دانلود تحقیق در مورد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و ارزش دفتری حقوق صاحبان

دانلود پایان نامه

6-تعیین شرکتهایی با بالاترین و پایین ترین مقدار P/E در روز جاری
7-تعیین P/E متعادل برای شرکت مورد نظر به منظور تعیین ارزش ذاتی سهم
8-تعیین رتبه شرکت در گروه یا صنعت مربوطه از نظر P/E
9-ارزیابی نسبت P/E کل صنعت و مقایسه P/E شرکت مورد نظر با P/E صنعت در روز جاری (روزی که در آن شرکت مورد نظر بررسی می شود)
10-تعیین روند P/E شرکت و پیش بینی آن در خصوص ادامه روند مذکور
2-2-7-4-3- نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
(MBVR= Market value of equity/ Book value of equity)
ارزش بازار انعکاس جریان نقدی آتی شرکت می باشد که عاید شرکت خواهد شد از طرفی ارزش دفتری نشان دهنده ارزش تاریخی است، بنابرین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را بیان می کند
‏این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم بدست می آ ید . ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزشهای تاریخی است . از سویی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریان های نقدی آتی می باشد که عاید شرکت خواهد شد . این نسبت طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته ودورنمای آتی شرکت را بیان می کند (میگز،1991) . علیرغم ساذگی محاسبه و قابل فهم بودن آن، که از مزایای این معیار می باشد اما می توان معایب زیر را برای آن برشمرد :
‏الف – زمانی که شرکت در بازار مالی پذیرفته نشده باشد یا هنگامی که سهام شرکت به ندرت معامله می شود ، ارزش بازار سهام ممکن است در دسترس نباشد .
‏ب – از آنجا که قیمت هرسهم بطور روزانه در حال نوسان است ، نسبت مذکور پیوسته در حال تغییر می باشد .
‏ج – اگر قیمت سهام شرکت تحت تأثیر عوامل جانبی بطور غیر واقعی افزایش یا کاهش یابد این نسبت گمراه کننده خواهد بود.
اگر سود دریافتی از شرکت برابر ارزش دفتری آنها باشد، MBVR یک شرکت حاصل تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آن است و برابر با ارزش فعلی جریانات نقدی آتی می باشد که سهامداران انتظار دریافت آن را دارند.
2-2-7-4-4 – معیار جریان نقدی آ‏زاد
‏جریان نقدی آزاد(FCF) ، جریانهای نقدی به دست آمده از عملیات یک شرکت است که مازاد بر وجوه ‏نقد سرمایه گذاری شده برای رشد می باشد. (مجتهد زاده و جهانخانی ؛ 74و 75 :73) و لذا اگر این مبلغ بین سهامداران تقسیم شود، تأثیری در قدرت سوددهی شرکت نخواهد گذاشت. در نگاه اول، به نظر می رسد که جریان نقدی آزاد بیشتر، ارزش شرکت را افزایش می دهد در حالیکه واقعاً چنین نیست. اگر FCF ‏شرکتی به حداکثر برسد، یعنی مدیریت هیچ سرمایه گذاری انجام ندهد و همه سود بین بستانکاران و سهامداران تقسیم شود. این هدف مناسبی نیست و قبول آن به معنای صرفنظر از رشد است.
‏تقسیم صد در صد سود می تواند علامت شکست باشد. به این معنی که هیأت مدیره فاقد پروژه های مناسب سرمایه گذای است. فقط زمانی حداکثر کردنFCF ‏ می تواند سیاست مناسبی باشد که شرکت به مرحله اشباع رسیده باشد.
2-2-7-4-5 – معیار عرضه و تقاضا
‏برخی معتقدند که قیمت سهام بر اثر ارتباط بین عرضه و تقاضا تعیین می شود و مدیر می تواند همانند ‏سایر محصولات خود، سهام عادی را به عنوان یک محصول عرضه نماید. اما باید توجه داشت که عرضه و ‏تقاضا تعیین کننده قیمت سهام نیست بلکه ارزیابی خبرگان از ارزش ذاتی سهام است که عامل تعیین کننده ‏قیمت سهام است. تحقیق شو لز در مورد تأثیر عرضه و تقاضا بر قیمت سهام، نشان داد که عرضه عمده سهام ‏باعث کاهش قیمت سهام نخواهد شد، بلکه اگر عرضه سهام توسط افرادی که اطلاعات دقیق تری از ‏وضعیت شرکت دارند، صورت بگیرد آن عرضه باعث کاهش قیمت سهام می شود. و این هم به دلیل ‏محتوای اطلاعاتی است که این عمل به همراه دارد.
‏2-2-7-4-6- بازده سرمایه
‏بازده ‏سرمایه (ROI) جزء معیارهای کارآیی عملیات است که تحت تأثیر هزینه بهره، مالیات یا میزان ‏بدهی ها قرار نمی گیرد. شرکتهایی که بطور مؤثر از دارائی های خود استفاده می کنند، دارای بازدهی بالا ‏می باشند و شرکتهایی که کارآیی کمی دارند، از بازدهی پایین تری نیز برخوردار خواهند بود. ‏ ROIنتیجه نهایی چندین متغیر مهم است که از سیستم دوپانت نشأت گرفته اند. در سیستم دوپانت، تجزیه ROI ‏به ‏اجزای مهم آن، به تحلیلگران در شناخت اثرات مختلف آنها و پیش بینی روند آینده کمک می کند.
مدیران، نسبتهای سودآوری را با نسبتی از فروش به سرمایه (دارایی ها) پیوند می دهند. یک ‏فاکتور مهم در توانایی شرکت جهت سودآوری، ارتباط بین سطح فروش و سطح دارایی های مورد نیاز‏ برای رسیدن به سودآوری مناسب می باشد. بطور کلی ارتباط بین فروش، دارایی ها و سود در قالب نسبتهای سودآوری مورد توجه قرار می گیرد.
نسبت EBIT به فروش
شاخصی برای درک چگونگی کنترل هزینه ها است و گردش ‏دارائیها، توانایی شرکت در تولید و بازاریابی سطح فروش را نشان می دهد.
نسبت گردش مجموع دارائیها