دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :  نمونه و توضیحی بیش از آن چیز که از خود واژه برمی‌آید، ارائه نمی‌کند. جالب اینکه در نجوم سنتی نیز به ستارگان گیاه-سرشت برنمی‌خوریم.[1] ریشه شناسی: اسم cihr + پسوند -ag : هند و ایرانی آغازین:…

دانلود پایانامه ارشد با عنوان : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :   (بویس، 1977: 27)؛ پازند: brād (نیبرگ، 1974: 49)؛ فارسی نو: برادران؛ انگلیسی: Fratres – Brethren (مکنزی، 1964: 526؛ اسنودگراس، 1997: 9-10)؛ معادل عربی: بیت الاخوه (بهار، 1375: 105). §§ Bunza [Paz. bunza, bunda] (منازل قمر)…

پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :   Bašn  [Paz.  Bašn, Bəšn, Bəš́n | MP bšn] (منازل قمر) * بشن، به معنی «قامت»: خانه ششم ماه. از 6 درجه و 40 دقیقه تا 20 درجه از برج دوپیکر. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بسامد، خوانش و توضیحات:…

پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :   کیوان در برج ترازو؛ 5) بهرام در برج بز؛ 6و7) ناهید و تیر در برج ماهی؛ 8) سرگوزهر در دوپیکر؛ 9) دم گوزهر در نیمسب. در بندهشن درجه های شرف سیارات ذکر نشده می باشد.…

پایانامه ارشد در مورد : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :   (تنجیم) * «اختران تیزروتر»: ستارگان بلند پایه تر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توضیحات: بنا بر بندهشن (2: 21)، اختران تیز-روتر عبارتند از: تیشتر، بشن، تَرَهَگ، ابرگ، پَدیور، و پیش-پرویز. دلیل تیزرو بودن آنها، آن می باشد که فلک…

پایانامه ارشد با موضوع : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :  معنی «افسر» نیز به همان اندازه محتمل می باشد. بهزادی (1368: 5) و پاکزاد (2005: 35)، نام این منزل قمری را معادل واژه پهلوی Abesar[1] به معنی «افسر، تاج» می‌گیرند. یوستی (1868: 127) این منزل قمری…

دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : قدما، آسمان نیز همچون آس از جنس سنگ و مدور می باشد، و حول محور خود می‌گردد. (برای توضیحات بیشتر و شتاخت طبقات آسمان رک. pāyag) ریشه شناسی: هند و ایرانی آغازین: *Haćman- «آسمان، سنگ» (لوبوتسکی،…

دانلود پایانامه ارشد : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :  شناختی رک. anagr ī rōšn): هند و ایرانی آغازین: *(H)agra- «نوک، سر، آغاز» (لوبوتسکی، 2009: 5)؛ سانسکریت: ágra- (مایرهوفر، 1992: 45؛ مونیرویلیامز، 1960: 6)؛ اوستایی: anaɣranąm حالت اضافی و جمع از anaɣra- «بی پایان، بیکران» (نیبرگ،…

دانلود پایانامه : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه :   توضیحات: (رک. čihrag) ریشه شناسی: این واژه متشکل می باشد از āb + sardag . (رک. āb-čihrag و sardag) §§ abzāy-, abzūdan  [ˀp̄zwtn’, ˀp̄zˀd- | M ˀbzˀy-, N afzūdan, afzāy-] * (نجوم): پُرنورتر شدن (ماه)؛…

دانلود : واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌ تکه ای از متن پایان نامه : «آخرِ …» می‌خواند؛ او معتقد می باشد نام اصلی این منزل قمری افتاده می باشد. هنینگ (1942: 243) آنرا abdum به معنی «آخر» گرفته می باشد و بهار (1375: 59) نیز همین نظر را دارد. معنای…