صور خیال در شعر نو در آثار نیما یوشیج ، سهراب سپهری ، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو ۹۱- قسمت ۲۴

“از برداشتن” مجاز است به علاقۀ ملازمت. چه “بر” به معنی “حافظه و فکر” است و لازمۀ Read More…

رابطه طرحواره¬های ناسازگار اولیه و مکانیسم¬های دفاعی با رضایت از زندگی در دانشجویان- قسمت ۵

شاید بتوان گفت که طرحواره یک بسته حافظه­ای است که درون مایه آن را آموزه­های فرد در Read More…

تاثیر سهولت کسب و کار(EDB) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی- قسمت ۳- قسمت 2

فصل دوم:بررسی نظریات رشد اقتصادی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
 
مقدمه
 
یکی اRead More…

بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار- قسمت ۱۴

نگرشرفتارهنجارهای ذهنیانگیزش جهت پیروی از عقاید
شکل ۲۰: مدل عمل منطقی آجزن و فیشبیRead More…