اهداف کوتاه مدت، خرید و فروش، اندازه گیری

مقدار عددی CMF نیز دارای اهمیت است. هرچه مقدار CMF بیشتر باشد بیانگر آن است که فشار خرید نیز بیشتر است. چیکین توصیه میکند که از عدد 0.25 استفاده شود به این ترتیب که مقادیر بالاتر از0.25 در CMF... متن کامل

استفاده از شاخصهای، فرآیند تصمیم گیری، بورس اوراق بهادار

2) خطوط روند:استفاده از خطوط روند در نمودار RSI میتواند سیگنالهای خوبی را فراهم کند، به ویژه وقتی با الگوها و آرایشهای نمودار قیمت همراه شود. هنگامی که خطوط روند در هر دو نمودار قیمت و RSI... متن کامل

بورس اوراق بهادار تهران، سیستم هوشمند هیبریدی، بورس اوراق بهادار

باو و یانگ (2008) در مقالۀ “سیستم هوشمند معامله سهام توسط تأیید نقاط برگشت و استدلال احتمالاتی” یک سیستم هوشمند معاملات مالی از طریق یک رویکرد جدید پیشنهاد دادند: استراتژی... متن کامل

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهای پذیرفته شده

ورنس و همکاران (1996) یک سیستم خبرۀ مشورتی سرمایهگذاری به نام INVEX را معرفی نمودند که در جهت تسهیل تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاری ثابت به کار میرود. INVEX شامل مراحل زیر بود: ابتدا... متن کامل

نسبت قیمت به درآمد، برنامه ریزی خطی، ابزار جمع آوری

از بین جامعۀ آماری و بر اساس معیارهای زیر 106 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند:شرکتها تا پایان اسفند 1383 در بورس پذیرفته شده باشند و تا سال 1389 از بورس خارج نشده باشند.سال مالی همۀ شرکتها... متن کامل

استفاده میشود، عرضه و تقاضا، آمار توصیفی

ب) قسمت دیگری از همان متن میگوید: الگوهای نموداری اکثراً حاصل فعالیتهای ذهنی و توهمات میباشند. هنوز هیچ مطالعۀ ریاضی نتوانسته یکی از آنها را تأیید کند. آنها بیتعارف فقط در مغز خریدار... متن کامل

از دست دادن فرصت، استفاده میشود، سرمایهگذاری

2-3-2-7-1 مزایا و معایب شاخصهای پسرو (تحکیم کننده)یکی از مزایای اصلی شاخصهای پیرو روند این است که امکان پیدا کردن روند موجود و همراه شدن با آن را به معاملهگر میدهند. در صورتی که حرکت مورد... متن کامل

در دسترس بودن، تحلیل دادهها، عرضه کنندگان

2-3-2-11-3 منطقه اشباع خرید (منطقه خرید افراطی- منطقه خرید بیش از حد- Overbought): معمولاً پس از یک دوره افزایش قیمت، اتفاق میافتد زیرا سهم در کانون توجهات خریداران قرار گرفته است. عموماً قرار... متن کامل

محدودیت زمانی، عوامل اقتصادی، صورتهای مالی

2-3-2-13 مزایا و معایب تحلیل تکنیکالدر این روش با استفاده از مدلهای ریاضی و با استفاده از اطلاعاتی چون قیمت روزانه (باز، بالاترین، پایین ترین و بسته)، ارزش روز بازار، تعداد سهام مورد... متن کامل

شناخت نقاط قوت و ضعف، استفاده از شاخصهای، نسبتهای نقدینگی

مدل های ریاضی مشارکت–جدول2-5 سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در مقایسه با سیستم های خبرهجدول2-5 سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در مقایسه با سیستم های خبره2-3 بخش سوم: تحلیلهای بازار... متن کامل