تاثیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران- قسمت ۹

: یک عامل مشترک با میانگین صفر که بر بازده همه دارایی ها تأثیر می گذارد،: تأثیر منحصRead More…

ارزیابی و مقایسه مدل¬های IMDPA و MEDALUS جهت تهیه نقشه بیابان¬زایی در دشت مهران در استان ایلام- قسمت ۲۴

۴۰<
 
 
۱
 
 
 
 
 
درصد پوشش­گیاهی
 
 
۴۰ – ۱۰
 
 
۸/۱
 
&nbsRead More…

اثر ۸ هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل امگا-۳ بر شاخص های التهابی بیماران دیابتی نوع دو- قسمت ۱۰

۳
 
 
۳
 
 
۳
 
 
۳-۶-ابزار و روش جمع آوری اطلاعات:۱-اندازه گیری حداکثر ضRead More…

شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی- قسمت ۶

رسیدگی سازش به صورت دوستانه و غیر ترافعی و با نگاه حل مسالمت‌امیز اختلافات جریان مRead More…

بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی- قسمت ۴

افلاطون برای وصف ایده اصطلاحات مختلفی را به کار برده است از جمله: ۱٫ صورت اصلی، شکلRead More…