نسبت قیمت به درآمد، برنامه ریزی خطی، ابزار جمع آوری

از بین جامعۀ آماری و بر اساس معیارهای زیر 106 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند:شرکتها تا پایان اسفند 1383 در بورس پذیرفته شده باشند و تا سال 1389 از بورس خارج نشده باشند.سال مالی همۀ شرکتها پایان اسفند ماه باشد.شرکت سال مالی خود را در طی این مدت تغییر نداده باشد.نماد معاملاتی شرکتها بیش…

استفاده میشود، عرضه و تقاضا، آمار توصیفی

ب) قسمت دیگری از همان متن میگوید: الگوهای نموداری اکثراً حاصل فعالیتهای ذهنی و توهمات میباشند. هنوز هیچ مطالعۀ ریاضی نتوانسته یکی از آنها را تأیید کند. آنها بیتعارف فقط در مغز خریدار و فروشنده سهم وجود دارند.این دو انتقاد در برابر یکدیگر قرار دارند به طوری که یکی دیگری را نقض میکند و ما…

از دست دادن فرصت، استفاده میشود، سرمایهگذاری

2-3-2-7-1 مزایا و معایب شاخصهای پسرو (تحکیم کننده)یکی از مزایای اصلی شاخصهای پیرو روند این است که امکان پیدا کردن روند موجود و همراه شدن با آن را به معاملهگر میدهند. در صورتی که حرکت مورد نظر ادامه یابد این شاخص میتواند به نحو چشم گیری سودآور باشند. تأخیر در ارسال سیگنالها را میتوان مهمترین…

در دسترس بودن، تحلیل دادهها، عرضه کنندگان

2-3-2-11-3 منطقه اشباع خرید (منطقه خرید افراطی- منطقه خرید بیش از حد- Overbought): معمولاً پس از یک دوره افزایش قیمت، اتفاق میافتد زیرا سهم در کانون توجهات خریداران قرار گرفته است. عموماً قرار گرفتن قیمت در منطقۀ اشباع خرید باعث میشود تا انتظار نزول داشته باشیم. اما بسیاری از مواقع نیز دیده شده که سهم…

محدودیت زمانی، عوامل اقتصادی، صورتهای مالی

2-3-2-13 مزایا و معایب تحلیل تکنیکالدر این روش با استفاده از مدلهای ریاضی و با استفاده از اطلاعاتی چون قیمت روزانه (باز، بالاترین، پایین ترین و بسته)، ارزش روز بازار، تعداد سهام مورد معامله، تعداد خریداران و … به بررسی روندها خواهد پرداخت که با توجه به عدم شفافیت نسبی بازار ایران در خصوص دریافت…

شناخت نقاط قوت و ضعف، استفاده از شاخصهای، نسبتهای نقدینگی

مدل های ریاضی مشارکت–جدول2-5 سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در مقایسه با سیستم های خبرهجدول2-5 سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در مقایسه با سیستم های خبره2-3 بخش سوم: تحلیلهای بازار سهام2-3-1 تحلیل بنیادیتحلیل بنیادی روش پژوهشی است که اطلاعات مالی پایهای را برای پیشبینی سود، عرضه و تقاضا، قدرت صنعت، توانایی مدیریت و مسائل ذاتی…

شرکتهای پذیرفته شده، نسبت قیمت به درآمد، بازار اوراق بهادار

ارزش خالص دارایی های شرکت (NAV)2-3-1-1 نقاط قوت تحلیل بنیادیگرایش بلندمدت: تحلیل بنیادی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت که مبتنی بر گرایش و روند بلندمدت میباشند مفید است. توانایی تشخیص و پیشبینی روندهای اقتصادی، دموگرافی (ساختار جمعیتی)، تکنولوژی و یا روند مصرف میتواند برای سرمایهگذار در تعیین و انتخاب صنایع خوب و یا شرکتها مفید باشد.تشخیص و…

نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

بر اساس مطالعات تجربی، ضریب ممکن است قادر به توضیح بازده بلند مدت سهام باشد.نقاط ضعف ضریب از مشخصات EPS ناشی شده و به این شرح است:EPS ممکن است مقداری منفی شود و ضریب در این شرایط، بیمعنی خواهد بود.سود شرکت شامل دو بخش است: بخش اول ناشی از فعالیتهای مداوم شرکت بوده و ارزش…

شرکتهای پذیرفته شده، حقوق صاحبان سهام، معافیت مالیاتی

2-3-1-3-6 درآمد متعلق به هر سهم (EPS)این نسبت بیانگر سود متعلق به هر سهم میباشد. البته به خاطر داشته باشید که الزاماً رقم حاصله به معنی سودی نخواهد بود که مستقیماً به سهامدار تعلق خواهد گرفت. چرا که عموماً بخشی از EPS ناخالص در قالبهای مختلف کسر میگردند که از جمله میتوان به موارد زیر…

استفاده از شاخصهای، معاملهگران، جهت معامله

بخش بزرگی از مباحث تحلیل تکنیکال و مطالعۀ رفتارهای بازار، مشابه روانشناسی در انسانها میباشد. به عنوان مثال الگوهای نمودارهایی که یکصد سال پیش ترسیم شدهاند دقیقاً منعکس کنندۀ تأثیر مسائل آن دوره از نظر روانشناسی در روند قیمتها هستند. این تصاویر به وضوح روانشناسسی بازار را آشکار میکنند. از زمانی که الگوها به خوبی…