ارزیابی و مقایسه مدل¬های IMDPA و MEDALUS جهت تهیه نقشه بیابان¬زایی در دشت مهران در استان ایلام- قسمت ۲۴

فایل های دانشگاهی

۴۰<

 

 

۱

 

 

 

 

 

درصد پوشش­گیاهی

 

 

۴۰ – ۱۰

 

 

۸/۱

 

 

 

 

 

 

 

<10

 

 

۲

 

 

فصل چهارم
نتایج
۴- نتایج
جهت ارزشیابی روش­های پیشنهادی مورد­نظر در این تحقیق که به منظور ارزیابی توان بیابان­زایی انجام شده است، ابتدا با توجه به کلیه مطالعاتی که در فصل شناخت منطقه آمده و نیز با عنایت به ساختار روش و نحوه ارزش­گذاری که در فصل قبل ذکر گردیده است، این روش در سطحی بالغ بر ۶/۳۱۷۰۱ هکتار از اراضی منطقه دشت مهران انجام و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به طور کلی مراحل بررسی و ارزیابی معیار­ها و شاخص ­های مؤثر در تعیین شدت بیابان­زایی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن در زیر ارائه گردیده است. بعلاوه خروجی­های هر شاخص بصورت جداگانه در نقشه­های ۱ تا ۴۷ موجود می­باشد که در بخش ضمیمه آورده شده است.
۴-۱- تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی بیابان­زایی در منطقه
۴-۱-۱- تجزیه و تحلیل شاخص ­ها و زیر­شاخص ­های هر معیار بیابان­زایی
۴-۱-۱-۱- معیار آب
۴-۱-۱-۱-۱شاخص نوسانات سطح سفره زیر­زمینی
افت سطح سفره در تمامی نقاط یکسان نبوده و بسته به توپوگرافی، میزان برداشت از سفره آب زیر­زمینی، شیب هیدرولیکی، عبور کانال آبرسانی، بافت آبخانه و ضخامت آن از منطقه­ای به منطقه­ دیگر تفاوت دارد. بررسی نقشه افت آب و چاه­های بهره ­برداری ( شکل ۴-۱) نشان می­دهد که نوسانات سطح آب در قسمت غرب منطقه به علت برداشت از چاه­های عمیق و نیمه­عمیق موجود در اراضی کشاورزی بیشتر از بخش­های دیگر منطقه است (ضمیمه ۱۵ و ۱۶).
۴-۱-۱-۱-۲ شاخص هدایت الکتریکی
میزان تغییرات شوری در نقاط مختلف یکسان نبوده و بسته به بافت خاک، میزان برداشت از آب زیر­زمینی و میزان تغییرات شیب هیدرولیکی از نقطه­ای به نقطه­ای دیگر متفاوت است. در کاربری جنگل بیشتر­ین میزان شوری خاک قابل مشاهده می­باشد (ضمیمه ۱۳ و ۱۴).
۴-۱-۱-۱-۳ شاخص نسبت جذب سدیم
بررسی­ها نشان داد که کل منطقه از نظر شاخص نسبت جذب سدیم در کلاس کم و متوسط قرار می­گیرد به جز واحد جنگلی که بیشتر­ین میزان نسبت جذب سدیم را به خود اختصاص داده است (ضمیمه ۱۷ و ۱۸).
۴-۱-۱-۱-۴ شاخص سیستم آبیاری
سیستم آبیاری منطقه مورد مطالعه سنتی بدون طراحی بهینه (غرقابی) می­باشد در نتیجه در کلاس شدید بیابان­زایی قرار می­گیرد (ضمیمه ۱۱ و ۱۲).
۴-۱-۱-۱-۵ شاخص سطح آب زیر­زمینی
بررسی­ها نشان داد که کل منطقه در کلاس ۱ از نظر شاخص سطح آب زیر­زمینی قرار دارد یعنی در کلاس کم تخریب اراضی قرار دارد (ضمیمه ۲۰).
۴-۱-۱-۱-۵ شاخص کلر
بر اساس بررسی­های انجام شده شاخص سطح آب زیر­زمینی در کلاس ۱ یا به عبارتی کلاس کم تخریب اراضی قرار دارد. (ضمیمه ۱۹ ).
۴-۱-۱-۱-۶ نقشه­های بیابان­زایی منطقه متأثر از معیار آب
داده ­های مورد استفاده بر متوسط وزنی ارزش­های کمی عوامل مؤثر بر تخریب منابع آب نشان می­دهد که در منطقه مورد مطالعه در هر دو مدل شاخص ­های افت و هدایت الکتریکی مؤثر­ترین عامل در افزایش شدت بیابان­زایی در منطقه می­باشد. به طور کلی می­توان جداول۴ – ۱ و ۴ – ۲ را برای کلیه شاخص ­های مؤثر بر تخریب منابع آب ارائه نمود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *