مقاله درمورد دانلود رشد و توسعه اقتصادی و کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

نمی‌دانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خود را در وصف استادان خویش آشکار نمایم که هر چه گویم و سرایم کم گفته‌ام، سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی‌مان بخشید و از طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به هم‌نشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
هر رهرویی را راهنمایی و هر شاگردی را استادی که او را از پیچ و خم‌های راه به سر منزل مقصود برساند و من رسیدن به این مقصود را که هنوز آغاز را هم است مدیون استادانی هستم که با شمع وجودشان جانم را روشنی بخشیدند و مرا از ورطه ظلمت به سوی روشنایی کشاندند. رساله کارشناسی ارشدم را که حاصل تلاش و فداکاری و راهنمایی‌های استاد عزیز و گران قدرم جناب آقای دکتر صمد عابدینی که به عنوان استاد راهنمای من در این پایان نامه بوده و از جناب آقای جعفر ابراهیمی که به عنوان استاد مشاور بنده بوده و با تمام وجودشان در همه مراحل گام به گام راهنمایی کردند تا بتوانم آنچه را که آموخته‌ام به ثمر بنشانم به همین خاطر بر خود واجب و لازم می‌دانم که به پاس همه زحمات این استادان ارجمند و گران قدر، از آنان کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم و از استاد گران قدر حاجیه خانم اقباله عزیز خانی که با داوری در این پایان نامه باعث ارتقای دانش بنده گشته، نهایت تقدیر و تشکر را دارم و از جناب آقای دکتر صمد رسول زاده اقدم که در این دو سال حامی بنده بوده نهایت تقدیر و تشکر را دارم، چرا که بزرگ استاد عالم و آنکه خود باب شهر علم است می‌فرماید: هر کس کلمه ای به من بیاموزد مرا بنده خویش کرده است. پس بهتر می‌دانم که هیچ نگویم الا اینکه با تمام وجود برای استادان مهربانم آرزوی سعادت و سلامتی داشته باشم.
«زحماتتان را خاضعانه ارج می‌نهم و با همه وجود می ستایمتان»

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول ـ کلیات
1-1- مقدمه 3
2-1- بیان مسأله 5
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق 9
4-1-اهداف تحقیق 10
فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2-پیشینه تحقیق 12
2-2-مبانی نظری 17
1-2-2-نظریه هایی در مورد توسعه اقتصادی 18
1-1-2-2-نظریه های کلاسیک 18
2-1-2-2-نظریه ی دور تسلسل فقر(دایره خبیثه فقر) 20
3-1-2-2-نظریه ی دو گانگی اقتصادی 20
4-1-2-2-نظریه ی تکان بزرگ 21
5-1-2-2-نظریه ی کیندل برگر 21
6-1-2-2-نظریه ی مارکسیستی توسعه اقتصادی 21
7-1-2-2-نظریه ی روستو در رابطه با رشد و توسعه اقتصادی 22
8-1-2-2-نظریه کالدور 27
9-1-2-2-تئوری حداقل تلاش بحرانی لیبن اشتاین (1957) 31
10-1-2-2-وبر 31