دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-1 دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری

از آنجایی که قبلاً نیز آمده می باشد در ایران جرم انگاری بایستی بر اساس مبانی فقهی تدوین گردد،و هرزه نگاری که مانند جرایم زیر مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشد با دیدگاههای فقهی جرم نگاری می گردد.

3-1-1جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ،مبتذل و مستهجن

جرایم مربوط به صوت و تصویر به ویژه در زمینه عفت و اخلاق عمومی ،به عنوان یک اقدام نا پسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی به تمام جوامع بوده می باشد. در ایران نیز با در نظر داشتن صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت  و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این ارتباط ،کوشش در جرم شناختن این گونه اعمال شده می باشد.به دلیل اهمیت موضوع قبل و بعد از انقلاب نسبت به آن جرم انگاری شده می باشد.علیرغم اینکه حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حایز اهمیت بوده،اما به علت های گوناگون بعضی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار کردن این نهاد مقدس می کنند.مهم ترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک این گونه افراد قرار گرفته ،بهره گیری از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد که در مقررات موجود نسبت به جرم انگاری آن سکوت اختیار شده می باشد.هر چند در قوانین کشور ما با توجه بر فقه و به جهت  حفظ عفت و اخلاق عمومی این جرایم تا حدودی جرم انگاری شده اند اما نقاط ضعفی هم دیده می گردد که در ادامه مطالعه خواهد گردید.طبق اصل چهارم قانون اساسی ،تمامی قوانین و مقررات بایستی بر پایه و چارچوب موازین اسلامی باشد،بنا براین هدف خاص جرم انگاری اینگونه جرایم در حیطه منافی عفت و اخلاق و صیانت جامعه از بی بند و باری ها و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی آن عنوان نمود ،بدیهی می باشد در این راستا عرف تأثیر تعیین و تبیین موضوع را دارد.

3-1-2 جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه:

همانگونه که توضیح داده گردید باتوجه به رشد روزافزون فضای مجازی و عدم بهره گیری صحیح به دلیل نبودآموزشهای کافی جهت بهره گیری از این محیط و با در نظر گرفتن اینکه در قوانین ایران به صراحت عنوان هرزه نگاری قید نشده لذا قضات با بهره گیری از تفسیر نظر مراجع و بعضی از قوانین که به نوعی خلاف عفتو اخلاق عمومی بوده اند به جرم انگاری آن اقدام نموده اند که این نقیصه بایستی به طور روشن و صریح با عنوان مخصوص این جرم ، جرم انگاری گردد.

 هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه