پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری

1-معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری که به بیش از یک کشور ارتباط دارد کدام است؟ 2- در اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری که به بیش... متن کامل

پایان نامه با موضوع معامله اعضاء بدن

گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها 124 گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی 124 مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده 125 گفتار اول: احراز اراده اطفال 125 گفتار دوم: احراز اراده... متن کامل

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره قرار بازداشت موقت

دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد گفتنی است، هرگونه بحث یا مطالعه در خصوص تدابیر جایگزین بازداشت با مشکل تعیین دامنه‌ی بحث روبرو می... متن کامل

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مسئولیت کیفری

برخی معتقدند که در قانون گذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده می شود ولی به نظر می رسد قبل از این تاریخ در قوانین و مقررات قبلی از جمله در ماده 2 نظام نامه تجدید ساخت و تنظیم... متن کامل

پایان نامه حقوق درباره : درآمدهای نفتی

الف)بررسی شبهه فقهی معامله کالی به کالی در بورس معاملات آتی نفت 55 1- اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم بیع و ثمن 56 2- مقایسه تطبیقی بیع کالی به کالی و قراردادهای آتی 56 ب: بررسی شبهه فقهی... متن کامل

تحقیق رایگان درمورد شیخ مفید (ره)

.» برخی از حقوقدانان انواع نسب را به 1-مشروع 2-ناشی از شبهه 3-ناشی از تلقیح مصنوعی 4-ناشی از زنا ، تقسیم کرده اند. برخی دیگر از حقوقدانان به تشریح مصادیق دیگری از نسب پرداخته اند.همان طور... متن کامل

منابع و ماخذ مقاله دانش آموزان دختر

جدول 3-11: میانگین و توزیع فراوانی عامل تعارض و جدایی والدین 97جدول 3-12: میانگین و توزیع فراوانی عامل روش های تربیتی نامناسب والدین 99جدول 3-13: میانگین و توزیع فراوانی عامل رفتار نامناسب... متن کامل

منابع مقاله با موضوع پیشرفت تحصیلی

در دانشجویان دانشگاهای تهران موضوع را بررسی کرده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نگرش مذهبی وسلامت وسلامت روان همبستگی معنی داری را نشان دادند. ضمن اینکه بر اساس آزمون تی مستقل... متن کامل