تحقیق درمورد قانون جدید مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

به ما کمک می کند که به طور سازنده و مفید به تصمیمات زندگی خود بپردازیم .


2- حل مساله
ما را قادر می سازد که به طور سازنده و مفید با مسائل (مشکلات زندگی خود ) برخورد کنیم ، مسائلی که حل نشده رها گشته اند ، می توانند عامل فشارهای روحی شوند و آسیب های فیزیکی توام با آن را پیش آورند .
3-تفکر خلاق
با قادر ساختن ما به کشف جایگزین های موجود و در دسترس و همچنین پیامدهای اعمال یا ترک اعمال مان ، هم به تصمیم گیری و هم به حل مساله کمک می کند .
تفکرخلاق به ما کمک می کند به فراسوی تجربیات بی واسطه خود بنگریم و حتی اگر هیچ مشکلی نداشته باشیم ویا تصمیم گیری در پیش نباشد و بتوانیم سازگارانه همراه با انعطاف به وضعیت های زندگی روز مره خود عکس العمل نشان دهیم .
4-تفکر انتقادی
توانایی تحلیل اطلاعات و تجربیان با یک روش عینی است .روش انتقادی می تواند از طریق کمک به ما ، در تشخیص و ارزیابی عواملی که بر نگرش ها و رفتارمان تاثیر دارند از قبیل ارزش ها ، فشار همسالان ورسانه های جمعی ، در سلامت ما موثر باشند .
5-ارتباطات موثر
یعنی اینکه ما بتوانیم خود را بشناسیم (عرضه کنیم ) هم به طور کلامی وهم غیر کلامی به طریقی که برای فرهنگ و موقعیت ما مناسب باشد . توانایی اینکه بتوانیم عقاید وآرزوهای خود وهمچنین ضرورتها و نگرانی های خود را بیان کنیم .علاوه بر این ارتباطات موثر به معنی در خواست مشاوره و کمک از دیگران به هنگام نیاز می باشد .
6-روابط بین فردی
به ما در برقراری ارتباط به طریق مثبت با افرادی که با آنان تعامل داریم کمک می کند . این می تواند به مفهوم توانایی برای ایجاد و حفظ روابط دوستانه باشد چیزی که برای رفاه ما بسیار مهم است همچنین می تواند به معنی حفظ روباط خوب با اعضای خانواده باشد .آنهایی که یک منبع مهم حمایت اجتماعی هستند . همچنان که می تواند به معنای پایان دادن به روابط به طور سازنده ومفید باشد.
7-آگاهی از خویشتن (بصیرت نسبت به خویشتن)
بازشناسی ما از خودمان ، ازشخصیت مان ، نقاط قوت و ضعفامان ، آرزوها و امیال ، بیزاری ها نفرتها مان را شامل می باشد ، بسط آگاهی از خویشتن به هنگامی که تحت فشار هستیم و یا احساس می کنیم تحت فشار قرارداریم به ما در بازشناسی و توجه به موضوع کمک می کند . همچنین آگاهی از خویشتن غالبا پیش شرطی است برای ارتباطات و روابط بین فردی موثر ونیز برای بسط همدلی با دیگران
8-همدلی
قدرت تصور این که چه شکلی از زندگی مناسب وشایسته ی افراد دیگر است حتی در وضعیتی که ممکن است برای ما مانوس نباشد ، همدلی به درک و پذیرش دیگران که ممکن است با ما بسیار متفاوت باشند کمک می کند ، چیزی که می تواند تعاملات اجتماعی ما را اصلاح کند وارتقا دهد .
9-کنار آمدن با هیجانات
مستلزم بازشناسی هیجانات در خودمان و دیگران است ، آگاه بودن از چگونگی تاثیر هیجانات بر رفتار و توانا بودن به پاسخ به هیجانات به طور مقتضی و مناسب. هیجان های شدید مانند خشم و سوگ در صورتی که ما نتوانیم به طور مقتضی ومناسب واکنش نشان دهیم می تواند آثارمنفی در سلامتمان داشته باشد .
10-کنار آمدن با استرس
در خصوص باز شناسی عوامل و منابع استرس در زندگی خودمان است ، شناخت چگونگی این تاثیرات بر ما و عمل کردن به روش هایی که در کنترل سطح استرس کمک می کند. این می تواند بدان مفهوم باشد که ما برای کاهش عوامل استرس زا اقدام کنیم ، برای مثال ایجاد تغییرات در محیط فیزیکی یا سبک زندگی خود همچنین گاهی می تواند به معنای آموختن آرامش باشد به طوری که تنش های ایجاد شده به وسیله استرس‌های اجتناب ناپذیر منجر به مشکلات برای سلامتی شود. (کریمی، 1382، ص 330)
2-25- قانون جدید مجازات اسلامی و توسل به مددکاری اجتماعی
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران شاید یکی از مترقی ترین قوانین در کشور باشد که جایگاه ویژه ای برای مددکاران اجتماعی در این قانون دیده شده است. در این قانون که هم اکنون مبنای صدور احکام قضات در کشور می باشد هفت بار به واژه مددکار اجتماعی در متن قانون اشاره شده است.در فصول پنجم، نهم و دهم که قانون گذار به موضوعات و مواد تعویق صدور حکم، مجازات های جایگزین حبس و مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پرداخته است به صورت روشن به بهره گیری از مددکاران اجتماعی و ظرفیت مددکاری اجتماعی برای اجرایی شدن مواد این قانون اشاره شده است.
در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی آمده است تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