مقاله با موضوع بازار اوراق بهادار و رسیدگی به شکایات

دانلود پایان نامه

– تاخیر در تسویه معاملات اوراق بهادار یا عدم رعایت اولویت مشتری در تسویه قراردادها


– عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت و نگهداری سفارش ها و حساب های مشتریان
-عدم رعایت شرایط اعلام شده توسط مشتریان در اجرای دستورات خرید و فروش بدون عذر موجه
– عدم رعایت مقررات مربوط به تهاتر وجوه یا انتقال طلب مشتریان( ماده 6 بند15، 20، 28، 29 و 30).
ب. مواردی که موجب محرومیت کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا 60 روزکاری می شود شامل:
– افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان به غیر از مواردی که طبق مقررات یا مجموزهای سازمان مشخص گردیده است.
– استفاده از کد معاملاتی، اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به معاملات یا وجوه مشتریان به نفع خود یا سایرین
– دریافت وجوهی غیر از کارمزدهای مصوب یا بیش از سقفهای تعیین شده از مشتریان تحت هر عنوان( ماده 7 بند14، 24، 36).
در ماده 11 نحوه تعیین مجازات را مشخص نموده است. در این ماده امده است که تعدد تخلفات موضوع این دستورالعمل در صورتی که مجازات آنها از یک درجه باشند یا تکرار تخلفات بیش از دوبار در سال پس از اجرای رای صادره به تشخیص مرجع رسیدگی، منجر به تشدید تنبیه انضباطی خواهد شد. مرجع رسیدگی می تواند در صورت تکرار یا تعدد تخلفات تنبیه انضباطی را تا دو درجه شدیدتر کند(دوانی: 1384، 35).
4-4-4-نحوه رسیدگی به اختلافات و شکایات از کارگزاران
به موجب مواد 2 و بندهای 8، 9 و 11، ماده 7 و مواد35، 36،43 و 44 و فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل ها و آیین‌های مربوطه سازمان بورس و اوراق بهادار مرجع رسمی پیگیری و رسیدگی به شکایات، تخلفات و جرایم بازار سرمایه است و جنبه های مختلف ناهنجاریها بازار سرمایه را از حیث جبران خسارات مالی، نقض مقررات و محرمانه بودن آن ها مورد پیگیر و رسیدگی قرار می دهد( شهسواری: 1385، 89).
بهترین راه برای جلوگیری از اختلاف با شرکت کارگزاری دقت در انتخاب کارگزار می باشد. فاکتورهایی مثل پاسخگویی، تجربه، سایت اینترنتی دسترسی آسان می توانند در انتخاب کارگزار موثر باشند. توصیه می شود، مشتریان دانش مالی و سرمایه گذاری خود را افزایش داده و با قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و کارگزاران آشنا باشند. مشتری باید صورتحساب سرمایه گذاری های خود را به دقت مطالعه نموده و نکات ابهام و ایراد را به کارگزاری اطلاع داده و پیگیری نماید. در صورت عدم رفع مشکل باید مورد را به صورت کتبی به واحد شکایات کارگزاری یا مدیر عامل کارگزاری منعکس نماید. بهتر است، مشتری از مکتوبات خود کپی گرفته و نزد خود نگهداری نماید تا در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب، مشتری می تواند به سازمان بورس یا کانون کارگزاران شکایت نماید. در صورت بروز هرگونه تخلف انضباطی توسط کارگزاران، هیئت مدیره بورس به تخلفات انضباطی طبق آیین نامه انضباطی خود رسیدگی می نماید. رای بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان می باشد. رای سازمان قطعی و لازم الاجرا می باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار/ معامله گر، مشاور سرمایه گذاری، ناشر، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها هر یک از اشخاص حقوقی و حقیق فوق می تواند نسبت به ارائه شکایت خود به نهاد ناظر اقدام نماید( سمیعی: پیشین، 122-123).
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات