دانلود تحقیق با موضوع سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده و تجربه خرید اینترنتی

دانلود پایان نامه

در ادامه با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش و فرضیه ها و آزمون ها، به بحث و پیشنهاد به جامعه ی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در پایان نیز محدودیت ها و تنگناهای احتمالی پژوهش، بیان و پیشنهاداتی به منظور انجام تحقیقات در آینده مطرح می گردد.
5-3- یافته ها
لذا با توجه به این مباحث و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ، می توان نتایج زیر را گرفت:
1-بین عوامل خارجی (شدت استفاده از وب ، دامنه تمایل به نواوری ، تجربه خرید اینترنتی قبلی ، رضایتمندی از شعب بانکهای سنتی و رضایت مندی از دستگاههای ATM ) و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2- بین سهولت درک شده و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
3- بین سودمندی درک شده و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
4- بین اعتماد و پذیرش بانکداری اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
در پژوهش حاضر، با بررسی رابطه بانکداری اینترنتی وعوامل موثر بر پذیرش آن نتیجه گرفته شد که در بین انواع عوامل ، مهم ترین عامل، عوامل خارجی است.
5-4-نتیجه گیری
همان طور که ذکر شد این تحقیق با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی به بررسی قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی می پردازد . در این تحقیق متغیر های شدت استفاده از وب، دامنه تمایل به نوآوری، تجربه خرید اینترنتی قبلی، رضایت از بانکهای سنتی و دستگاههای خودپرداز به عنوان عوامل خارجی و سودمندی درک شده ، سهولت استفاده درک شده و اعتماد که با پذیرش بانکداری اینترنتی رابطه دارد مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای درک قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است . به علاوه بین عوامل خارجی (شدت استفاده از وب ، دامنه تمایل به نوآوری ، تجربه خرید اینترنتی قبلی ، رضایتمندی از شعب بانکهای سنتی و رضایت مندی از دستگاههای ATM ) و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بین سهولت درک شده و پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، این تحقیق هم چنین نشان داد که سودمندی درک شده و اعتماد با قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی رابطه دارد. به عبارتی هرچه افراد در هنگام استفاده از اینترنت برای انجام کارهای بانکی تمایل و رضایت بیشتری داشته باشند و سودمندی و آسانی آن را بپذیرند و هم چنین به انجام عملیات بانکی با اینترنت اعتماد بیشتری داشته باشند، ادراکات مثبت تری در مورد پذیرش استفاده از بانکداری اینترنتی را دارند.
5-5-پیشنهادات
یافته های این تحقیق می تواند برای توسعه سیستم های بانکداری اینترنتی مورد استفاده قرار بگیرد. با توجه به اینکه هزینه های زیادی برای توسعه سیستم های بانکداری اینترنتی صرف می شود، اطمینان یافتن از اینکه افراد از این سیستم ها استفاده می کنند از اهمیت زیادی برخوردار است . به منظور افزایش قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی باید سیستم هایی طراحی کرد که بکارگیری آن ها آسان بوده و علاوه بر آن برای مشتریان مفید بوده و استفاده از آن ها مزایایی به همراه داشته باشد.
به دلیل این که سهولت استفاده درک شده و سودمندی درک شده بر قصد استفاده کاربران از فناوری های جدید تاثیر می گذارد . بنابراین مسئولین بانک ها باید با استفاده از تبلیغات مناسب و بازاریابی درست بر ادراکات مشتریان خود تاثیر بگذارند تا تمایل مشتریان به استفاده از این خدمات را افزایش دهند .
با توجه به مطالب گفته شده و نتایج بدست آمده، می توان پیشنهادات زیر را جهت بهبود پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان (صاحبان حساب های بانکی) با استفاده از مدل پذیرش فنآوری دیویس به شرح زیر ارائه داد:
توجیه صاحبان حساب بانکی نسبت به مفید بودن پذیرش بانکداری اینترنتی.
تسهیل نحوه استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی برای تمامی صاحبان حسابهای بانکی.
فراهم آوردن امکان دسترسی به اینترنت برای صاحبان حسابهای بانکی.
حمایت دولت از اجرایی کردن این مدل.
توجیه صاحبان حسابهای بانکی از این بابت که استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی، از امنیت لازم برخوردار است.
انجام عملیات بانکی بدون کارمزد برای کسانی که از بانکداری اینترنتی استفاده می کنند.
احتساب این افراد تحت عنوان “مشتریان ویژه”.
بانک های ارائه دهنده ی خدمات اینترنتی با در نظر گرفتن این نتایج در طراحی سیستم های ارائه دهنده ی خدمات اینترنتی و با تهیه ی برنامه ها و آگهی هایی که نیاز مشتریان را با توجه به نتایج بیان شده مورد هدف قرار می دهند، قادر خواهند بود، مشتریان زیادی را به استفاده از این خدمات ترغیب کرده و نسبت به رقبا، به رتبه ی بالاتری در ارائه ی خدمات بانکی اینترنتی دست یابند.
برای آگاه کردن ذینفعان از مزایای بانکداری اینترنتی، نه تنها تأکید بر مزایای اولیه ی بانکداری اینترنتی هم چون صرفه جویی در زمان، هزینه و … ضروری است بلکه باید بر منافع عمومی استفاده از آن هم چون کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش هزینه های چاپ اسکناس و… نیز تأکید گردد.
5-6-محدودیت ها