دانلود تحقیق در مورد شرکت های پذیرفته شده و عملکرد مالی شرکت ها

هیگینز(2013) به مطالعه این موضوع پرداخت که آیا تحلیل گران بورس از اطلاعات دارایی های نامشهود برای پیش بینی سود شرکت ها بهره می برند یا خیر؟ بدین منظور با استفاده از روش سری زمانی ، اطلاعات شرکت ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . نتایج نشان داد که هم تحلیل گران بورس…

دانلود تحقیق در مورد استانداردهای حسابداری و محافظه کاری حسابداری

فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1- مقدمهدر سال های اخیر ماهیت سرمایه گذاری شرکت ها در دارایی ها دستخوش تغییر و دگرگونی شده است . به طوری که علاوه بر سرمایه گذاری در دارایی های مشهود ، اهمیت سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود نیز به طور چشم گیری افزایش یافته است . دارایی های…

دانلود تحقیق در مورد ارائه خدمات بهتر به مشتریان و مدیریت منابع انسانی

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….78پیوستها…………………………………………………………………………………………………..79فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………….98فهرست جداولعنوان صفحهجدول 3-1- شرکتهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………55جدول 4-1-نتیجه آزمون K-S برای متغیرها………………………………………………………………………………………66جدول 4- 2 – نتیجه آزمون K-S برای متغیرهای نرمال شده……………………………………………………………66جدول 4-3- نمایش رابطه متغیر مستقل (Intangible Assets) با متغیرهای وابسته……………………….67جدول 4-4- نمایش نتایج آزمون F برای متغیر ROE……………………………………………………………………….69جدول 4-5- نمایش رابطه بین متغیر مستقل با متغیرROE……………………………………………………………..70جدول 4-6- نمایش نتایج آزمون…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سرمایه روانشناختی در عرصه مدیریت و توسعه منابع انسانی و سرمایه روانشناختی و خلق مزیت رقابتی پایدار

مرحله سوم: تدوین استراتژی برای غلبه بر مشکلات مرحله چهارم: بکارگیری راه حلهامرحله پنجم: نظارت و ارزشیابی نتایج.در واقع می توان بیان داشت جو مدرسه نتیجه مستقیم ارزشها و هنجارها، عقاید مشارکت کنندگان در محیط مدرسه است، آنگونه که باید با یکدیگر در حال تعامل می باشند. صاحب نظران جو ادراک شده در محیط مدرسه…

پایان نامه ارشد درباره عوامل موثر بر تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی

7- رهبری: تحقیقات مختلفی در زمینه اثرات رهبری و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است که نشان می دهد سبک رهبری و نیز روابط رهبر و پیرو از عوامل مهم در ایجاد رفتارهای شهروندی سازمانی می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهند که سبک رهبری تحول آفرین بیشترین اثر را در شکل دهی تعهد…

دانلود پایان نامه با موضوع محافظه کاری حسابداری و محتوای اطلاعاتی سود

نوسانات سودهدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان، در جهت کمک به بهبود فرآیند تصمیم‌گیری می‌باشد، در حالی که هدف از انجام تحقیقات و مطالعات حسابداری ارزیابی مفید بودن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان می‌باشد. صورت‌های مالی منابع بسیار مهمی از اطلاعاتی می باشند که سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری به…

منابع و ماخذ تحقیق دلبستگی شغلی کارکنان و توانمند سازی کارکنان

ری خود را بهبود بخشیده و از ارزش های موثر مدیریتی استفاده می کند (سالیس، 1380). سؤالات 30، 31، 32 و 33 پرسشنامه، تعریف عملیاتی این مفهوم را بیان می کنند. توانمندسازی: توانمندسازی یکی از ابزارهای قوی مدیریت کیفیت جامع و مدیریت منابع انسانی برای فرهنگ کیفیت است که مشارکت کارکنان، انگیزه، رضایت و وفاداری…

سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد و عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان

در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب وکار درصنایع مختلف بوده ایم. محققان عرصه کسب وکار بر این باور هستند که دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک سازمان یا شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب وکار امکانپذیر می شود. یک مدل کسب وکار موفق ، بیانگر یک راه بهتر…

مدل فراموشی سازمانی دی هالن و فیلیپس و مزیت های رقابتی

یادگیری زداییخرابکاریبرنامه‌ریزی نشدهاضمحلالغفلتتعریف بخش های مدل فوق بدین ترتیب است:غفلت: در این حالت سازمان به صورت برنامه‌ریزی نشده، داده ها، اطلاعات، دانش، مهارت و روش های خود را به سبب غفلت و خشنودی، از دست می‌دهد و این از دست دادن منجر به پیامدهای ناخواسته و منفی برای سازمان می گردد. بسیاری از سازمان‌ها به…

مدل فراموشی سازمانی آزمی و اهمیت فراموشی سازمانی

در بیشتر تعاریف بیان شده، از مفاهیمی همچون دورکردن، رهاکردن، دور ریختن، از بین بردن و حذف کردن دانش کهنه استفاده شده است. با توجه به این موضوع می‌توان نتیجه گرفت که فرایند فراموشی سازمانی هدفمند، یک فرایند ” ارادی و فعالانه” است، چرا که دور ریختن و یا حذف دانش کهنه در نتیجه یک…