مقاله درباره مطالعات تحلیلی و ایالات متحده

دانلود پایان نامه

در سال 1990 بادوکس و جیرسا [19] (badoux and jirsa) استفاده از بادبندهای فولادی برای افزایش مقاومت لرزه‌ای قابهای بتن مسلح را مورد آزمایش قرار دادند این پژوهش یک مطالعه تحلیلی است که برای درک رفتار قابهای بادبندی شده تحت بارگذاری سیکلی جانبی به ویژه برای قابها با ستون‌های کوتاه ضعیف انجام شده است. کمانش غیرالاستیک بادبندها بررسی شده و روش اصلاح تیرهای یک قاب بادبندی شده با ستون‌های کوتاه ضعیف تشریح شده است.
پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که باد بندی فولادی مزایای غیره سازه‌ای فراوانی بر دیگر طرحها داشته و می‌تواند با کمترین اخلال در کاربری نصب شود همچنین فضای زیادی را هم اشغال نمی‌کند. از جنبه سازه‌ای هم بادبندی فولادی برای مقاوم سازی جانبی یا سخت کردن ساختمان‌های بتن مسلح چند طبقه خیلی مناسب است. سیستم بادبندی بایستی برای پاسخ الاستیک طرح و برای رفتار شکل پذیر دیتیل شود. برای محدود کردن کمانش غیرالاسیتک بایستی نسبت لاغری بادبندها پایین نگه داشته شود. استفاده از با دبندهایی که یا کمانه نمی‌کنند (لاغری خیلی کم) و یا به صورت الاستیک کمانه می‌کنند (لاغری خیلی زیاد) بایستی مورد توجه قرار گیرد. در قابهای با ستون‌های ضعیف و تیرهای قوی ترکیب بادبندی فولادی با اصلاح تیر می‌تواند رفتار قاب را به طرز قابل توجهی بهبود بخشد.
در سال 1990 گول ولی [24] (Goel and lee) مقاوم سازی لرزه‌ای سازه‌های بتن مسلح به کمک سیستم بادبندی فولادی شکل پذیر را مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار دادند. در این پژوهش روی مدلی به مقیاس 3: 2 از یک قاب بتن مسلح دو طبقه مقاوم شده با سیستم بادبندی فولادی شکل پذیر، بار سیکلی اعمال شد. نتایج آزمایش نشان دادند که قاب مقاوم شده از خود پایداری و نیز حلقه‌های هیسترزیس کاملی بروز می‌دهد. همچنین شکل پذیری و اتلاف انرژی خوبی تحت تغییر مکان‌های سیکلی بدست آمد.
در سال 1991 وایلی، دال پینو و کوهن [44] (Wyllie, Dal pino and cohen) گزارشی در مورد مقاوم سازی ساختمان بتنی سالن دانشگاه برکلی کالیفرنیا، با بادبندی فولادی ارائه کردند. روش مورد استفاده در این پروژه، بکارگیری قابهای فولادی بادبندی شده در داخل قاب‌های بتن مسلح است. در این گزارش تصریح شده است که روش بادبندی فولادی به کار رفته، اقتصادی ترین روش برای مقاوم سازی بوده است.
در سال 1991 رودریگوز و پارک [38] (Rodriguez and park) در مقاله‌ای تحت عنوان تعمیر و مقاوم سازی ساختمان‌های بتن مسلح برای مقاومت لرزه‌ای، روش‌های تعمیر و مقام سازی را به خصوص برای ستون‌های بتن مسلح مرور کرده‌اند. در این مقاله مقایسه‌ای بین روش‌های مختلف مقاوم سازی صورت گرفته است. این مقایسه نشان می‌دهد که روش بادبندی فولادی یکی از روش‌های کارامد مقاوم سازی قابهای بتن مسلح است همچنین آماری که از 157 ساختمان مقاوم شده در ژاپن گرفته شده نشان می‌دهد که 3 ساختمان به این روش مقاوم شده‌اند.
در سال 1992 ناطقی الهی و شهبازیان [14] در مقاله‌ای با عنوان بررسی روش‌های تقویت سازه‌های موجود در برابر زلزله، تصریح کرده‌اند که سازه‌های بتنی را می‌توان با بادبند تقویت نمود. این سیستم حتی از لحاظ اقتصادی می‌تواند ارزانتر از سازه بتنی تمام شود. تنها مشکل این سیستم تعبیه قاب فلزی مهاربندی شده در داخل قاب بتنی می‌باشد که استفاده از آرماتورهای ریشه در داخل قاب بتنی توسط دریل و استفاده از اپوکسی جهت اتصال قاب فلزی به قاب بتنی کاملاً موثر می‌باشد.
در سال 1992 سیامپی پاولون و آنجلیس [23] (Ciampi, paolone and Angelis) روی طراحی لرزه‌ای بادبندهای استهلاکی کار کردند. در مقاله ارائه شده توسط این محققین سیستم بادبندی استهلاکی چه برای سازه‌های جدید و چه برای سازه‌های موجود به منظور مقاوم سازی آنها پیشنهاد شده است، اما تأکید مقاله بر ارتقاء ظرفیت لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح است. قاب مدلی با یک درجه آزادی با بادبند استهلاکی بادبندی شده و طیف پاسخ غیر الاستیک آن برای طراحی بادبندی‌ها ترسیم شده است. نهایتاً متدولوژی طراحی به سازه‌های چند درجه آزادی تعمیم داده شده است.
در سال 1992 کانالز و وگا [22] (Canales and vega) در مقاله‌ای با عنوان تکنیک های مقاوم سازی استفاده شده در ساختمان‌های مخابرات مکزیکو، به روش بادبندی فولادی قابهای بتن مسلح اشاره کرده‌اند. این روش با استفاده از قاب‌های فلزی بادبندی شده در قابهای بتن مسلح انجام شده و قاب‌های فلزی با برشگیرهایی به قاب‌های بتنی متصل شده‌اند.
در سال 1992 هنسن، اکسیا و سو [25] (Hanson Xia and su) در مقاله‌ای با عنوان طراحی ابزارهای میراکننده فولادی برای ساختمان‌ها به استفاده از بادبندی فولادی به همراه ابزارهای میراگر در ساختمان‌های بتن مسلح اشاره کرده‌اند.
در سال 1992 تاگاوا، آوکی، هوانگ و ماسودا [42] (tagawa, Aoki, Huang & masuda) در مقاله‌ای تحت عنوان مطالعه آزمایشگاهی روش‌های جدید مقاوم سازی لرزه‌ای برای ساختمان‌های بتن مسلح موجود، استفاده از قابهای فولادی بادبندی شده با بادبندیk شکل در داخل قابهای بتن مسلح را تشریح کرده‌اند. آزمایش بر روی قابهای بتن مسلح یک طبقه و یک دهانه با مقیاس 1:2 انجام شده و نهایتاً این نتیجه حاصل شده است که مقاومت نهایی برشی قاب بتن مسلح مقاوم شده را می‌توان به سادگی با جمع کردن مقاومت برشی المان‌های فولادی و قاب بتن مسلح موجود بر پایه روش‌های محاسباتی متداول به دست آورد.
در سال 1992 پینچرا و جیرسا [36] (Pincheira and jirsa) در مقاله‌ای با عنوان بادبندهای پس کشیده برای مقاوم سازی لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح، استفاده از بادبندهای پس کشیده را به عنوان روشی برای مقاوم سازی قابهای بتن مسلح غیر شکل پذیر با بررسی پاسخ دینامیکی غیرالاستیک دو ساختمان مورد ارزیابی قرار داده‌اند. ساختمان‌های انتخاب شده در ردیف ساختمان‌های کوتاه و متوسطی قرار می‌گیرند که در دهه 60 در آمریکا ساخته شده‌اند. این ساختمان‌ها برای رکوردهای 3 زلزله بزرگ بر روی زمین‌های سخت و نرم تحلیل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که سیستم بادبندی پس کشیده می‌تواند برای ساختمان‌های کوتاه بر روی زمین‌های سخت و نرم مورد استفاده قرار گیرد. این روش مقاوم سازی برای ساختمان‌های متوسط واقع شده بر روی زمین‌های سخت نسبت به ساختمان‌های واقع شده بر روی زمین‌های نرم خیلی مناسبتر است.
در سال 1992 یاماموتو و یومه مورا [45] (Yamamoto and umemuea) در مقاله‌ای تحت عنوان تحلیل قابهای بتن مسلح مقاوم شده با باد بندهای فولادی، نتایج تحلیل غیر خطی استاتیکی قابهای بتن مسلح مقاوم شده با بادبندهای فولادی را مورد بررسی قرار دادند روش بادبندی این مقاله، استفاده از قابهای فولادی بادبندی شده در داخل قاب بتن مسلح است. در این تحقیق بر تأثیر ملات اتصال دهنده بین قاب فولادی و بتنی تأکید شده است. روش مورد بحث در ژاپن به کار رفته است. آزمایش بر روی قاب‌های یک دهانه، یک طبقه با مقیاس 1:3 انجام شده و نهایتاً نتایج آزمایش با نتایج تحلیلی مقایسه شده است.
در سال 1992سوگانو [40] (Sugano) در مقاله‌ای با عنوان تحقیق و طراحی برای مقاوم سازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود در ژاپن، روش‌های بکار رفته برای مقاوم سازی ساختمان‌های بتن مسلحی را که آسیب‌های شدیدی از زلزله‌های مخرب اخیر تجربه کرده‌اند، تشریح کرده است.
در این مقاله با مروری بر اطلاعات حاصل از تحقیقات موجود، تکنیک ها و روش‌های مقاوم سازی و رفتار سازه‌های مقاوم شده مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین طراحی عملی تشریح شده بعضی از مثال‌های طراحی برای مقاوم سازی قبل از زلزله ساختمان‌های موجود ارائه شده است. در این مقاله مقایسه‌ای بین روش‌های مختلف مقاوم سازی صورت گرفته که نشان دهنده رفتار مناسب قاب‌های بتن مسلح باد بندی شده است. همچنین طرح‌های مختلف بادبندی قاب‌های بتن مسلح با هم مقایسه شده‌اند. از این مقایسه چنین بر می آید که باد بندی X بیشتر از سایر طرح‌ها مقاومت سازه را افزایش می‌دهد. شایان ذکر است که روش بادبندی در این تحقیق، استفاده از قاب‌های فولادی بادبندی شده در قاب‌های بتنی است.
در سال 1993 پینچرا [35] (Pincheira) در مقاله‌ای تحت عنوان ترفندهای طراحی برای مقاوم سازی لرزه‌ای قابهای بتن مسلح، برخی نتایج یک سری از مطالعات تحلیلی بر روی قابهای بتن مسلح نمونه مقاوم شده با بعضی از تکنیکهای عمومی را خلاصه کرده است. در این میان بادبندی پس کشیده و نیز بادبندی x شکل برای مقاوم سازی سازه‌های بتن مسلح مورد بحث قرار گرفته و برای سه زلزله، تغییر مکان‌های قاب سه طبقه‌ای با دو سیستم یاد شده و نیز قاب با دیوارهای سازه‌ای مورد مقایسه قرار گرفته است. این مقایسه رفتار مناسب سیستم‌های بادبندی شده را نشان می‌دهد.
در سال 1993 لوبو و همکاران [29] (Lobo et-al) در مقاله‌ای با عنوان پاسخ غیر الاستیک سازه‌های بتن مسلح با بادبندهای ویسکو الاستیک، اضافه کرد ن بادبندی ویسکو الاستیک را برای کاهش ارتعاشات در سازه‌ها پیشنهاد کرده‌اند. با دبندهای ویسکو الاستیک می‌توانند به صورت مستهلک کننده انرژی به کار رفته و سازه را در حد الاستیک نگه دارند.
در سال 1995 ماهری و صاحبی [30] (Maheri and sahebi) در مقاله‌ای با عنوان بررسی آزمایشگاهی قاب‌های بتن مسلح بادبندی شده با بادبندهای فولادی گزارشی از یک مطالعه آزمایشگاهی را ارائه کرده‌اند. به منظور بررسی اثر بادبندهای فولادی بر قاب‌های بتن مسلح یک رشته مطالعات آزمایشگاهی روی قاب‌های مدل با مقیاس 1:4 انجام شده است. چهارنمونه متفاوت از قاب‌های مدل تحت بارگذاری برشی سیکلی درون صفحه‌ای مورد آزمایش قرار گرفته است. قابها هم به صورت بادبندی شده و هم بدون بادبندی بوده و حالتهای بادبندی آزمایش شده از این قرار بوده‌اند: 1-بادبندی ضربدری قطری، کششی و فشاری 2-فقط بادبندی قطری کششی 3-فقط بادبندی قطری فشاری. در مطالعه رفتار بادبندها تحت بارگذاری مشاهده شده که بادبند کششی بر رفتار قاب حاکم است و سهم عمده‌ای از بار را می‌برد. در تمام حالت‌ها خرابی نهایی با خرابی بادبند کششی به دنبال خرابی بادبند فشاری همراه بوده است. از این مطالعه چنین بر می‌آمد که استفاده از بادبندی ضربدری باعث افزایش قابل توجهی، معادل سه برابر در مقاومت برشی قاب شده است. استفاده از تنها یک بادبند (کششی یا فشاری) نیز ظرفیت قاب را بیش از 100% افزایش داده است.
