پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سرمایه روانشناختی در عرصه مدیریت و توسعه منابع انسانی و سرمایه روانشناختی و خلق مزیت رقابتی پایدار

مرحله سوم: تدوین استراتژی برای غلبه بر مشکلات مرحله چهارم: بکارگیری راه حلهامرحله پنجم: نظارت و ارزشیابی نتایج.در واقع می توان بیان داشت جو مدرسه نتیجه مستقیم ارزشها و هنجارها، عقاید مشارکت کنندگان در محیط مدرسه است، آنگونه که باید با یکدیگر در حال تعامل می باشند. صاحب نظران جو ادراک شده در محیط مدرسه…

مقاله با موضوع رفتار شهروندی سازمانی و معلمان دوره ابتدایی

« بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه وجود دارد.» نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین تسهیم دانش و شهروندی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. یعنی اگر تسهیم دانش بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش افزایش…

مقاله درباره آشنایی اجمالی با دانشگاه پیام‌نور و اهداف کیفی دانشگاه پیام‌نور

بخش پنجم2-20 معرفی دانشگاه پیام‌نور2-20-1آشنایی اجمالی با دانشگاه پیام‌نور:دانشگاه پیام‌نور، دانشگاهی است با هویت ایرانی اسلامی که برای ایفای نقش ومسئولیت خود درجهت تحکیم جایگاه علمی و پژوهشی درمیان دانشگاه‌های باز و آموزش از راه دور دنیا به گسترش، رشد وتعالی تقوی و فضائل انسانی، ارتقاء علمی و پژوهشی، تعمیق جنبش نرم افزاری، امید بخشیدن…

پایان نامه درباره توانمند سازی روان شناختی و عوامل موثر بر نوآوری

مزیت نسبی: مزیت نسبی بر اساس میزان سود حاصل از نوآوری برای بیماران و تعداد افرادی که از نوآوری مربوطه سود می برند نسبت به تعداد کل بیماران و دریافت کنندگان خدمات محاسبه می گردد. به عنوان مثال پذیرش واکسن فلج اطفال نسبت به پیوند قلب به علت اینکه سود و منفعت ناشی از آن…

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و افزایش انتظارات مشتریان

1. عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “عملکردی” چگونه است؟ 2. عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “توسعه ای” چگونه است؟3. عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “رفتاری” چگونه است؟4. عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بعد “کارآفرینی، پیشنهاد و تشویقها” چگونه است؟5. عملکرد…

مقاله رایگان درباره انعطاف پذیری استراتژیک و عملکرد مرتبط با مشتری

در این معنا، OL، کمک میکند تا احساس پیچیدگی محیط زیست نیز کاهش یافته و از احتمال وقوع یک بن بست در تصمیمگیری استراتژیک ناشی از نامطمئن بودن جلوگیری مینماید. (اسلاتر و نارور، 1995). توسعه یادگیری سازمانی نیز پیچیده و دشوار است زیرا فرآیند و مفهومی که معرف آن است نیاز به مهارت های ایجاد…

تحقیق با موضوع ارزیابی سلامت سازمانی و مدیریت بر مبنای ارزش

3. سطح تکنیکی ( فنی )روحیه به احساس اطمینان، اعتماد، همدردی و دوستی که در بین معلمان وجود دارد اشاره می کند. معلمان احساس خوبی به یکدیگر داشته و احساس می کنند کار خود را به خوبی انجام می دهند. ( نیاز بیانی )تاکید علمی به تاکید مدرسه برای یادگیری دانش آموزان اشاره می کند.…

مقاله درباره عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری و قانون برنامه چهارم توسعه

سازمان بورس اوراق بهادار تهران.(1381). تحول کسب و کار حرفه ای برای توسعۀ ظرفیت های اقتصادی ورزش.گزارش شناخت روشهای باشگاهداری در اروپا. گزارش یک پژوهش. سازمان تربیت بدنی و ورزش جمهوری اسلامی ایران.(1381). طرح اجمالی سند راهبرد توسعۀ نظام جامع تربیت بدنی و ورزش(جلد اول). تهران: شرکت راد سامانه.سالاری، ابوذر.(1390). بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر…

مقاله درباره انواع معافیت های مالیاتی و قانون مالیات‌های مستقیم

ورزش سال‌هاست که از حالت ورزش صرف خارج ‌شده و تبدیل به یک صنعت و عامل اقتصادی بسیار فراگیر، حتی سلاحی سیاسی شده است (شجاعی، 1390). یکی از راه‌های تأمین بودجه کافی جهت انجام فعالیت‌های ورزشی به ویژه فعالیت‌های قهرمانی، جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های خصوصی در صنعت ورزش است (احسانی و همکارانش،1387؛ تندنویس و…

اقتصاد سیاسی بین الملل و شرکت های پذیرفته شده

تلفیق رویکرد شبکه عصبی به الگوریتم مورچگان در هوشمند سازی الگوریتم چند هدفه.استفاده از نتایج این پژوهش توسط مدیران شرکت های بورسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور بهینه نمودن سبد پرتفوی تحت مدیریت آن شرکت ها.مراجعمنابع فارسیمهرگان،محمد رضا؛ پژوهش عملیاتی.(1383)، نشر کتاب دانشگاهی.اسلامی بیدگلی،غلامرضا؛هیبتی،فرشاد.(1374).”مدیریت پرتفوی با استفاده از مدلی شاخصی”. تهران،…