مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی- قسمت ۲۲

دسته‌بندی نشده
 • – آیت الله خویی، ابوالقاسم، همان منبع، ص۳۲۲٫ ↑

 

 • – طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن بن علی، المبسوط، ج۸، صص۴۸-۴۷٫ ↑

 

 • – محمدی گیلانی، محمد، حقوق کیفری در اسلام، انتشارات المهدی، تهران، ۱۳۶۱، ص۲۳۸٫ ↑

 

پایان نامه رشته حقوق

 

 

 • – نجفی، شیخ محمدحسن، همان منبع، ص۵۹۳٫ ↑

 

 • – حر عاملی، شیخ محمد حسن،همان منبع، ج۱۸، ص۵۴۰٫ ↑

 

 • – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۴،ص۱۰۷٫ ↑

 

 • – شامبیاتی، هوشنگ، همان منبع، ص۹۰٫ ↑

 

 • – موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، همان منبع، ص۵۷۸٫ ↑

 

 • – طوسی،ابوجعفر محمد بن حسن بن علی، الخلاف، جلد۵، ص۴۶۱٫ ↑

 

 • – همان منبع، ص۴۹۸٫ ↑

 

 • – موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، همان منبع، ص ۶۳۷ و ابن قدامه، المغنی، همان منبع، جلد۱۰، صص۳۱۴-۳۱۳٫ ↑

 

 • – عوده، عبدالقادر، همان منبع، صص۶۵۰-۶۴۹ والماوردی، ابوالحسن علی بن محمد، همان منبع، جلد۱، ص۵۷٫ ↑

 

 • – نوربها، رضا، همان منبع، ص۲۱۴٫ ↑

 

 • – حبیب زاره، محمد جعفر، همان منبع، ص۱۴۹-۱۴۸٫ ↑

 

 • – گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، جلد۳-۱، ص۲۱۱٫ ↑

 

 • – عوده، عبدالقادر،حقوق جزای اسلام، بازنگری شده توسط عباس شیری، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، ص۱۱۵ ↑

 

 • – همان. ↑

 

 • – حبیب زاده، محمد جعفر، همان منبع، ص۱۴۹٫ ↑

 

 • – خمینی، روح اله (ره)، همان منبع، جلد۴، ص۲۳۹٫ ↑

 

 • – محقق حلی، ابولقاسم نجم الدین جعفر بن حسن معروف به علامه، تحریرالحکام، موسسه طوس، مشهد،چاپ سنگی، ص۲۳۳٫ ↑

 

 • – همان. ↑

 

 • – موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، همان منبع، صص۵۳۱-۵۳۰٫ ↑

 

 • – عوده، عبدالقادر، همان منبع، صص۶۶۹-۶۶۶ و موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، همان منبع، ص۵۳۵٫ ↑

 

 • – راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، همان منبع، ص۷۶٫ ↑

 

 • – محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین، همان منبع، جلد ۳و۴، ص۱۸۱٫ ↑

 

 • – مکی العاملی، محمد بن جمال الدین، همان منبع، جلد ۳و۴، ص۱۸۱٫ ↑

 

 • – آیت الله خویی، ابوالقاسم، همان منبع، ص۲۲۱٫ ↑

 

 • – سوره ی مائده، ایه ۳۴٫ ↑

 

 • – حر عاملی، شیخ محمد حسن، همان منبع، جلد۱۱، ص۲۶۶٫ ↑

 

 • – خمینی، روح اله(ره)، همان منبع، جلد۲، ص۴۹۳٫ ↑

 

 • – اتابکی، لطف اله، نگاهی به توبه محارب در قانون حدود و قصاص، فصلنامه حق، سال ۱۳۶۴، ص۱۷۳٫ ↑

 

 • – همان. ↑

 

 • – الهام، غلامحسین، بررسی محاربه وافساد فی الارض در فقه و قوانین موضوعه، مجله حقوق قضایی دادگستری، بهار ۷۳، ص۶۵٫ ↑

 

 • – ماده۸: «هرنظامی که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت موثر داشته باشد، محارب محسوب می شود.»
  ماده۹: «هرنظامی که به نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت یا استقلال کشور ایران اقدام نماید محارب محسوب می شود. ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 • – ابن قدامه، المغنی، همان منبع، جلد۱۰، صص۳۱۵-۳۱۴ و الجزیری، عبدالرحمن، جلد ۵، ص۴۱۴٫ ↑

 

 • – نوربها، رضا، همان منبع، ص۳۴۱٫ ↑

 

 • – گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، ص۲۴۳٫ ↑

 

 • – یزدی، ابوالقاسم ابن احمد، ترجمه فارسی شرایع الاسلام محقق حلی، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، جلد۴، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ هـ.ش، ص۱۸۵۷٫ ↑

 

 • – خمینی، روح اله (ره)، همان منبع، جلد۴، ص۲۱۷٫ ↑

 

 • – موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، همان منبع، ص۵۲۹ و ابن قدامه، المغنی، همان منبع، جلد۱۰، ص۶۴۴-۶۴۲٫ ↑

 

 • – سوره ی فاطر، آیه۸٫ ↑

 

 • – سوره نساء، آیه ۱۲۳٫ ↑

 

 • – سوره ی فصلت، آیه ۴۶٫ ↑

 

 • – شیری، عباس، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۲، ص۱۳٫ ↑

 

 • – طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط، جلد۸، ص۵۲٫ ↑

 

 • – عوده، عبدالقادر، همان منبع، ص۶۵۵ و موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، همان منبع، ص۶۱۵٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *