سامانه پژوهشی – بررسی فرهنگ و ادبیات عامه شهر زرند۹۰- قسمت ۷

پایان نامه های سری بیستم

– اگر قران از دست شخصی بیفتد باید هم وزن آن خرما، شیرینی یا .. بدهند.
– زمان دیدن یا کریم(نوعی پرنده) صلوات می فرستند و معتقدند آن روز، روز خوبی برایشان خواهد بود.
– کلاغ و خبر: اعتقاد دارند که اگر کلاغ در حیاط خانه یا لب دیوار خانه نشست و او را دور کردند و مجدداً نشست خبری را برای صاحب خانه دارد و منتظر می مانند که ببینند و بشنوند خبر چیست و اگر کلاغی قارقار کند و یا نوک به زمین بزند می گویند کلاغ خوش خبر باشی.
– ریختن نمک در کفش میهمان که زودتر برود.
– کسی که به تشییع جنازه میت می رود موقع برگشت از قبرستان اول به مسجد می رود بعد به منزل می آید (مستقیماً به منزل خود وارد نمی شود)
– از میان دو زن رد شدن بخت دختران و پسران جوان را می بندد.
– هنگام غروب روشن کردن چراغ حیاط رزق و روزی را زیاد می کند.
– اگر در فنجان چای یک پر چای روی چای آمد مهمان می آید.
– اگر گربه دست و صورتش را لیسید نحس است و او را می زنند.
– گنجشک و باران: مردم شهر زرند از قدیم بر این باور بودند که اگر گنجشک ها در مسیر راه جمع شوند و نوک به زمین بزنند آن سال بارندگی زیاد شده و سال پربرکتی خواهد بود.
– لباس بریدن روز یکشنبه میمنت ندارد.
– اگر هنگام خواستگاری آیینه شکست دیگر خواستگاری نمی رفتند.
– اگر آیینه عروس می شکست آن را بدیمن می دانستند.
– اگر کودکی دندان از بالا درمی آورد او را از روی پشت بام روی چادر که چهار نفر آن را گرفته بودند می انداختند.
– رعد و برق: مردم شهر زرند اعتقاد دارند که در اواخر شهریور و یا اوایل مهرماه صاعقه شود و رعد و برق بوجود آید و باران به صورت رگبار ببارد می گویند سال کره انداز شده و دیگر باران نمی بارد و ابرها خودشان را خالی کردند و لذا سالی خشک و کم باران در پیش است.
– پخش خمیر و آمدن مهمان: مردم معتقد می باشند اگر موقع چانه کردن خمیر تکه ای از خمیرها جهش کرد و به سمتی پرت شد برای صاحب خانه از همان سمت مهمان می آید این جهت را نسبت به خانه محاسبه می کنند. (شمال- جنوب- شرق- غرب) و لذا صاحب خانه منتظر می ماند که مهمانش از در وارد شود به این جهش خمیز عجیب اعتقاد داشتند.
– اعتقاد داشتند که اگر کسی بینی اش بخارد کسی دارد پشت سر او حرف می زند.
– زن حامله هنگام شب تنها بیرون نرود چون آل او را اذیت می کند یا اجنه به او آسیب می رسانند.
– اگر زن حامله در این دوران ماری را ببیند چشم بچه اش سبز می شود.
– اگر زن حامله چیزی را مثلاً خوراکی دست کسی ببیند و از ان نخورد چشم بچه اش کور می شود.
– در هفته دو بار خوب نیست که به سر مزار کسی رفت.
– اگر قند در استکان کسی بیافتد می گوید مهمان می آید.
– اگر کسی در هنگام غذا خوردن جلوی خود را بیش از حد غذا بریزد می گویند عیال وار می شود.
– اعتقاد داشتند که اگر یک تار موی زن از زیر روسری بیرون بیاید مسافری از سفر می آید یا فردی به عنوان مهمان وارد خانه می شود.
– اگر کلاغ روی دیوار یا بام خانه یا روی درخت نزدیک خانه می نشست و صدا می کرد می‌گفتند:
کلاغه اگر خبر خوبی داری منقارت رو شیرین می‌کنم
بپر برو بپر برو
کلاغه اگر خبر بدی داری منقارت رو رنگین میکنم
بپر برو بپر برو
– اگر روباه مشاهده می کردند نشانه خوش اقبالی بود و خبر خوبی به انها می رسید.
– اگر ابر و گردو غباری دور ماه را میگرفت می گفتند باران می بارد.
– اگر حیوانات مثل سگ و اسب خیلی صدا می کردند یا پاروی زمین می کوبیدند می گفتند زلزله می شود.
– اگر به طور ناگهانی کسی دچار خارش گلو می شد می گفتند خبر خوشی می رسد و یا مسافر آن خانواده از سفر می آید و یا کسی برای او سوغات می اورد.
– آل: اعتقاد بر این داشتند که به زن زائو آسیب می رساند بنابراین هیچ وقت زن زائو را تنها نمی‌گذاشتند.
– مرغ مبارک: اعتقاد بر این بود که اگر زمان به دنیا آمدن بچه در شب شش او غذا بر بام خانه نگذارند این مرغ ناامید می شود و بچه را اذیت میکند.
– پری: موجودی اسطوره ای و دارای خصلت های ممتاز و مثبت که در اول داستانها اجرای وظیفه و مساعدت ی کند و در ازدواج با انسان سر به ناکامی می زند زیرا انسان نمی تواند با قوانین آنها زندگی می کند.
– غول یا دیو: برای ترساندن کودکان از نام بردن این موجودات افسانه ای استفاده می کردند.
اعتقاد به موجودات فوق طبیعی
– جن: به موجودیت جن عقیده دارند و آن را مخلوقی می دانند که دارای سم است و قادر است که به آسانی به همه جا سر بزند اما به چشم نمی آید معتقدند هنگام شب خرابه ها و چاه ها و سوراخ ها و رودخانه ها محل اجتماع جن هاست و اگر کسی هنگام شب به این مکان ها وارد شود باید بسم الله الرحمن الرحیم بگوید تا جن ها پراکنده شوند.
والا اگر آنها لگد شوند جن ها او را اذیت می کنند هنگام ریختن آب جوش روی زمین باید حتماً بسم الله گفت زیرا ممکن است آب جوش روی اجنه ریخته شود و موجب شود که اجنه او را اذیت کنند. لباس شسته و یا لباس نو را باید با بسم الله در کمد یا چمدان گذاشت زیرا اگر بدون بسم الله باشد اجنه آن را می برند و استفاده می کنند. اگر کسی عملی مرتکب شود که اجنه او را اذیت کنند دچار حالت غش و دیوانگی می شود و معتقدند اگر شخصی دچار چنین وضعیتی شد باید طالع او را باز کرد و برایش دعا گرفت تا بهبود یابد.
– غول: افسانه ها و داستان هایی از غول شنیده می شود غول را موجودی قوی هیکل و زشت رو که سرتاسر بدن او پوشیده از مو می باشد و در بیابانها سرگردان است می دانند و

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

می گویند در قدیم غول دختری را برده و در یک بیکند (آغولی که زیر تپه ها می ساختند) قرار داده کف پاهایش لیسیده و در بیکند در یک سنگ بزرگ قرار داده و با آن دختر زندگی می کند.