هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه – پایانامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-1-3-4 حضرت آیت الله صانعی:

الف: تشخیص ابتذال یا استهجان با خود مکلف و عرف و مردم می باشد.

ب: نگاه فساد آور و نگاه به فیلمهای مبتذل حرام و تشخیص با خود مکلف می باشد.

 

3-1-3-5 حضرت آیت الله خامنه ای:

نگاه کردن به فیلمها و تصاویر، حکم نگاه کردن به اجنبی را ندارد و در صورتی که از روی شهوت و ریبه نباشد و مفسده ای هم بر آن مترتب نشود شرعاً اشکال ندارد. اما با در نظر داشتن اینکه دیدن تصویر برهنه ای که شهوت انگیز می باشد غالبا از روی شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب به گناه می باشد پس دیدن آنها حرام می باشد.

از فتوای اکثر علمای بزرگ اسلام چنین استنباط می گردد که هیچ یک از آنها به حرمت ذاتی تصاویر مبتذل فتوا نداده اند بلکه آن را مقدمه ااعه فساد و فحشا دانسته و از این جهت که باعث جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی می گردد حرام دانسته اند.ملاک حرمت ،افراد نیست بلکه ملاک، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی می باشد.(بای و پورقهرمانی،1388ص368)که این مهم بسیار تأکید شده می باشد زیرا در اکثر مواقع کنار زده شدن پرده عفت و اخلاق ،باعث بی بند و باری ،فساد و فحشا در جامعه می گردد،و فقها با این توجه آن را حرام دانسته اند.

 

 

پرداخت. خواهید دید که این نوع جواب معارض با شأن و مقام انسانی می باشد.

2 – دلیل دوم: محتوا باعث تنزل شأن انسانی یا فساد اخلاقی و گناه صاحب محتوا، دریافت کننده و ارسال کننده می باشد.

اگر به تصاویر مستهجن از یک مرد یا زن نگاه گردد، آن شخص که تصویر از آن او می باشد از جایگاه انسانی خود تنزل خواهد پیدا نمود. حرمت او شکسته می‌گردد. کرامت و شأن انسانی او نقض شده و همچون حیوانات تلقی خواهد گردید. حتی اگر آن تصاویر به وسیله خود او یا با رضایت خود او انتشار یابد. زیرا کرامت بشر امری نیست که در اختیار خود او باشد تا بتواند آن را نقض کند. همان طور که همه ما

 هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه