دانلود تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک در ایران و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود پایان نامه

دوره ی سوم: متصّل کردن مشتریان به حساب ها؛ در این دوره که از اواسط دهه ی 80 آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان از طریق تلفن، دستگاه خودپرداز ،کارت هوشمند ، کارت مغناطیسی و کامپیوتر شخصی فراهم گردید.
دوره ی چهارم: یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی؛ در این دوره انجام تمام عملیات بانکی به طور الکترونیکی دنبال و هم بانک و هم مشتریان می توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند (آماده و جعفر پور ، 1388).
2-7-4-بانکداری اینترنتی در ایران
ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول در آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه ،نیازهای جدید را در پردازش، تبادل داده ها، ابزارها و زیر ساخت های مناسب پیاده سازی آن و نیز نحوه ارائه خدمات بانکی نوین مطرح کرده است. با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک می توان نیازهای در حال شکل گیری و روند افزاینده ی آن را در رمینه خدمات بانکی در ایران، تا حد مناسبی پیش بینی کرد.
نظر به روش های سنتی موجود در بانک های کشور و نارسایی این روش ها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیر ساخت های مورد نیاز در بانک ها از ضروریاتی است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیت گسترده ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی انجام شده است (سید جوادین و همکار، 1385).
با درنظرداشتن پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در نظام بانکداری، ایران نیز از دهه های 60 و70 شمسی تلاش های زیادی را در جهت استفاده از سیستم های رایانه ای در بانک ها انجام داد . در سال 1370 بانک تجارت اولین کارت بانکی را صادر کرد. پیرو این اقدام، بانک سپه نیز در سال 1371 با نصب هفت دستگاه ماشین خودپرداز کارت بانکی صادر کرد و بدین ترتیب روند توسعه ی بانکداری الکترونیکی در کشور آغاز شد (آماده و جعفر پور،1388).
در دهه گذشته تلاش های فراوانی در زمینه استقرار بانکداری الکترونیک در ایران صورت گرفته است و خدماتی از قبیل تلفن بانک ، حسابهای جاری ماهواره ای ، کارت های بدهکار ، دستگاههای خودپرداز (ATM) وسیستم های پایانه فروش (POS) از جمله ی این تلاش هاست.(فاطمی اردکانی،1384).
2-7-5-محدودیت های بانکداری اینترنتی
در دنیای کسب وکار الکترونیک، عوامل بسیاری وجود دارند که بر کیفیت سیستم های ارائه دهنده ی خدمات بانکداری اینترنتی تأثیرگذار هستند . عواملی مانند، کمبود امنیت در شبکه ی اینترنت، کم بودن اعتماد مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی، کیفیت سایت و چگونگی طراحی آن، به ویژه در نحوه ی ارائه ی خدمات و اطلاعات مربوط به آنها، به بی رغبتی مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی منجر می شوند (دیواندری و همکاران ، 1392).
2-8-تاریخچه و معرفی بانک پارسیان
 بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه 1379، ماده(98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تأسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/1379 شورای پول و اعتبار تأسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک، در مرداد 1380 ، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام نمود و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک به شماره 178028 در تاریخ 15/6/1380 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران ، به موجب نامه شماره 2348/هـ – مورخ 26 شهریور ماه 1380 مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفند ماه 1380 آغاز گردید.
2-8-1- اهداف
عبارت است از توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع ، به ویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با فراهم آوردن امکانات ، تسهیلات و تدوین و اشاعه ابزارهای مالی و پولی نوین ، همچنین تأمین مالی برای زیربخشهای ساخت،تجارت،مصرف.
2-8-2- مدت زمان
بانک از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
2-8-3- سرمایه بانک
سرمایه بانک سیزده هزار و دویست میلیارد (13،200،000،000،000) ریال می باشد که تماماً پرداخت شده و به سیزده میلیارد و دویست میلیون سهم عادی یک هزار ریالی تقسیم گردیده است.
2-8-4-خط مشی بانک
2-8-4-1-چشم انداز
  بانک اول ایران در سهم بازار داخلی،  کسب بیشترین سهم از معاملات بین المللی کشور بین بانک های خصوصی،   برترین در گستره خدمات بانکی پیشرفته،  توانمند و متعهد در ایجاد رضایت حد اکثری برای تمامی ذینفعان.
2-8-4-2-ماموریت
بانک پارسیان ارائه دهنده کلیه خدمات بانکی و مالی منطبق با نیاز های روز با استفاده از ابزارهای پیشرفته و نوین و اتکاء به سرمایه انسانی متخصص با بهترین شرایط می باشد. ما به موفقیت خود ایمان داریم زیرا تلاش می کنیم. برترین در تکریم مشتری، سریع ترین در شناسایی و پاسخگویی به نیازها، متمایز در ارائه کلیه خدمات بانکی و مالی، سودآورترین در سرمایه گذاری، وظیفه شناس ترین در قبال جامعه و پایبند به بانکداری اسلامی باشیم. ما با کار گروهی تلاش می کنیم . سپرده گذاران رضایتمندی کافی از انتخاب بهترین فرصت سرمایه گذاری را داشته باشند، تسهیلات گیرندگان منعطف ترین راه حل های مالی ممکن و متناسب با نیاز خود را دریافت نمایند، خدمات گیرندگان همواره سریعترین و ارزانترین خدمات را تجربه نمایند، شرکای تجاری ما موفق ترین و سودآورترین رابطه تجاری بلند مدت را داشته باشند، سهامداران و کارکنان ما خشنود از چشم انداز تداوم موفقیت ما باشند،جامعه از داشتن عضوی که نقش برجسته ای در رونق اقتصادی دارد، خشنود باشد. چشم انداز فعالیت ما همواره تداعی کننده عظمت پارسیان در حیطه بانکداری اسلامی خواهد بود.
2-8-4-3-ارزش های سازمانی
ما خود را موظف به پاسخگویی به نیازهای بانکی مشتریان با بهترین کیفیت می دانیم. مشتری مداری شعار ما و تکریم مشتری اولویت روابط ما با مشتریان است.
ما برای وقت مشتریان ارزش قائل بوده و سرعت در تصمیم گیری و ارائه خدمات سرلوحه تلاش های ما می باشد.