منابع مقاله با موضوع پیشرفت تحصیلی

ه دنبال آن ابزارهای سنجش، موسوم به آزمون های هوش برای اندازه گیری توانائی های ذهنی افراد ساخته شد و تلاش شد تا رابطه ی هوش با مواردی همچون پیشرفت تحصیلی و موفقیت در زندگی حرفه ای و... متن کامل

منابع مقاله با موضوع کودکان کم توان ذهنی-پایان نامه آماده

زندگی، مادران گروه دوم بهتر بودند. از مشکلاتی که در میان مادران کودکان کم توان ذهنی شیوع دارد، افسردگی است. تحقیقات نشان داده اند که حدود 30 تا 35 درصد مادران این کودکان نمرات بالایی... متن کامل

منبع مقاله با موضوع اختلال استرس پس از سانحه

علایم اختلال استرس پس از سانحه تائید می گردد.فرضیه دوم :روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، در کاهش علایم شکایات جسمانی مؤثر است.نمودار 4-3، کارایی نسبی درمان حساسیت... متن کامل

منابع مقاله با موضوع ویژگی های فردی

قرار گیرد، گزینش نیروی انسانی خلاق، سالم، و فعـال که فارغ از هر دغـدغه دیگـری جـز تعلیم و تربیت باشند، می باشد. چرا که سلامت جسمانی و روانی، انگیزه و پشتکار معلم تأثیر بسزایی بر... متن کامل

منابع مقاله با موضوع بهزیستی روانشناختی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

اهداف و ادراکات خویش می پردازد و اشتباهاتش را برطرف می کند. چنین فردی خالق عواطف خودش است نه قربانی آنها. آفرینش گری وابتکار فیزیکی از دیگر ویژگیهای سلامت روانشناختی است. فرد سالم از... متن کامل

منبع مقاله با موضوع اختلال استرس پس از سانحه

این نوع درمان، چهار جلسه پیش بینی شده است که هر جلسه بین45 تا 90 دقیقه به طول می انجامد و هفته ای یک جلسه برگزار می گردد. در انتهای هر جلسه درمانی پرسشنامه های به کار رفته در تعیین خط... متن کامل

منابع مقاله با موضوع عملکرد خانواده

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  داند و همچنین این سازمان، ضمن توجه دادن مسئولین کشورها در راستا تامین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی... متن کامل

منبع مقاله با موضوع اختلال استرس پس از سانحه

را در خطاب به خود که ترجیح می دهد آن را باور داشته باشد، بر می گزیند. عبارت باید در بر گیرنده یک احساس کنترل درونی باشد مانند من شخص مفیدی هستم یا می توانم موفق شوم. در این مرحله... متن کامل

منابع مقاله با موضوع سازمان بهداشت جهانی

تحت تاثیر واکنش دیگران به وجود مان صحبت هایمان و نیازهایمان می بینیم و این همان است که کولی آئینه خود نامیده است. به اعتقاد وی سه گام در رشد آئینه خود نما وجود دارد:   اینجا فقط تکه... متن کامل