فضاهای ارتباطی عمودی

دانلود پایان نامه

3-6-6 فضاهای ارتباطی عمودی

فضاهای ارتباطی عمودی ممکن است به گونه¬های مختلف طراحی شوند. پله، پله برقی، شیب راهه(رامپ) و آسانسور.

در طراحی فضاهای ارتباطی عمودی نیز باید ملاحظات اندام سنجی افراد سالم و معلول را در نظر داشت.

دانلود متن کامل پایان نامه :

دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

3-7 آمفی تئاتر

باید توجه داشت که آمفی تئاتر جدا از مسیر عادی بازدیدکنندگان باشد، نزدیک به سالن اصلی ورودی و یا مستقیماً بدان راه داشته باشد. کاملا مجهز به وسایل ایمنی باشد. (درهای اضافی، سیستم مستقل برق، از نظر گرما و سر و صدا از بقیه بخش های ساختمان جدا باشد).

– طراحی فضای مناسب جهت دستگاه های نمایش فیلم، اسلاید و. .. از نیازهای این سالن است.

– خروجی ها باید به طرف بیرون باز شده و مطابق با تعداد افراد و طول مسیر حرکت آنها طراحی شوند.

– ارتفاع درها نباید از 220 سانتیمتر کمتر باشد.

– پلکان با عرض 1100 میلیمتر برای تا 100 نفر، 1600 میلیمتر برای تا 250 نفر باید باشد.

– حداقل ارتفاع پله ها 14 سانتیمتر و حداکثر 18 سانتیمتر باید در نظر گرفته شود.

– برای کوتاه کردن زمان انعکاس صوت، حجم محوطه به ازای هر صندلی 14/ 5/7 مترمکعب می باشد.

– سرانه سالن نمایش بدون احتساب فضای صحنه 1/1 متر مربع برای هر نفر می باشد.

– اگر برای هر 4-3 راهرو یک در خروجی جانبی به عرض 1 متر در نظر گرفته شود، به ازا هر راهرو 25 صندلی مجاز است.

– خط دید هر تماشاچی بایستی 12 سانتیمتر بالاتر از چشم تماشاچی ردیف جلو باشد.

– حداکثر فاصله آخرین ردیف از خط جلوی صحنه 24 متر می باشد.

– همچنین می بایست به گونه ای طراحی شود که بتوان صحنه را از هر جای سالن به وضوح و به خوبی دید یعنی باید تطابقی بین عمق و عرض آن موجود باشد.

– صحنه های بدون بسط و گسترش مساحت کمتر از100 مترمربع، سقف صحنه کمتر از 1 متر بالاتر از قسمت فوقانی جلوی صحنه است.

-نسبت ارتفاع جلوی صحنه به عرض، باید 6: 1 باشد.

– فاصله لبه نشیمن هر صندلی تا پشتی صندلی جلویی برای صندلی های ثابت حداقل 60 سانتیمتر و برای صندلی های تاشو حداقل 40 سانتیمتر باید باشد.

– حداقل عرض صندلیها از محور تا محور دسته ی صندلی نباید از 50 سانتیمتر کمتر باشد و حداقل عمق نشیمن صندلیها نباید از 40 سانتیمتر کمتر باشد.

– ارتفاع اتاق پروژکسیون نباید از 5/2 متر کمتر باشد.نمونه هایی از پلان آمفی تئاتر

3-8 کتابخانه

مهمترین نکته ای که در طراحی اولیه ی کتابخانه باید مورد توجه قرار گیرد، آرامش و سکوت و محیط مطبوع آن است که هم به محل استقرار آن در مجموعه و هم به مصالح به کار رفته در آن مربوط می شود.

– تابش مستقیم نور خورشید از کتابخانه نامطلوب است. لذا حتی المقدور سعی شود نور کتابخانه از طریق جبهه ی شمالی تامین شود.

– در بخش کتب مرجع برای هر 1000 جلد کتاب مساحت 10 متر مربع اختصاص داده می شود.

– در فضای دسترسی باز؛ 15 متر مربع بر 1000 جلد کتاب (حداقل 100 متر مربع) اختصاص داده می شود.

– میز مطالعه برای خواننده کتاب 600×900 میلیمتر مربع است و به ازا هر نفر 25/2 متر مربع فضا برای مطالعه اختصاص داده می شود.

– فضای میان قفسه ها باید حداقل 4/1 -3/1 متر عرض داشته باشند.

– راهرو میان قفسه ها نباید بیش از 3 متر طول داشته باشند.

میانگین ساعات دروس نظری با توبه مدت زمان که برای هر درس تئوری درسر فصل های شورای آموزش عالی ذکر شده به طور میانگین 11ساعت در طول هر هفته

نرخ اشفال صندلی ها 80درصد – تا افت دانشجویان درمقاطع تحصیلی و مشکلات انتخاب واحد و پذیرش دانشجویان مهمان تا حدودی جبران شود.(نویفرت 1379 ) ساعات مفید استفاده از کلاس به طور عادی 36 در هفته یعنی 6 روز کاری وهر روز 6ساعت

نرخ استفاده از کلاس 7 درصد محاسبه گردد. و این مربوط به نحوه تنظیم برنامه درسی دسترسی استادان و امکانات آموزشی دارد.