دانلود مقاله با موضوع کنوانسیون حقوق کودک و پدیده مجرمانه

دانلود پایان نامه

در سال های اخیر، حجم بسیاری از پورنوگرافی به پورنوگرافی کودک اختصاص یافته است. محققان و قوانین کشورها نیز بیشترین توجه خود را به این نوع پورنوگرافی اختصاص داده اند؛ زیرا کودکان در میان دیگر بزهدیدگان، موقعیت ویژه ای دارند؛ زیرا درصد بزهدیده شدن آنها بسیار زیاد و امکان کشف جرم و تعقیب مجرمان به مراتب کمتر و صدمات جسمانی و روانی وارد بر کودکان بسیار بیشتر از بزرگسالان است که معمولاً موجب تغییر الگوی رفتاری کودک در سنین بعدی می شود یکی از دلایل فراوانی پورنوگرافی کودکان آن است که مجرم به راحتی می تواند به صورت ناشناس به مکالمه و چت بپردازد و کودک نیز فارغ از هر گونه دغدغه یا اندیشه از آینده شوم در انتظار خود، به راحتی در دام می افتد.


2-3-1- مفهوم پورنوگرافی(pornography)
در مورد پورنوگرافی نوشته های بسیاری وجود دارد، ولی در این نوشته ها پورنوگرافی تعریف نشده است و اگر هم تعریف شده باشد در مورد پورنوگرافی کودک است.
پورنوگرافی (pornography) از کلمات یونانی (porno) و (graphiy) گرفته شده است و در لغت به معنای هرزه نگاری و نوشتن موارد مستهجن است (پورنو: فاحشه؛ گرافی: نگاشتن). در فرهنگ جدید اکسفورد (Axford, 2000, p. 981) پورنوگرافی به این صورت تعریف شده است: مواد و موضوعاتی که شامل توصیف صریح یا نمایش ارگان های جنسی یا فعالیت آنها به منظور تحریک جنسی است؛ این امر، غیر از احساسات زیباشناختییا عواطف است. در فرهنگ لغات پنهان (گزارش روزنامه لوموند از نخستین فرهنگ پورنوگرافی در فرانسه) آمده است: پورنوگرافی در سده های هیجدهم و نوزدهم میلادی، به پژوهش ها و نوشته هایی درباره فاحشه گری گفته می شد؛ اما به طور کلی، به هر نوع نمایش اعمال جنسی به روش فنی و هنری گفته می شود؛ نشان دادنی که همواره متوجه یک جمع مخاطب خواهد بود و در بسیاری موارد هدف از آن برانگیختن شور جنسی است(www. Mandegar.inf0). در فرهنگ حقوقی بلک (black’s Law Dictionary) نیز آمده است: نمایش محتوای فعالیت جنسی یا رفتار شهوانی (همچون نوشته ها، عکس ها و فیلم ها) به قصد تحریک انگیزه های شهوانی (Bryan, 2004, p. 1199).
در واقع می توان گفت پورنوگرافی هر گونه نوشته، فیلم، تصویر و مطلب مربوط به امور جنسی است که هیچ گونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی ندارد؛ به عبارت دیگر، هرزه نگاری به معنای مطالبی است که از لحاظ جنسی آشکارند و عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شوند.
قوانین ملی و بین المللی و حتی نوشته های حقوقی، بیشترین حمایت خود را متوجه پورنوگرافی کودکان کرده اند. در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، درباره فروش، فحشا و پورنوگرافی کودک، مصوب 5 می 2000 که مفتوح برای امضاءالحاق و پذیرش بوده و از 8 ژانویه 2002 هم قدرت اجرایی یافته است، پورنوگرافی کودک به این صورت تعریف شده است: هر گونه نمایش، به هر طریق و وسیله، از کودک تحریک و تشویق شده به فعالیت های جنسی صریح، واقعی یا شبیه سازی شده یا هرگونه نمایش قسمت های جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی؛ گروه تخصصی اینترپل در جرایم علیه کودکان تعریف ذیل را ارائه داده است: پورنوگرافی کودک نتیجه استثمار جنسی یا تشریح کننده استثمار جنسی تعریف کرد؛ از جمله در موارد و مطالب نوشتاری یا شنیداری که بر ارگان ها یا رفتار جنسی کودک تمرکز دارند.
پورنوگرافی کودک را می توان به دو نوع تقسیم کرد:
پورنوگرافی دیداری که تجسم و ترسیم دیداری کودک تحریک و تشویق شده به فعالیت صریح جنسی، واقعی یا شبیه سازی شده، یا نمایش وقیحانه ارگان های جنسی به قصد ارضای جنسی کاربر، شامل تولید، توزیع و یا استفاده از چنین موضوعات و موادی است.
پورنوگرافی شنیداری که استفاده از هر واسط حاوی صدای کودک، واقعی یا شبیه سازی شده به قصد ارضای جنسی کاربر، شامل تولید، توزیع و یا استفاده از چنین مواد و موضوعاتی است.
پیش نویس نهائی کنوانسیون جرایم سایبر (cyber crime) شورای اروپا مقرر می دارد: پورنوگرافی کودک شامل موضوعات و مواد پورنوگرافی می شود که تصویر و تجسمی دیداری را از کودک تحریک و تشویق شده به رفتار صریح جنسی ارائه می کند.
همان طور که ملاحظه می شود، تمام تعاریف بر ماهیت جنسی نمایش تأکید دارند؛ به عبارتی تصاویر دیداری از کودکان واقعی تشویق شده به اعمال جنسی یا نمایش ارگان های جنسی آنها برای هدف های بدواً جنسی است.
نکته ای که در تعریف پورنوگرافی باید یادآور شد این است که مفهوم و مصادیق پورنوگرافی با توجه به سنت ها و عرف ها و فرهنگ ها ممکن است متفاوت باشد. برخی فرهنگ ها یا سنت ها ممکن است موردی را پورنوگرافی بدانند که در فرهنگ های دیگر کاملاً طبیعی باشد.
در هر حال، می توان گفت پورنوگرافی کودک شامل یک یا چند کودک تشویق و تحریک شده به رفتار جنسی به تنهایی یا با یک یا چند بزرگسال است؛ این اعمال ممکن است طیفی از عکس ها یا تصاویر جنسی یک یا تعدادی کودک باشد.
آنچه در مورد پورنوگرافی غیرمجاز رایانه ای ـ اعم از پورنوگرافی بزرگسالان و پورنوگرافی کودکان ـ مورد بحث قرار می گیرد، عبارت است از: تولید، فروش و پخش ابزار سمعی و بصری، وسایل حاوی عکس های هرزه، نمایش دادن ابزار و وسایل و یا تشویق و فریب کودکان و جوانان به شرکت در این نمایش.
2-3-2- پیشینه پورنوگرافی (هرزه نگاری)
پورنوگرافی از سالیان دور ـ حتی سالیان نخست زندگی انسان ـ وجود داشته است و می توان شواهدی از آن را در طول تاریخ یافت، اما این جرم از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شیوع فراوان یافت. آنچه به صورت پورنوگرافی از برخی مآخذ قدیمی به دست آمده است، نشان می دهد این جرم در اوایل بیشتر ناظر به زنان بوده است. با فناوری صنعت چاپ و امکان نشر این گونه موضوعات مجرمانه، نقطه عطفی در پورنوگرافی پدید آمد.
سیر تحول مجرمانه پورنوگرافی، بیانگر تغییر الگوی آن از تصویر کاغذی و عکس های مجلات و نشریات خاص این گونه امور به تصاویر مستهجن متحرک، فیلم های ویدئویی مستهجن، اصوات مستهجن و مانند آن است. نشریات، کتاب ها، متون و تصاویر (فیلم و اسلاید) مستهجن به تدریج گسترش یافته و بیشتر نقاط جهان را فراگرفته است. در ایران با وارد شدن ویدئو در دهه شصت و گسترش استفاده از آن در دهه هفتاد، فیلم های مستهجن در انواع مختلف، وارد کشور شد و تکثیر و استفاده از آن به صورت رایج ولی مخفیانه درآمد. به تدریج امکان ذخیره تصویر مستهجن میسر شد و این امر مستلزم ذخیره سازی تصاویر ثابت و متحرک در رایانه بود. سپس در کنار دیسکت، از لوح فشرده نیز برای ذخیره سازی تصاویر استفاده شد. با ذخیره فیلم روی لوح فشرده، این واسط ـ که سهولت ذخیره سازی و انتقال بسیار بالایی دارد جای فیلم های ویدئویی را گرفت ـ همچنین گسترش اینترنت موجب انتقال تصاویر و فیلم ها به صورت آن لاین شد. امروزه صنعت مونتاژ تصویر ـ که قبلاً باید غیردیجیتال انجام می شد ـ با استفاده از نرم افزارهای مربوط روی اینترنت تولید، تکثیر و عرضه می شود. ایجاد سایت های حاوی این گونه تصاویر و فیلم ها و افزایش چشمگیر آنها بر حجم معضلات افزوده است.
در مورد شروع پورنوگرافی کودکان که نقطه تمرکز مرتکبان پورنوگرافی است، باید گفت با توجه به فضای مختصات فضای مجازی، دهه نود شروع این پدیده مجرمانه است؛ اما سال دقیقی را نمی توان برای آن مشخص کرد.
2-4- اینترنت
اینترنت عبارت است از مجموعه شبکه ها و پل های ارتباطی سرتاسر جهان که برای برقراری ارتباط با یکدیگر از مجموعه پروتکل های TCP/IP استفاده می کنند.
در قلب اینترنت یک back bone از خطوط ارتباطی بسیار سریع بین گروه های اصلی یا رایانه ای میزبان وجود دارد که از هزاران سیستم رایانه ای تجاری، دولتی و آموزشی تشکیل شده است که داده ها و پیام ها را هدایت می کند. یک یا چند گروه اینترنتی می توانند بدون به خطر انداختن شبکه اینترنت یا توقف ارتباطات آن به طور offline کار کنند، چرا که هیچ رایانه یا شبکه منفردی آن را کنترل نمی کند.
سرمنشأ اینترنت شبکه غیرمتمرکزی به نام ARPANET بود که در سال 1969 برای سهولت بخشیدن ارتباطات در صورت سهام هسته ای توسط وزارت دفاع (ایالات متحده) ایجاد شد.
اینترنت آثار مهمی روی زندگی و کسب و کار داشته و خواهد داشت. اینترنت فراهم کننده یک وسیله برای انتقال کل صنایع، به وجود آمدن و به چالش کشیدن رهبران آن می باشد و در نهایت کسب و کارها و تجارت را به صورت جدید درمی آورد و مؤسسات می توانند از این ابزار هزاره سوم برای توسعه بازار، افزایش درآمد و بالا بودن سرعت تجارت و کسب و کار خود استفاده کنند.
در مجموع می توان اینترنت را به عنوان یک ابزار ارزشمند برای کمک نمودن به نیازها و خواسته های مشتریان تلقی نمود. اینترنت یک وسیله عمومی و شبکه جهانی ارتباطی است که هر شخصی می تواند به طور مستقیم از طریق یک شبکه محلی (LAN) و با کمک یک فراهم کننده خدمات اینترنتی (ISP)، یا حتی به طور مستقیم از طریق ISP ارتباط برقرار نماید و چون اینترنت برای همگان باز است حداقل کنترل در آن حاکم است.