حماسی کهن از آن ها استفاده شده است مانند ذوالفقار، پتک و حسام.
در قسمت شخصیت های دینی شخصیت هایی مانند حیدر و شیرخدا در اندیشه های قاآنی به عنوان عناصر حماسی به حساب آمده است.
هم چنین در واژه های حماسی کلماتی مانند: جنگ، خون و خصم بیشتر به کار رفته است.
موجودات اهریمنی و اهورایی نیز در اشعار قاآنی به کار رفته است از آن جمله می توان به موجوداتی چون اسب، اژدها، اهریمن و … اشاره کرد.
علاوه بر عناصر حماسی که از آن ها نام برده شد، گاهی اشعار قاآنی بیان گر نوعی لحن حماسی و پهلوانی است که نمونه های از آن در پایان نامه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
با توجه به این که قاآنی از شاعران بزرگ عرصه زبان و ادبیات فارسی است و تاکنون تحقیقاتی جامع درباره شخصیت و اشعار وی صورت نگرفته است پیشنهاد می شود، در حوزه ساختار و محتوای اشعار وی تحقیق صورت می گیرد.
فهرست منابع و مآخذ

 

 

  1. آموزگار، ژاله،(۱۳۷۴)، تاریخ اساطیر ایران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب انسانی دانشگاه ها، تهران، چاپ اول.

 

  1. اته، هرمان، (۱۳۵۱)، تاریخ ادبیات فارسی ، ترجمه دکتر رضازاده شفق، انتشارات بنگاه، تهران.

 

  1. اسلامی ندوشن، محمدعلی ، (۱۳۴۸) ، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، انتشارات انجمن آثار ملی ، تهران، چاپ اول .

 

  1. افلاکی، شمس الدین احمد(۱۳۶۲)، مناقب العارفین ، به کوشش تحسین یازیجی ، دنیای کتاب، تهران، جلد اول، چاپ دوم.

 

  1. الیاده، میرچا، (۱۳۶۲)، چشم اندازهای اسطوره، ترجمه: جلال ستاری، انتشارات توس، ‌تهران، چاپ اول.

 

  1. براهنی، رضا،(۱۳۵۸)، طلا در مس ،انتشارات کتاب زمان ، تهران، چاپ سوم.

 

  1. بهار، محمدتقی ، (۱۳۸۲) ، بازگشت ادبی بهار و ادب فارسی ،به کوشش محمد گلبن ، علمی و فرهنگی ، تهران، چاپ سوم.

 

  1. ــــــــــــــ ، (۱۳۷۳)، سبک شناسی، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ هفتم.

 

  1. بهداروند، ارمغان (۱۳۸۰)، عصر همیشه حماسه بررسی و چگونگی حماسه در شعر معاصر، نشریه آیینه زندگی ۳۵ و ۳۶ .

 

  1. پور داوود، استاد ابراهیم ، (۱۳۸۲) ، زین ابزار جنگ ابزار های باستانی ایران، اهتمام عبدالکریم جربزه دار، انتشارات اساطیر، تهران چاپ اول .

 

  1. جوانشیر، ف.م(۱۳۸۰)، حماسه داد، انتشارات جامی ، تهران ،چاپ اول.

 

  1. جهانگیری، علی ، (۱۳۶۹)،فرهنگ نام های شاهنامه، انتشارات برگ، تهران، چاپ هیجدهم.

 

  1. خوسفی قهستانی، ابن حسام (۱۳۶۶)، دیوان ابن حسام، به کوشش احمد احمدی بیرجندی و محمد تقی سالک، نشر کتابخانه ،تهران ، چاپ اول.

 

  1. درودگر، یوسف،(۱۳۹۲)، تاریخ انبیاء از ادم تا خاتم الانبیاء، انتشارات یاس بهشت، تهران، چاپ شانزدهم

 

  1. دوانلو،فرانک،(۱۳۸۷)، پارسی نگاشته شاهنامه، انتشارات آهنگ قلم، تهران، چاپ سوم.

 

  1. دهخدا،علی اکبر(۱۳۷۷)، لغت نامه، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، تهران، چاپ دوم

 

  1. رزمجو، حسین، (۱۳۶۸)،انسانی آرمانی و کامل درادبیات حماسی و عرفانی در فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران ، چاپ اول.

 

  1. ـــــــــــــ ، (۱۳۸۱) ، قلمرو ادبیات حماسی ایران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخن گستر ، تهران چاپ اول، جلد ۲٫

 

  1. رستگار فسایی، منصور، (۱۳۵۳)، تصویر آفرینی در شاهنامه فردوسی ، نشر هرمس، شیراز، چاپ اول.

 

  1. ریاحی، محمد امین ،(۱۳۸۲) ، سرچشمه های فردوسی شناسی، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ، چاپ دوم.

 

  1. ریپکا، یان، (۱۳۸۲)، تاریخ ادبیات ایران، با همکاری اوتا کار کلیما و دیگران، ترجمه ابوالقاسم سری انتشارات سخن، تهران، چاپ اول.

 

  1. زرین کوب، عبدالحسین ،(۱۳۷۳) ، پله پله تا ملاقات خدا، انتشارات علمی ، تهران، چاپ هفتم.

 

  1. زهتابی ، محمدرضا،(۱۳۴۷) ، شخصیت نامی ایران، انتشارات پدیده شاه آباد، تهران، چاپ اول.

 

 1. سرامی، قدمعلی، (۱۳۷۸)، رنگ گل تا رنج خار، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران،‌چاپ اول.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *