مقاله رایگان درباره تاریخچه هدفمندی یارانه ها در کشورهای مختلف و مراحل هدفمندی یارانه ها توسط دولت

دانلود پایان نامه

10- افزایش توان صادراتی کشور به دلیل رشد مصرف داخلی
ب- عمده مشکلات قانون هدفمند کردن یارانه ها:
1- احتمال افزایش نرخ تورم و بیکاری در کوتاه مدت
2- تأثیر منفی بر سطح سلامت جامعه و به تبع آن افزایش هزینه های دولت در دراز مدت
3- انتقال افزایش هزینه های تحمیل شده طبقات بالای درآمدی به دیگران. (مهدی علیزاده،89)
2-1-16-مراحل هدفمندی یارانه ها توسط دولت
دولت برای اینکه بتواند توزیع یارانه ها را در بین مردم هدفمند کند، نیازمند مقدماتی است که برخی از این مقدمات مانند:
مطالعات اولیه، جمع آوری و پردازش اطلاعات ضروری از قبیل تعداد و وضعیت خانوارهای کشور، برآورد میزان برخورداری خانوارهای مختلف شهری و روستایی از یارانه های پرداختی دولت، شناسایی و دسته بندی خانوارها براساس میزان نیاز و محق بودن آنها به برخورداری از یارانه هایی که پرداخت می شود، تدوین قانون و دستور کار لازم برای اجرای و… با همکاری و همراهی خوب مردم انجام شده و در حال حاضر دست اندرکاران با برنامه ریزی مراحل اصلی و اجرایی طرح را به مرحله اجرا گذاشته اند. (خوشنود، 1388)
در ادامه راه، دولت براساس قانونی که به تصویب رسیده، گام به گام وارد مرحله اجرای طرح می شود؛ به گونه ای که:
1- ابتدا سازمان هدفمندسازی یارانه ها تشکیل شد.
2- بخشی از بودجه ای که تاکنون به عنوان یارانه با دقت پائینی بودن بین همه مردم اعم از ثروتمند، با درآمد متوسط یا فقیر به صورت غیرنقدی توزیع می شد در اختیار این سازمان قرار گرفته تا مطابق آنچه در قانون آمده، نسبت به پرداخت هدفمند یارانه ها به صورت نقدی به مردم اقدام کند.
3- این کار نه به یکباره، بلکه همان گونه که قانون تعیین کرده در طول 5 سال و به تدریج انجام خواهد شد.
4- در ابتدای طرح، همه مردم چه ثروتمندان و چه کسانی که از درآمد کمتری برخوردار هستند یارانه را به نسبتی که تعیین و توسط دولت اعلام شد. به صورت نقدی دریافت کرده اند.
5- به همین منظور، دولت به نام تمامی سرپرستان خانوارها در کشور حساب بانکی مشخصی افتتاح و کارت بانکی تحت عنوان “کارت عدالت” صادر و در اختیار آنان قرار داده است (در حال حاضر بخش عمده ای از این کارتها با همکاری نظام بانکی تهیه شده و به محض اعلام اسامی، به نام افراد صادر شده است.)
6- در کنار پرداخت نقدی یارانه به مصرف کنندگان، دولت به منظور جبران صدمات و زیانهای احتمالی که بخش های مختلف صنعت کشور در نتیجه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها دچار آن می شود (به عنوان مثال: افزایش هزینه ها و قیمت محصولات بخاطر افزایش قیمت سوخت و انرژی مصرفی در تولید کالا یا خدمات) بخشی از پول در اختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها را با نظارت مجلس و سایر دستگاههای نظارتی به صورت نقدی به تولید کنندگان پرداخت خواهد کرد تا از افزایش قیمت کالا و خدمات و کاهش فروش آنها تا اندازه ای جلوگیری کند.(جهانی، 1389)
7- به صورت همزمان با آغاز پرداخت نقدی یارانه ها دولت به تدریج شروع به واقعی کردن قیمت برخی اقلام مصرفی که در حال حاضر به دلیل تعلق گرفتن یارانه به آنها با قیمت پائین تری در بازار عرضه می شد، نمود که طبق قانون این اقلام عبارتند از:
الف) حاملهای انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق)؛
ب) آب و فاضلاب؛
ج) حمل و نقل عمومی (خدمات هوایی و ریلی)؛
د) خدمات پستی
ه) کالاهای اساسی (گندم، برنج، روغن، شیر و شکر).(روابط عمومی وزارت اقتصادودارایی)
2-1-17-تاریخچه هدفمندی یارانه ها در کشورهای مختلف
بررسی نشان می دهد که در حرکت از کشورهای “کمتر توسعه یافته” به سمت کشورهای در حال توسعه”، “در حال گذار و کشورهای با درآمد متوسط” و “توسعه یافته”، پرداخت یارانه “نقدی” متداول تر می شود.
براساس تخمین “سازمان جهانی کار” در سال 2000، بیش از 80 درصد جمعیت کشورهای صنعتی از شکل خاصی از یارانه نقدی برخوردار بوده اند در حالی که در کشورهای آسیایی و آفریقایی تنها 10 درصد جمعیت یارانه نقدی دریافت می کنند. (جهانی، 1389)