پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سرمایه گذاری در آموزش و حفظ و نگهداری کارکنان

هونگ و لی (2013) نیز در پژوهش خود نشان دادندکه سرمایه روانشناختی نقش میانجی، در سرمایه کار راهه شغلی و موفقیت کار راهه شغلی ایفا میکند. آنها اضافه میکنندکه، سرمایه روانشناختی باعث میشود افراد از منابع شناختی خود به منظور حفظ انرژی انگیزشی جهت انطباق پذیری و سازگاری با کار در طول کار راهه شغلی…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سرمایه روانشناختی در عرصه مدیریت و توسعه منابع انسانی و سرمایه روانشناختی و خلق مزیت رقابتی پایدار

مرحله سوم: تدوین استراتژی برای غلبه بر مشکلات مرحله چهارم: بکارگیری راه حلهامرحله پنجم: نظارت و ارزشیابی نتایج.در واقع می توان بیان داشت جو مدرسه نتیجه مستقیم ارزشها و هنجارها، عقاید مشارکت کنندگان در محیط مدرسه است، آنگونه که باید با یکدیگر در حال تعامل می باشند. صاحب نظران جو ادراک شده در محیط مدرسه…

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سرمایه روانشناختی و تعریف جو سازمانی

جو سازمانی از طریق سرمایه روانشناختی قابل پیش بینی است .تعریف متغیرها :1-فرهنگ سازمانیمقصود از فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. کریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می‌خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم…

تحقیق درباره دیدگاه کردار شناسی و یادگیری اجتماعی

از این نظر مادر کودک به عنوان منشاء همیشگی تامین غذا و آسایش، تقویت کننده ثانویه محسوب می‌شود. بنابراین کودک نه فقط به هنگام گرسنگی و درد به دنبال او است؛ بلکه در مواقع بسیار دیگری نیز وابستگی عمومی خود را به او نشان می‌دهد. در همین راستا نظریه‌پردازان یادگیری اجتماعی فرض براین دارند که…

پایان نامه رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی و تأثیر شیوه های فرزندپروری

بُعد پذیرندگی- پاسخ دهندگی: پاسخ دهندگی اشاره دارد به درجه ای که والدین به نیازهای فرزندان پاسخ دهند و آن ها را مورد پذیرش و حمایت قرار می دهند. مکوبی و مارتین (1983 )، این بُعد به والدینی اشاره می کند که حمایت کننده هستند و به نیازهای فرزندان حساس هستند و محبت و تحسین…

منبع پایان نامه ارشد درمورد توانمندسازی روان شناختی و برنامه های توانمندسازی

ارزیابی های شغلیارزیابی های عمومیسبک های تفسیری افراد رفتارها مداخلات2 (توماس،1990).4-1-2-2 ) توانمندسازی روان شناختی3اسپریترز بر اساس رویکرد شناختی و همچنین، کار توماس و ولت هاوس، نوع خاصی از توانمندسازی را تعریف می نماید که به نظر وی، در پاسخ به علل شکست برنامه های توانمندسازی است. از نظر او، سازمان ها در مورد توانمندسازی،…

مقاله رایگان با موضوع رعایت قوانین راهنمایی و تعیین نیازهای آموزشی

انتخاب روش‌ها و ابزار اندازه گیری دقیقتر(سرمد،1378 : 55).در خصوص اعمال نمره منفی در گواهینامه رانندگان متخلف و تاثیر آن بر رفتارهای ترافیکی افراد، تحقیق جامعی صورت نگرفته است و به نوعی انجام این تحقیق، نوعی نوآوری در این عرصه محسوب می شود. ولی به منظور الگو گرفتن و بهرهگیری از نتایج تحقیقات مرتبط با…

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی

فهرست منابعمنابع فارسیابوالقاسمی، عباس (1390). ارتباط تاب‌آوری، استرس و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا. مجله مطالعات روان‌شناختی، 3(7)، 151- 131.بحرانی، محمود (1384). مطالعه انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره بیست و دوم، 4(45).بشارت، محمد علی؛ نادعلی،…

مقاله رایگان با موضوع درمان نگهدارنده متادون و ویژگی‌های شخصیتی

۲-۵-۱۰- مقیمان در درمان اجتماع مدار اجتماع‌های درمان‌مدار به مصرف‌کنندگانی که در مراکزشان به دنبال درمان و بهبودی می‌باشند به‌عنوان مقیمان نام می‌برند، اجتماع‌های درمان‌مدار اعتقاددارند که مصرف‌کنندگان مواد ازنظر عاطفی رشد لازم را به دست نیاورده‌اند و نیاز دارند که در طول برنامه‌های درمانی تحت آموزش قرار گیرند، همچنین بر این باور هستند که…

مقاله رایگان با موضوع اختلال استرس پس از سانحه و انعطاف پذیری شناختی

حافظه شرح حال در اختلالات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است، که از جمله می توان به اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه در داخل و خارج از کشور اشاره کرد، این عامل به تازگی مورد توجه پژوهشگران حوزه درمان اعتیاد مواد محرک نیز قرار گرفته است و از آن به عنوان یکی از…