نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری- قسمت ۱۱

دسته‌بندی نشده
 • سیاری، علی اکبر و دیگران(۱۳۹۱)، کودکآزاری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران.

 

 • صلاحی، جاوید(۱۳۹۳)، بزهکاری اطفال و نوجوانان، نشر میزان، تهران.

 

 • عمید، حسن (۱۳۷۵)، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران.

 

 • فیض، علیرضا(۱۳۶۹)، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات میزان، تهران.

 

 • قهاری، شهربانو(۱۳۹۲)، کودکان و بلایا (راه کار های مقابله)، نشر قطره، تهران.

 

 • گلدوزیان، ایرج(۱۳۹۳)، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ سوم، انتشارات مجد، تهران.

 

 • لاندمن، ریچارد(۱۳۸۲) پیشگیری و کنترل بزهکاری در نوجوانان، ترجمه عباس فرد قاسمی، انتشارات معاونت اموزش ناجا، تهران.

 

 • مدنی قهفرخی، سعید(۱۳۸۵)، کودکآزاری در ایران، نشراکنون، تهران.

 

 • مدنی قهفرخی، سعید، زینالی، امیرحمزه(۱۳۹۰)، آسیب شناسی حقوق کودک در ایران، انتشارات نشر میزان، تهران.

 

 • معین، محمد(۱۳۷۷)، فرهنگ فارسی معین، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، تهران.

 

 • میرمحمد صادقی، حسین(۱۳۸۲)، جرایم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران.

 

 • نجفی توانا، علی(۱۳۹۴)، جرم شناسی، چاپ سوم، انتشارات آموزش و سنجش، تهران.

 

 • هیوز، کوردون(۱۳۸۰)، پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی، ریسک و مدرنیته اخیر)، ترجمه علیرضا کلدی و محمدتقی جغتایی، سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.

 

ب. مقالات

 

 

  1. اشراقی، محمود و یزدانی، محمدحسین(۱۳۸۳)، پیشگیری از وقوع جرم، مجله بصیرت، ش۳۴٫

 

  1. الله‌یاری، طلعت(۱۳۸۵)، مقاله درسی: مبانی مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.

 

  1. ـــــــــــــــ(۱۳۸۸)، پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد مددکاری اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی انتظام اجتماعی، ش۴٫

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

  1. انصاری، نسرین(۱۳۸۷)، بازی درمانی، ماهنامه نوید نو، ش۴۲٫

 

  1. ایروانیان، امیر(۱۳۸۸)، پیشگیری از باز آسیبدیدگی قربانیان جنسی، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.

 

  1. باقی، عمادالدین(۱۳۸۴)، گونه شناسی حقوق پایمال شده کودکان در ایران، مجله رفاه اجتماعی، ش۱۶٫

 

  1. حاجی تبار، حسن(۱۳۸۹)، پیشگیری وضعی از بزهدیدگی کودکان در معرض خطر در ایران با تأکید بر قوانین و مقررات انگلستان، فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم، ش۱۷٫

 

  1. حسامی، سمیه(۱۳۹۳)، حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانوادگی، مجله تحقیقات حقوقی دادگستری، ش۵۲٫

 

  1. خدایاری فرد، محمد و پرند، اکرم(۱۳۸۴)، خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی-رفتاری در اختلال افسردگی نوجوانی، ماهنامه پژوهش های روان شناختی، ش۱۶٫

نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

  1. ذوالفقاری، علی رضا( ۱۳۸۱)، کودک آزاری، مجله پیوند، ش۲۷۷٫

 

  1. شاکری، ابوالحسن(۱۳۸۲)، قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقالات همایش علمی – کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، ش۳٫

 

  1. صفاری، علی(۱۳۸۴)، پیشگیری وضعی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش۱۲٫

 

  1. طاهری، حبیب الله(۱۳۸۹)، بررسی جرم کودک آزاری از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه، مجله پژوهش های فقهی، ش۸٫

 

  1. عباچی، مریم(۱۳۸۶)، کودک آزاری، مجله خبرنامه انجمن ایرانی حقوق جزا، ش۴٫

 

  1. فلاح بابایی، حسن(۱۳۸۲)، پیشگیری بهتر از درمان، مجموعه مقالات همایش علمی ـ کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، ش۶٫

 

  1. فهرستی، زهرا(۱۳۸۷)، بررسی پدیده کودک آزاری از ابعاد حقوقی و ضرورت بازنگری، مجله فقه و تاریخ تمدن، ش۱۵٫

 

  1. قهرمانی پور، بابک(۱۳۸۳)، نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن، مجله رواق اندیشه، ش۲۸٫

 

  1. کشفی، سعید(۱۳۸۷)، نقش پلیس در دادرسی کودکان و نوجوانان، مجله دانش انتظامی، ش۳۸٫

 

  1. کشفی، سعید و اصانلو، علی(۱۳۹۰)، نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از بزهکاران اطفال و نوجوانان، مجله پلیس زن، ش۱۴٫

 

  1. مراد زاده، عبدالباسط و همکاران(۱۳۹۴)، نقش مددکاری اجتماعی درپیشگیری ازوقوع جرائم و ناهنجاری های اجتماعی، سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی.

 

  1. موذن زادگان حسن علی و خیری، سعادت( ۱۳۹۳)، پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی اطفال، مجله اموزه های حقوق کیفری، ش ۵۲٫

 

پایان نامه

 

 

  1. موسوی، سید حسن( ۱۳۸۹)، اورژانس اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ش۱۴٫

 

  1. موسوی، رقیه و دیگران(۱۳۸۷)، بررسی اثر خانواده درمانی ساختاری در بهبود عملکرد خانواده، فصلنامه خانواده پژوهی،ش۴٫

 

  1. نارنجی ثانی، سعید(۱۳۹۰)، بررسی خبر شکل گیری اورژانس اجتماعی، مجله وکالت، ش۳۹٫

 

 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین(۱۳۸۸)، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

 

ج.پایان نامه ها

 

 

  1. ابراهیمی، ابراهیم(۱۳۸۷)، پرونده شناسایی شخصیت در فرایند کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۷٫

 

  1. اسکندری، مونا(۱۳۹۰)، نقش مددکاری اجتماعی در دادرسی کیفری اطفال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

 

  1. پرنور، محمد(۱۳۸۸)، نقش مددکاری اجتماعی در اجرای مجازات ها، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران.

 

 1. طرقی، شعله(۱۳۹۴)، ارزیابی جایگاه مددکاران اجتماعی در قبال بزهکاری و بزهدیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی، مشهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *