دانلود پایان نامه ارشد تاثیرسرمایه فکری،نوآوری واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت -متن کامل

دانلود پایان نامه

در سال 1996 جان گالبریت به عنوان نخستین نفر از اصطلاح سرمایه فکری استفاده کرد، اما در اواسط دهه 1980 حرکت از صنعت به اطلاعات آغاز شد و شکاف عمیق بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت‌ها به وجود آمد در اواخر این دهه نخستین تلاش‌ها برای تدوین صورت‌های مالی حساب‌هایی که سرمایه فکری را نیز اندازه‌گیری کنند، صورت گرفت و کتاب‌هایی از قبیل «مدیریت دارایی‌های دانشی» توسط آمیدن[1] در باره این موضوع تألیف شد. در اوایل 1990 نخستین بار نقش مدیریت سرمایه فکری با اختصاص یک پست رسمی در سازمان مشروعیت یافت و آقای ادوینسون[2] به عنوان مدیر سرمایه فکری شرکت اسکاندیا[3] معرفی شد. همچنین، در این دوره مفهوم رویکرد ارزیابی متوازن توسط کاپلان و نورتن [4]مطرح گردید.در اواسط دهه 1990 شرکت اسکاندیا نخستین گزارش سرمایه فکری را منتشر کرد و همایشی در سال 1996 با موضوع سرمایه فکری ترتیب داده شد. در اوایل دهه 2000 نخستین مجله با محوریت سرمایه‌های فکری و نخستین استاندارهای حسابداری سرمایه فکری توسط دولت دانمارک منتشر گردید.امروزه پروژه‌های مختلفی از قبیل انتشار کتب و برگزاری سمینارها و تهیه و تدوین مقالات متعددی در این زمینه در حال انجام است.(شماخی،حبیبی،1393،ص58)

در سال 1994، اولین گزارش سرمایه فکری توسط شرکت بیمه اسکاندیا سوئد صادر شد. پس از آن، تحقیقات بسیاری در زمینه تعریف و طبقه‌بندی سرمایه فکری به عمل آمد (برای مثال، بوز و توماس [5](2007)، ادوینسون ومالون (1997)، استوارت (1997)، وانگ و همکاران[6] (2013)).از این مطالعات می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه فکری به عنوان دارایی نامحسوس وابسته به دانش در سازمان تعریف می‌شود که شامل صلاحیت فکری،دارایی فکری و منابع فکری است.بر همین اساس،پولیس[7] (2000)عنوان کرد سه گروه گسترده از سرمایه فکری وجود دارد : سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری سرمایه مالی.(Chiang Chen, et al ,2014, p 414)

در طول سالهای گذشته بسیاری از محققان سعی در به دست آوردن ماهیت سرمایه فکری داشته‌اند. ترکیبی از تعاریف سرمایه فکری و روش‌های مرتبط با زمینه تحقیق در جدول 1_2 خلاصه شده است. تعاریف ارائه‌شده و مفاهیم مرتبط چهارچوبی سودمند برای درک نقش سرمایه فکری ارائه می‌کند. بعلاوه در دهه گذشته مدیریت سرمایه فکری، به عاملی مهم برای ایجاد برتری رقابتی از طریق افزایش نگرانی در مورد عملکرد سازمانی تبدیل شده است. (به طور کلی به وسیله مشکل کمبود واقعی منابع). این موضوع دلیل این پرسش است که چرا برخی محققان از دیدگاه مدیریت سرمایه فکری در مورد روش‌های جدید موفقیت سازمانی به بحث می‌پردازند. (Gogan, et al, 2014,p 729)

به دلیل اهمیت مدیریت سرمایه فکری واثرات آن بر فرآیندهای سازمانی، نیاز فوق‌العاده ی برای تعیین یک چهارچوب رسمی در جهت تسهیل گزارشگری سرمایه فکری (شامل ارزیابی، سنجش و تشخیص) مشخص شده است. برای این منظور سازمان‌ها می توانند سرمایه معنوی به واسطه ارزش آفرینی مشخص و مدیریت کنند و سپس موقعیت‌های شاخص سرمایه فکری را به مدیران و سهامداران گزارش کنند. (Gogan, et al, 2014, p 729)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محقق سال تعریف و روش سرمایه فکری
کلین و لورنس 1994 اصول فکری را نشان می‌دهد که برای تولید ارزش افزوده بیشتر برای سازمان به دست آمده است.
استوارت 1997 سرمایه فکری عبارت‌اند از اصول فکری، دانش، اطلاعات، دارایی معنوی، تجربه که می‌توان به منظور ایجاد ثروت از آن استفاده کرد. سرمایه فکری قدرت مغزی اشتراکی است.
سالیوان 1998 بررسی مدیریت سرمایه فکری می‌تواند تجربه‌ای خسته کننده باشد. مذاکره که با درک آشکار آغاز می‌شود و به سرعت مبهم می‌شود.
پتی و گاتری 2000 سرمایه فکری معیاری است که توانایی تولید درآمدهای آتی یا سرمایه مالی رادر مجموع برای یک سازمان دارد.
بوتینس 2002 سرمایه فکری سهمی از دانش را که در یک سازمان وجود دارد را نشان می‌دهد.
ادوینسون 2004 سرمایه فکری ارزش پنهان سازمان را تشریح می‌کند. سرمایه فکری مجموعه‌ای از ریشه‌های یک درخت و کیفیت میوه است که به شکل نتیجه قابل‌لمس و ملموس ریشه‌های در واقع پنهان آن دیده می‌شود.
آندرسن 2004 ساختار سرمایه فکری دارای سه بخش است: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری سرمایه ارتباطی
براتیانو 2006 سرمایه فکری را می‌توان به عنوان پتانسیل فکری سازمان در نظر گرفت که متشکل از دانشی است که توانایی تغییر مراحل مختلف محصول نظیر تعدادی از عوامل عملیاتی، ایجاد ارزش را دارد و می‌تواند در سرمایه‌های سازمان جمع شود.
بایلستیانو وبورز 2008 هدف از مدیریت سرمایه فکری، تبدیل دانش به منبع ایجاد ارزش، تکثیر سرمایه انسانی از طریق سرمایه ساختاری مناسب است.
تعریف ارائه‌شده 2014 سرمایه فکری روش سازمان‌ها برای ایجاد ارزش از طریق منابع پولی، غیر پولی، مادی و غیرمادی است که قابل تعیین (شناختن)، استفاده (بهره‌برداری)، سنجش (ارزیابی، نظارت) و مدیریت به طور شایسته است.

جدول 2-1: ترکیب و تعاریف سرمایه فکری (Gogan, et al, 2014)

[1] Mydn

[2] Advynsvn

[3] Scandia

[4] Kaplan,Norton

[5] bose,Thomas

[6] Wang et al.

[7] pulic

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه تاثیرسرمایه فکری،نوآوری واستراتژی سازمانی بر عملکرد مالی شرکت مطالعه موردی بیمه ایران شعبه سرپرستی استان گیلان