در سال 1994 ناطقی الهی [33] (Nateghi-A)در مقاله‌ای با عنوان مقاوم سازی لرزه‌ای ساختمان بتن مسلح هشت طبقه، گزارشی از مقاوم سازی واقعی را ارائه کرده است. در این مقاله تصریح شده است که بعد از بررسی چند روش مقاوم سازی، روش بادبندی فولادی قاب بتنی به عنوان مناسب‌ترین روش تشخیص داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است. تحلیل ساختمان بادبندی شده نتایج خوبی را از کاهش تغییر مکان افقی نشان می‌دهد. جزئیات اتصال بادبندی به قاب استفاده شده در این مقاله، مختص ایران بوده و در مقالات دیگر مشاهده نشده است.
در سال 1995 ناطقی الهی [32] در مقاله‌ای تحت عنوان مقاوم سازی لرزه‌ای آپارتمان 8 طبقه بتن مسلح با استفاده از بادبندهای فولادی، مقاوم سازی ساختمان واقعی یاد شده در مورد قبل را مجدداً گزارش کرده است.
در سال 1995 پینچرا و جیرسا [37] (Pincheira and jirsa) در مقاله‌ای با عنوان پاسخ لرزه‌ای قاب‌های بتن مسلح مقاوم شده با بادبندهای فولادی یا دیوارها، عملکرد لرزه‌ای طرح‌های مختلف مقاوم سازی برای قاب‌های بتن مسلح غیر شکل پذیر با استفاده از تحلیل پاسخ استاتیکی غیرالاستیک و دینامیکی 3 ساختمان نمونه را مورد استفاده قرار دادند. ساختمان‌های نمونه انتخاب شده دارای جزئیات فولادگذاری معمول در قاب‌های قدیمی‌بوده و در رده ساختمان‌های کوتاه و متوسط در مناطق با لرزه خیزی شدید ایالات متحده قرار می‌گیرد. طرح‌های مقاوم سازی شامل نصب بادبندهای پس کشیده، بادبندهای فولادی و یا دیوارهای پرکننده (میانقاب) بتن مسلح بوده‌اند. تحلیل دینامیکی برای پنج زمین لرزه که نماینده زلزله‌های بزرگ بر روی زمین‌های سخت و نرم هستند، انجام شده است. پاسخ‌های ساختمان‌های اصلی و مقاوم شده به صورت عباراتی از حداکثر تغییر مکان‌ها، جابجایی‌های بین طبقه‌ای و رفتار پیش بینی شده اعضا مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که تنها یک راه حل وجود نداشته و طرح‌های مختلف مقاوم سازی می‌تواند برای رسیدن به عملکرد مناسب مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال عملکرد رضایتبخش تنها برای طرح‌هایی حاصل شد که جابجایی‌های جانبی را در ترازهایی که در اعضای آن تراز تحت بارهای ثقلی مو جود خرابی قابل توجهی به وجود نیامده، کنترل کند.
در سال 1996 مسری و گول [31] (Masri and Goel) مقاله‌ای تحت عنوان طرح و آزمایش لرزه‌ای قاب بتن مسلح با دال قارچی که با بادبندی فولادی مقاوم شده است، ارائه کردند. این مقاله در رابطه با توسعه یک روش منطقی طراحی برای استفاده از بادبندی فولادی شکل پذیر به منظور مقاوم سازی سازه‌های ساختمانی بتن مسلح موجود با دال قارچی که از نظر مقاومت لرزه‌ای ضعیف می‌باشند، بحث می‌کند. یک مدل از قاب بتن مسلح دو دهانه، دو طبقه با مقیاس 1:3 انتخاب شده تا ضعف‌های لرزه‌ای سازه‌های موجود از این نوع را نشان دهد. روش طراحی، اجرا و نتایج آزمایش سیستم بادبندی فولادی برای مقاوم سازی قاب بتن مسلح در این آزمایش ارائه شده است. قاب مقاوم شده تحت ترکیبی از بارهای ثقلی و سیکلی جانبی قرار گرفته و تا 2% ارتفاع قاب تغییر مکان جانبی داده است. رفتار قاب مقاوم سازی شده به طرز چشمگیری بهتر از قاب بتن مسلح اولیه است. تغییر مکان حداکثر طبقه اول 75/2% به دست آمده که به هنگام حرکت‌های شدید زمین لرزه محتمل است.
در اغلب پژوهش‌های ذکر شده، بادبندی به صورت غیرمستقیم و با واسطه یک قاب فولادی محصور در قاب بتنی به کار رفته است. این سیستم بادبندی غیرمستقیم نسبتاً ماهرانه، می‌تواند گران و از نظر اقتصادی مسأله دار باشد. قاب فولادی اضافی به همراه قاب بتنی ممکن است در حالت‌هایی همانند ستون‌ها یا تیرهای بتنی یک قاب موجو د لازم باشد، اگر چه در مرحله طراحی قاب، بار اضافی انتقال یافته به وسیله بادبندی می‌تواند در بار طراحی گنجانده شود و نیاز به یک قاب فولادی گران قیمت برطرف گردد. عیب دیگر استفاده از بادبندی غیرمستقیم این است که می‌تواند باعث اندرکنش دینامیکی بین قاب‌های فولادی و بتنی با رفتارهای دینامیکی متفاوت گردد و نتیجه آن کاهش مقاومت یک و یا هر دو عنصر باشد از این رو برای تعبیه یک سیستم بادبندی فولادی که از نظر اقتصادی جالب توجه و از نظر فنی ساده باشد.
1-3-2- تاریخچه ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتنی بابادبند
در این قسمت به بیان بعضی از پژوهش‌ها در مورد محاسبه ضریب رفتار می‌پردازیم.
محمودی صاحبی در مقاله‌ای تحت عنوان تعیین ضریب رفتار قابهای خمشی بتن مسلح با توجه به عوامل موثر آن مقدار ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتن مسلح را برابر 3/5 بدست آورد که با مقدار پیشنهادی در آئین نامه 2800 برای قاب‌های خمشی بتن مسلح با شکل پذیری معمولی برابر 5 می‌باشد تفاوت چندانی ندارد. البته این مقدار در آئین نامه جدید به عدد 4 کاهش داده شده است. در این تحقیق 9 ساختمان با تعداد طبقات 1 تا 6 و 8 و 10 و 15 طبقه انتخاب گردید و ضریب رفتار آنها محاسبه شده در این پژوهش به مدل خرابی اشاره واضحی نشده است [11].
سلاجقه و حبیب پور به بررسی ضریب رفتار قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی واگرا (EBF) پرداختند. آنها یک نمونه قاب یک طبقه بتنی را طبق آیین‌نامه بارهای وارده به ساختمان‌ها و آئین نامه طراحی سازه‌های بتنی ACI-318 مدل سازی کردند. این پژوهشگران از مدل خرابی ویلیام – وارنک (William-warenke) برای بررسی رفتار چند محوره بتن استفاده کردند. آنها برای طول تیر پیوند متفاوت مقادیری از ضریب رفتار را بیان کردند که به طور متوسط این مقدار برابر است با 15/3R=. با مشاهده نتایج آنها دریافتند که استفاده از مهاربند فولادی واگرا در قاب یک طبقه باعث افزایش بیش از حد سختی گردیده که منجر به کاهش ضریب رفتار میانگین و در عین حال افزایش قابل قبولی در ظرفیت برشی سازه می‌شود [4].
هادیان‌فر و علیشر در پژوهشی تحت عنوان تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی قابهای بتنی مقاوم شده با مهاربند فلزی مدل‌های سه بعدی با تعداد طبقات 2، 4 و 6 طبقه را انتخاب کرده و به مقاوم سازی این مدل‌ها توسط بادبندهای قطری و ضربدری پرداختند. در ابتدا توسط آنالیز استاتیکی غیرخطی رفتار مدل‌ها بررسی شده و مواردی از قبیل شکل پذیری و ضریب رفتار و نقطه عملکرد نمونه‌های با مهاربند و بدون مهاربند مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. در ادامه برای مطالعه رفتار دینامیکی غیرخطی سازه‌ها در هنگام زلزله با اعمال رکورد شتاب نگاشتهای واقعی زلزله بم که با استفاده از ویرایش سوم آیین‌نامه 2800 زلزله ایران به مقیاس در آمده است، آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی انجام گرفته است. [18]