محیط کار و تاثیر ان بر استرس شغلی

دانلود پایان نامه

استرس شغلی

استرس شغلی موضوعیه کاملا شناخته شده ، جنبه های گسترده این موضوع ما رو بر اون می داره تا به خاطر درک استرس مربوط به محیط کار و راههای پیشگیری و کاهش اون کوششی به کار بندیم .به این منظور در این قسمت چند تعریف از استرس شغلی ارائه می‌شه:

بیرو نیومن[1] فشار روانی ناشی از شغل رو چنین تعریف می کنن : « شرایط ناشی از تاثیر و تاثر افراد با مشاغل اونا ، تغییرات درونی که اونا رو به انحراف از کنش عادی خود مجبور میسازد ، علامت مشخصه این فشار روانیه.»

ایوان سوئیچ[2] و ماتسون[3] عقیده دارن :« این تاثیر و تاثر ( فرد با شغلش ) نوعی جواب انطباقیه که با میانجیگری ویژگی های شخص و یا فرایندهای روان شناختی تحقق می یابد ، یعنی معلول هر نوع عمل خارجی ، موقعیت یا واقعیتیه که شخص رو در برابر تقاضاهای خاص جسمانی و یا روان شناختی قرار می بده.» (همون منبع، ص 219)

با در نظر گرفتن تعاریف بالا می توان فشار شغلی رو چنین تعریف کرد: فشار شغلی یعنی جواب انطباقی به یک موقعیت خارجی ،که به مشکلات جسمانی ، روان شناختی و یا رفتاری افراد منجر می شه .در تعریف مذکور مشکلات جسمانی یا فیزیولوژیکی مثل : زخم معده ، از دست دادن اشتها ، سر درد ، تغییر ضربان قلب، مشکلات تنفس و … می باشه. هدف از مشکلات روانی ( روان شناختی ) مواردی مثل : اضطراب ، افسردگی ، عصبی شدن ، حساسیت ، نا آرومی ، احساس ملالت ، و… است و همچنین مشکلات رفتاری مثل: بیخوابی ، کم غذایی ، یا افرا در خوردن غذا ، شتابزدگی در سخن گفتن ، تعجیل در انجام کارها و … می باشه. (همون منبع، ص219)

استرس شغلی رو می توان روی هم جمع شدن عامل های استرس زا و اون طور وضعیتهای مربوط به شغل دونست که بیشتر افراد نسبت به استرس زا بودن اون اتفاق نظر دارن .برای نمونه ، یکی از وضعیتهای پر استرس و مربوط به شغل اینه که ، از یک سو کارگر یا کارمند در برابر خواستها یا فشارهای زیاد در محیط کار قرار بگیرد ، و از سوی دیگر برای بر آوردن این خواستها وقت محدودی در اختیار داشته باشه، طبیعیه که چون نمی تونه از پس انجام اونا بر آید با ایرادگیریهای پی در پی سرپرستان مواجه می شه.

همچنین استرس ناشی از شغل ، استرسیه که فرد معینی بر سر شغل معینی در معرض اون می شه .در این تعریف چند نکته پنهونه : شخص شاغل چقدر از تجربه برخورداره ، میزان قدرت و ضعف اون در مقابله با شرایط موجود چقدره، چه نوع شخصیتی از خود در محیط کار نشون می بده.

در این دو تعریف یک نکته از قلم افتاده، و اون تاثیر متقابلیه که شخص بر محیط و محیط بر شخص داره.از همین رو ، تعریف کاملتر چنینه: کنش دوطرفه بین شرایط کار و ویژگی های فردی شاغل به گونه ایه که خواستهای محیط کار (و در نتیجه، فشارهای مربوط به اون ) بیش از اینه که فرد بتونه از عهده اونا برآید. (آرراس، 1377، ص36)

[1]  Beehr & Newman

[2]  Ivancevich

[3]  Matteson