Posted in روانشناسی

پایان نامه میگرن با پیش درآمد

این گونه سر درد ((میگرن کلاسیک)) نیز نامیده می شود و جنبه ارثی آن بسیار زیاد است(80-60درصد)است.نخست پیش درامد[1]و سپس سر درد با ویژگی های…

Continue Reading...
Posted in روانشناسی

منابع پایان نامه و مقاله – نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی

افراد دارای سلامت روان معتقد به یک سیستم اعتقادی و ارزشی هستند و خصوصیات نظام و اعتقاد او نیز منطبق با ادراک او از واقعیات…

Continue Reading...
Posted in روانشناسی

منابع پایان نامه درباره : تعریف سلامت روانی

سلامت روانی را می توان براساس تعریف کلی و وسیع تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده ای…

Continue Reading...
Posted in روانشناسی

پایان نامه درباره تحلیل تحولی باورهاي خودکارآمدی در گستره زندگی

عوامل متعددی در تحول باورهای خودکارآمدی افراددر گستره زندگی موثرند که در ادامه به طور مختصر مورد تحلیل قرار می گیرند به طور کلی می…

Continue Reading...
Posted in روانشناسی

پایان نامه خودکارآمدی ،انگیزش واسناد

خودکارآمدی بیشتر منجربه تلاش واستقامت بیشتر با موانع ومشکلات می شود. همچنین خودکارآمدی از طریق هدف گذاری بر انگیزش تاثیر می گذارد. در صورتی که…

Continue Reading...
Posted in روانشناسی

پایان نامه با موضوع تعریف خود کارآمدی

یکی از بهترین شیوه  ها برای بدست آوردن یک تعریف دقیق ومنسجم از خود کارآمدی آن است که بگوییم این مفهوم چه فرقی با مفاهیم…

Continue Reading...
Posted in روانشناسی

آموزش مهار تکانه

كنترل تكانه، مداخله اي است كه هدف آن، كاهش تمايلات شديد و غير ارادي براي عمل است(اسپری ، 1999). مشكل تكانشگري اغلب زماني كه كودك…

Continue Reading...
Posted in روانشناسی

منابع پایان نامه با موضوع روش‌های درمانی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی مستلزم چندین مداخله است که در دو مقوله کلی قرار می‌گیرد، مداخله‌های پزشکی و  رفتاری. درمان مؤثر شامل رویکردی تیمی، چندرشته…

Continue Reading...
Posted in روانشناسی

پایان نامه با موضوع درمان کارکردهای اجرایی

پژوهشگران مختلف از جمله بارکلی (1997، a2006، 2005)، راپورت و همکاران (2008، 2007، 2000) و کاستلانوس و تانوک (2002) بر این باورند که نارسایی کنش‌های…

Continue Reading...
Posted in روانشناسی

سنجش کارکرد‌های اجرایی

مروری بر پژوهش‌های انجام شده پیرامون کنش‌های اجرایی حاکی از آن است که بیش از 60 تکلیف برای سنجش آن مورد استفاده محققان و پژوهشگران…

Continue Reading...