دانلود مقاله با موضوع جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی و قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه

جرم پدیده ای اجتماعی و جهانی است تحت عناوینی چون سرپیچی، سرکشی، رفتار انحرافی و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. آدم و حوا، به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند(قرآن کریم، سوره مائده و بقره، آیات 36 و 35 ـ 28 و 27). برای تعریف جرم هفت رویکرد در نظر گرفته شده است:
الف) رویکرد قانونی و حقوقی: جرم یک عمل عمدی و ارادی بر علیه قانون است.
ب) رویکرد قانونی و اجتماعی: جرم تخطی از معیارهای قانونی است که باعث رفتارهای ضداجتماعی می گردد.
ج) رویکرد آماری: به فراوانی وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
د) رویکرد برچسب زدن: جرم رفتاری است که دیگران به آن برچسب زده اند و مجرم کسی که برچسب خورده است.
هـ) رویکرد حقوق بشر: جرم انحراف یا انکار از حقوق بشر شناخته می شود.
و) رویکرد بی نظمی آرمانی: جرم از این دیدگاه تعارض بین ظالم و مظلوم است.
هنوز تعریف جامع، کامل و روشنی از جرم نشده است که مورد تأیید همگان باشد. حقوقدانان معتقدند نقض قانون رسمی جامعه توسط هر فرد جرم است. در قانون کشور ما هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. جرم شناسان نیز ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضداجتماعی و جرم می نامند.
2-2- انواع جرایم
در قانون مجازات عمومی جرایم ارتکابی را از لحاظ نوع مجازات به جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف تقسیم بندی شده است. «هگن» (Hagan) انواع جرایم را به چهار دسته تقسیم بندی نموده است:
جرایم جنایی مانند قتل، تجاوز به عنف.
جرایم تعارضی مانند زیان رساندن گروهی به گروه دیگر.
جرایم غیرجناحی مانند مزاحمت های اجتماعی.
رفتارهای غیراجتماعی مانند پوشیدن لباس نامناسب.
جرایم را در برخی از متون به جرائم فردی و گروهی نیز طبقه بندی کرده اند. اهم اشکال جرائم شامل جرائم بدوی، جرائم سودجوئی، جرائم شبه قضائی، جرائم سازمان یافته و تشکیلاتی.
در جرائم بدوی شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بین افراد هستیم در صورتی که در جرائم سودجوئی ممکن است بر علیه شخص یا اموال باشد. که نمونه بارز جرائم سودجوئی بر علیه اشخاص مانند کشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حال دوم آن می توان به سوزاندن انبار کالای تاجر ورشکسته توسط خودش اشاره کرد.
قاچاق، تخلفات راهنمایی و رانندگی، خرابکاری، تخریب وسایل عمومی و … از نوع جرائم شبه قضائی محسوب می گردد.
جرایم سازمان یافته در یک محیط و موقعیت بزهکارانه طراحی شده مانند حمله مسلحانه به بانک در صورتی که جرائم غیرسازمان یافته در یک محیط غیر بزهکارانه مانند اختلاس، اخذ رشوه در یک اداره اتفاق می افتد که به نام جرائم «یقه سفیدها» معروف هستند.
2-3- هرزه نگاری
پورنوگرافی (Pornography) یا هرزه نگاری یکی از جرایم مرتبط با محتواست که در تقسیم بندی حقوق موضوعه، در زمره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قرار دارد. پورنوگرافی در مفهوم عام به معنای تصاویر و محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. این موارد در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن جرم پورنوگرافی از حالت کلاسیک، ابزار کارآمدی برای سوءاستفاده کنندگان جنسی پدید آمده است. این تکنولوژی مدرن ارتباطی موجب شده است حجم سوءاستفاده چند برابر شود و تعداد دریافت کنندگان تصویر و نیز حجم تصاویر مبادله شده به صورت غیرقابل تصوری افزایش یابد.
در کشورهایی چون آمریکا که برقراری روابط جنسی به امری عادی در محیط واقعی تبدیل شده و تا حدودی، محدودیت ها در نحوه روابط جنسی کاهش یافته، واژه «سکس» بیشترین واژه ای است که در اینترنت جستجو می شود. طبق آماری که چندین سال قبل تهیه شده است 25 میلیون آمریکایی از مجموع افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، در هر هفته میان یک تا ده ساعت برای مراجعه به سایت های غیرمجاز یا سایت های جنسی وقت صرف می کنند و شصت درصد از سایت های اینترنتی که مورد مراجعه قرار می گیرند، سایت های جنسی است.
مارک لاسر یکی از رهایی یافتگان از چنگال اعتیاد به سکس و نیز موس ـ که مدیر اجرایی اتحادیه مسیحی بازپروری معتادان به سکس است ـ معتقد است در حال حاضر، اینترنت به دلیل داشتن سه ویژگی، مهمترین منبع اشاعه هرزه نگاری است. این سه مشخصه عبارتند از:
قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن، استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن مصرف کنندگان آن.
در میان هرزه نگاری های رایج، هرزه نگاری کودکان در فضای مجازی از سه جنبه تهدیدی جدی برای کودکان محسوب می شود: اولین تهدید آن است که امکان دارد کودکان به هرزه نگاری های وقیحانه در اینترنت دسترسی پیدا کنند، دومین تهدید آن است که هرزه نگارها، هرزه نگاری کودکان را راه آسانی برای فروش محصولات خود یافته اند؛ همین امر موجب شده است سوء استفاده جنسی از کودکان تا این حد رواج یابد؛ سومین و بزرگترین تهدید برای کودکان، آن است که بچه بازها و افراد خطرناکِ دیگر می توانند از راه اینترنت و با مکاتبه پست الکترونیک یا چت کردن قربانیان خود را جذب کنند و آنها را در دنیای واقعی به دام بیندازند.